Jiri Keronen On aika uudelleenarvioida kaikki arvot

Jumalanpilkka on ihmisoikeus

Elämme hyvää matkaa 2000-lukua. Ihmiskunta on kesyttänyt atomin, matkustanut tähtiin ja pilkkonut itse todellisuuden rakennetta. Tästä huolimatta meillä Suomessa on vielä voimassa epäymmärryksen ajalta inkvisitioiden ja noitavainojen perusteella laki, joka kieltää jumalanpilkan. Suomen rikoslain 17 luvun 10§:n ensimmäisen momentin mukaan joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kuten jumalanpilkan kriminalisointi menneisyydessä, myös nykyinen jumalanpilkkalaki törmää useisiin ongelmiin. Laki on ristiriidassa itsensä kanssa, eikä se ota huomioon uskontojen moninaisuutta. Jumalanpilkkalait eivät toimi, koska ihmisillä ei ole vain yhtä jumalaa.

Se, mikä on toiselle pyhää, voi olla toiselle pahinta syntiä ja jumalanpilkkaa. Iranin suurin uskonnollinen vähemmistö baha'it uskovat, että profeetta Muhammedin jälkeen on tullut vielä uusia profeettoja, kuten baabilaisuuden perustanut Sayyid Ali Muhammad Shirazi ja baha'i-uskon perustaja Baha’ullah. Koska yksi islamin perustavanlaatuisimmista opeista on, että Muhammad oli Jumalan viimeinen profeetta, joka toi uskonnon aidot opetukset puhtaassa ja kokonaisessa muodossaan, pitävät Iranin fundamentalistiset shiiat baha'ita harhaoppina ja pyhäinhäväistyksenä. Baha'i-uskoisia tapetaan ja nöyryytetään Iranissa, ja he ovat Iranin vainotuin uskonnollinen ryhmä.

Uskonnollisten tabujen suojelu jumalanpilkkalaeilla on aina syrjivää ja mielivaltaista. Koska uskontojen kirjo on niin laaja, voi mikä tahansa toiminta loukata uskonnollisia arvoja. Pelkästään Suomessa on noin 300 rekisteröitynyttä yhdyskuntaa, joiden lisäksi Suomessa on rekisteröimättömiä ryhmiä, kuten mormonit, joilla on paljon jäseniä. Erilaisten uskonnollisten ryhmien määrä myös kasvaaa koko ajan. Maailmanlaajuisesti pelkkiä kristillisiä oppisuuntauksia on pauttirallaa 30 000. Tähän päälle tulevat vielä erilaiset hinduismin, islamin, buddhalaisuuden, pakanuuden ja kaikkien muiden uskontojen muodot. Erilaisten uskontojen valtavasta määrästä johtuen toiselle normaali käytös voi olla toisen mielestä pyhäinhäväistys ja moraalinen kammotus.

Pyhä on aina subjektiivinen käsite, eikä sitä ole mahdollista määritellä objektiivisesti. Hinduille lehmä on pyhä ja lehmän teurastamista pidetään hirvittävänä syntinä, mutta länsimaissa lehmiä tapetaan systemaattisesti liukuhihnalla ja lehmien liha tarjoillaan sämpylän välissä pihveiksi puristettuna muovisen Ronald MacDonaldin kera. Suomessa hindulaisiin uskontokuntiin kuuluu noin 1500 ihmistä, ja maailmanlaajuisesti hindulaisuutta tunnustaa noin miljardi ihmistä. On täysin absurdia esittää, että jumalanpilkkalainsäädäntö koskaan voisi kohdella eri uskontokuntia yhdenvertaisesti, sillä eri uskontokuntien vaatimukset ja näkemykset pyhästä poikkeavat toisistaan radikaalisti.


Pyhän suojeleminen lailla rajoittaa kulttuurin kehitystä

Uskonnolliset arvot ja niiden suojelu sananvapautta rajoittamalla eivät ole vastoin pelkästään uskontojen yhdenvertaista kohtelua, vaan myös vastoin kulttuuria. Dante Alighierin klassisessa runoeepoksessa Jumalaisessa näytelmässä on kohta, jossa islamilaisten pyhä profeetta Muhammed riutuu Helvetissä sekasorron ja sotien kylväjänä. Rangaistukseksi valheistaan profeetta on revitty auki leuasta peräreikään ja demonit ruoskivat häntä iankaikkisesti.

"Ei kiulu, jost' on pohjalaudat poissa, niin ammota kuin näin ma auki erään leuasta saakka peräreikään. Suolet välissä jalkain hältä riippui, auki ammotti luusto ja se rapasäkki, mi tekee saastaa meidän ruoastamme. Sill' aikaa kuin ma häntä tarkoin tutkin, mua katsoi hän ja käsin rinnan repäs sanoen: 'Katso, kuinka itseänsä Muhammed rikko-ruumis raatelevi! Ali mun eelläni käy itkein, halki päälakeen leuast' asti kasvot. Kaikki nää muutkin, jotka näet, kylväjiä olivat ristiriitojen ja kiistain maan päällä, siks he täällä halki ovat.'"

Monia Danten Jumalaisen näytelmän moderneista painoksista koristavat ranskalaisen taiteilija Gustave Dorén puupiirrokset. Yksi Dorén kuvittamista Jumalaisen näytelmän kohdista on nimenomaisesti islamin profeetta Muhammedin kärsimykset helvetissä. Islamin kannalta asia on loukkaava useammalla tavalla; ensinnäkin erehtymätön profeetta Muhammed kuvataan pahuuden ja syntien tekijäksi, ja toiseksi Muhammed ylipäätään kuvataan, vaikka moderni islam onkin omaksunut kiellon kuvata profeettaa taiteessa, ja kolmanneksi Muhammed ei ole edes vaivautunut ympärileikattavaksi. Voihan saatana.Jos sanan- ja ilmaisunvapauden rajoittaminen otetaan premissinä, joudutaan kysymään, miten tulee suhtautua uskonrauhaa ja uskontoja pilkkaaviin teoksiin. Vaikka Suomen perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus ja taiteen vapaus on turvattu, on Suomessa jo käyty oikeudenkäyntiä liittyen runokirjaan. Mikäli Danten teksti ja Dorén taide olisi luotu nykyaikana, ei olisi mahdotonta, että myös siitä olisi käyty oikeudenkäynti, mikäli päättäjät olisivat katsoneet sen loukkaavan toisten pyhinä pitämiä asioita. Jos Danten ilmaisunvapautta olisi rajoitettu siksi, että hänen teoksensa olisi loukannut uskonnollisten yhdyskuntien pyhinä pitämiä asioita, ei maailmaan olisi koskaan syntynyt Jumalaisen näytelmän kaltaista mahtiteosta. Toinen henkilö, jolla olisi ollut nykyoikeuden kanssa ongelmia, on filosofi Friedrich Nietzsche, jonka tuotannosta noin puolet koostuu kristittyjen ja heidän pyhinä pitämiensä asioiden herjaamisesta. Tabut ovat aina tiellä uuden luomisessa, ja jumalanpilkkalainsäädännössä on kyse tabujen rikkomisen kriminalisoinnista.


Uskonnot loukkaavat toisiaan tarkoituksella

Suomen perustuslakiin kuuluu oikeus uskonnon- ja omantunnonvapauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa saa uskoa, mitä hän tahtoo. Satanisti saa uskoa, että Saatana on herra ja Jeesus on heikko, siinä missä kristitty saa uskoa, että Jeesus on pelastaja ja Saatana heikko. Muslimi saa uskoa, että Jeesus ei ole jumala ja pyhä kolminaisuus on naurettavaa harhaoppia. Ihmis- ja perusoikeutena uskonnonvapaus antaa kansalaisille oikeuden uskoa, vaikka uskomukset olisivat toisten uskovaisten mielestä loukkaavia, naurettavia tai vastoin heidän uskonnollisia näkemyksiään.

Suomen uskonrauhan rikkomista koskevaan pykälään sisältyy vaatimus loukkaamisen tarkoituksellisuudesta. Tämä on kestämätöntä, sillä eri uskontoihin kuuluu toisten uskontojen tarkoituksellista ivaamista. Yhdysvalloissa satanismi on tunnustettu uskonto, ja esimerkiksi Temple of Set -satanistiryhmällä on virallinen, verovapaa status. Argumentin vuoksi oletetaan, että myös Suomessa satanistit aktivoituisivat sen verran, että he perustaisivat oman rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskuntansa. Satanismin kenties tunnetuin (epä-)pyhä toimitus on musta messu, joka on pohjimmiltaan parodia ja perversio katolisesta messusta. Jos satanistit tahtoisivat pitää omia pyhiä toimituksiaan, tulisi ottaa kantaa siihen, olisiko heillä tähän perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten suoma oikeus, vai rajoittaisiko Suomen jumalanpilkkalainsäädäntö heidän uskonnonvapauttaan. Jumalanpilkkalainsäädäntö on vastoin uskonnon- ja omatunnonvapautta.

Satanismi on tietysti ääriesimerkki, mutta tarkoituksellista loukkaamista löytyy monista uskonnoista, kun niitä ryhtyy tarkemmin tarkastelemaan. Esimerkiksi Koraanin Katumuksen suuran kohta 30 kuuluu seuraavalla tavalla: "Juutalaiset sanovat: 'Esra on Jumalan poika', ja kristityt sanovat: 'Messias on Jumalan poika'. Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Jumalan ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he perverssejä!" Esimerkiksi tässä kohdassa islamilaisten pyhä kirja Koraani hyökkää suoraan muiden uskontojen pyhiä opetuksia vastaan. Toinen esimerkki Koraanin tarkoituksenmukaisesta hyökkäyksestä toisten uskontojen pyhiä tabuja vastaan löytyy Koraanin kohdista 7:166, 2:65 ja 5:60. Näissä kohdissa Allah muuttaa juutalaisia sioiksi, ja myöhemmin profeetta Muhammed kertoo asiasta ikään kuin se olisi tapahtunut kirjaimellisesti. Islamilaisessa kulttuurissa sikaa pidetään likaisena eläimenä, ja se toimii haukkumasanana samaan tapaan kuin "koira".


Jumalanpilkkaa voidaan käyttää poliittisena aseena

Jumalanpilkkalainsäädäntöön kuuluu epämääräisiä asioita, joita on käytännössä mahdotonta todistaa vääräksi tai oikeaksi. Hyvä esimerkki tästä on edellä käsitelty "loukkaamistarkoitus". Ennen kuin ihminen keksii telepatian, on käytännössä mahdotonta sanoa, mitkä henkilön todelliset motiivit ovat olleet. Koska ei ole mitään syytä, miksi loukkaamistarkoitus näkyisi ulkoisista piirteistä, antaa uskonrauhan rikkomista koskeva pykälä syyttäjille mahdollisuuden syyttää aina, kun he epäilevät sitä tai väittävät epäilevänsä sitä. Epämääräiset ja korostetun tulkinnanvaraiset vaatimukset tekevät uskonrauhan rikkomisesta juridisen aseen, jota voidaan käyttää mielivaltaisiin poliittisiin hyökkäyksiin.

Perussuomalaisten kunnanvaltuutettu Jussi Halla-aho sai syytteen jumalanpilkasta sanottuaan kirjoituksessaan "Muutama täky Illmanin Mikalle" Muhammedin olevan pedofiili ja islamin pedofilian pyhittävä uskonto. Halla-ahon itsensä mukaan kyse oli Kalevan pääkirjoituksen kaksinaismoralismia käsittelevä pakina, mutta syyttäjän mielestä kyse oli loukkaamisesta ja uskonrauhan rikkomisesta. Jari Tervon heittäessä Raamatun televisiolähetyksessä syyttäjä ei kuitenkaan tehnyt mitään. Toisin kuin Jussi Halla-aho, Jari Tervo ei ole poliittinen vaikuttaja nousevassa puolueessa. Samasta syystä Suomessa erilaisilla metallifestareilla ja klubeilla esiintyviä metallibändejä, jotka esimerkiksi häpäisevät Raamatun ja Jeesuksen, ei koskaan vainota. Heillä ei ole poliittisten päättäjien mielestä merkitystä.


Kieltäessään jumalanpilkan ihminen leikkii jumalaa

Jumalanpilkkalainsäädäntö on itsessään jumalanpilkkaa, kun sitä alkaa eritellä filosofisesti. Jumalan käsite mielletään länsimaisessa filosofiassa ja kaikissa merkittävimmissä monoteistisissa uskonnoissa äärettömän mahtavaksi, äärettömän hyväntahtoiseksi ja äärettömän viisaaksi olennoksi, jolla on kaikki tieto maailmankaikkeudesta sekä ikuisesti täydellisen oikea ymmärrys asioista. Jumalanpilkkalainsäädännössä ihmiset ottavat itselleen oikeuden päättää, loukkaantuuko jumala jostain toiminnasta vai ei, ja jos loukkaantuu, millaisen tuomion loukkaaja ansaitsee.

Ihminen, joka kuvittelee olevansa oikeutettu katsomaan, milloin jumalaa on loukattu, luulee olevansa ymmärrykseltään yhtä mahtava ja ääretön kuin jumala itse, vaikka ihmisen aivot ovat hyvin puutteelliset ja ihmisen mieli rajoittunut. Lisäksi jumalanpilkkalainsäädännössä ihminen ottaa jumalan oikeuden omiin käsiinsä ja rankaisee toista ihmistä jumalan puolesta. Tämä ajatus nojaa käsitykselle, että jumala on liian heikko, että hän voisi toteuttaa omaa tahtoaan ilman ihmistä. Käytännössä jumalanpilkkalainsäädännön käyttämisessä on kyse siitä, että yhteiskunta tahtoo leikkiä jumalaa ja tuomita jumalan oikeudella. Valitettavasti yhteiskunta ei ole jumala, eikä kukaan oikeasti tiedä, mitä pyhä on, vaikka monet luulevatkin tietävänsä.

Uskonrauhan rikkomista koskeva pykälä ei suojele uskonrauhaa, vaan se rajoittaa sananvapautta ja vallanpitäjät voivat käyttää sitä tehokkaana poliittisena aseena. Pykälä on vaarallinen ja turha. Pykälä on mielivaltainen, tulkinnanvarainen ja ristiriitainen. Lisäksi se on vastoin sekä Suomen perustuslain että kansainvälisten ihmisoikeusjärjestelyjen sananvapautta, mielipiteenvapautta, uskonnonvapautta ja taiteen vapautta. Ihmisten lakien tehtävänä on suojella ihmisiä, ei jumalia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (60 kommenttia)

Marko Sihvonen

Katsokaa ihmistä, näette millainen on hänen Jumalansa.

Ilmari Lartake

Tämän perusteella minua ei ole olemassa?

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Aleksi Tarkkoselle
(ks. kommenttikysymyksesi hiukan alempana ketjua josta ei löytynyt vastaa-toimintoa.)

Tietysti vetoan Raamattuun ,koska uskon elävän Jumalan ilmoitukseen.
Mitä pelkäät Aleksi kun haluat kieltää saarnaajaa käyttämästä työkaluaan?

Kysymykseesi ”Miksi luottaisin Raamattuun, miksen esimerkiksi Koraaniin tai mihin tahansa muuhun itseään pyhäksi väittävään kirjaan? lyhyt vastaus: Siksi, että Raamatun Jumala todistaa väkevästi olemassaolostaan ks.
http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/kun-jumala...

Maailmassa tapahtuu paljon yliluonnollisia,Raamatun Jumalan tekemiä ihmetekoja jotka saattavat ateistien ja epäuskoisten järkiuskon häpeään. Tässäpä eräs:

”Pariisi. Maailmanlaajuisesti käytetty kilogramman prototyyppi on keventynyt salaperäisesti. Tutkijat ovat havainneet, että Pariisissa säilössä oleva prototyyppi painaa 50 mikrogrammaa vähemmän kuin sen lukuisat kopiot.

Kilon painon määrittelemiseen käytetty prototyyppi valmistettiin 1870-luvulla. Platinasta ja iridiumista tehtyä sylinterinmuotoista prototyyppiä säilytetään lukkojen takana kolmen lasikuvun alla.
Tiedemiehet eivät ole keksineet selitystä kilon kevenemiselle. Virallisen kilon kopiot painavat yhä tasan kilogramman. Kopiot on tehty samaan aikaan ja samoin menetelmin kuin alkuperäinenkin, ja niitä on säilytetty samanlaisissa olosuhteissa.”

Helsingin Sanomat 15.9. 2007

Mitäpä tuosta voisi sanoa?

Ainakin sen että em. ihmeen kautta Raamatun väkevä Jumala puhuu erityisesti katoavaisuudesta. Ajan ja paikan; materian ja ihmisviisauden katoavaisuudesta.

Taivaallinen Isämme - Hän, jota rauhattomat uuspakanat eivät vielä tunne,ja monet eivät haluakaan tuntea - hävitti mystisesti painoa virallisesta kilogrammasta. Sillä Kaikkivaltias haluaa muistuttaa ilmoituksestaan: "Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa”. Matt. 24:35. Herran sana siis pysyy iankaikkisesti – kuten helvetistä pelastunut ihminenkin - vaikka taivas ja maa katoavat

Kuitenkin tuo salatun Jumalan ihme muistuttaa minua myös omankin elämäni katoavaisuudesta. Eli sairaudesta, kuolemasta ja lopulta maailmanlopusta.
Elämäni ei kuitenkaan pääty ruumiin kuolemaan,vaan kuolematon sieluni jatkaa elämäänsä paratiisin ilossa tai tuonelan vaivassa, ks. Luuk. 16:19-31.

Maailmanloppua ja uuden taivaan ja maan luomista hyvä lukija, voit tutkia Raamatusta mm.:Matt.13:40-43,Joh.Ilm. 20:11-21:1-5.Tai 2 Piet.3.10:”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta sulavat ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty palavat.”

Totuuden Jumala odottaa, että totuutta etsivät ihmiset tänäänkin tunnustaisivat Jumalan Hengen hävittäneen virallisesta painosta kiusallisia mikrogrammoja. Elävä Jumala on kuluttava tuli ja Hän voi hävittää materiaa näkymättömällä ja näkyvällä tavalla. Näkyvällä tavalla Jumalan ihmetuli hävitti materiaa profeetta Elian aikana ja ihmiset tunnustivat: ”Herra on Jumala!” ks. 1 Kun 18.

Ei voi välttyä ajatukselta,että kunniastaan kiinni pitävä Jumala katoamisihmeellään myös nöyryyttää tämän maailman materialisteja ja ihmisviisauteen ihastuneita tiedemiehiä ja humanisteja.

Herra kysyy heiltä:” Kuinka sinä maahan hajoava saviastia, joka teet itsesi Jumalaksi, ja jatkuvasti rikot Herrasi 1. käskyä vastaan, selität virallisen painon putoamisen ja epävirallisten kopioiden ennallaan pysymisen?

Ilmari Lartake

Voi jestas. On tuhansia ilmiöitä, joita tiede ei (vielä?) kykene selittämään. Se ei todellakaan tarkoita, että selitys tulisi keksiä yliluonnollisen velhon avulla. Vastaavia ilmiöitä on ollut aina. Kantasi ei varmasti muuttuisi, vaikka esittäisinkin fysikaalisesti pätevän selityksen esittämääsi massavajeeseen.

Yhtään tieteellisen tarkastelun kestävää todistetta mistään persoonallisesta, yliluonnollisesta otuksesta ei ole. Voitat välittömästi Nobelin ja kymmenen miljoonaa kruunua mikäli sellaisen esität. Samoin Randin palkinnon. Anna palaa.

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Syntisen ja kuolevan ihmisen - joka haluaaa tehdä viisaudestaan ja voimastaan epäjumalansa - on syytä noudattaa Raamatun Jumalan ensimmäistä käskyä:"Minä olen Herra,sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia."

Ilmari Lartake

Kysyinkin sinulta jo aikaisemmin, et ole vielä ymmärrettävästi vastannut;

Miksi luottaisin Raamattuun, miksen esimerkiksi Koraaniin tai mihin tahansa muuhun itseään pyhäksi väittävään kirjaan?

Ja edelleen, vältäthän vastauksessasi kehäpäätelmiä (=tässä tapauksessa vetoamista Raamattuun).

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Olet kovin oikeassa. Sinänsä on hyvinkin koherenttia, että ainoa suojelematon periaate on järjen ääni. Järki ei tarvitse suojelua miltään muulta kuin voiman käytöltä.

Irrationaaliset ideat tarvitsevat elääkseen vain ajatusten kahlitsemisen. Ne saavat tukea voimasta: kristityt esimerkiksi kohdatessaan vainoa avaavat raamattunsa sopivasta kohdasta ja toteavat että heitä vainotaan uskonsa tähden. Case closed. Mitä muita todisteita tarvitaankaan?

Asia voidaan ilmaista niinkin, että kulttuurin kehittyminen vaatii vapautta, mutta sitäkin oleellisempi ilmiö ovat ihmisoikeudet. Niihin kuuluu ajattelunvapaus ja sananvapaus. Yhdessäkään sanassa ei ole mitään metafyysistä, ts. ihmisen tietoisuudesta riippumatonta, ei luonnollista, eikä varsinkaan maagista, joka voisi vahingoittaa toista ihmistä. Enintään antamalla ihmiselle vapaus avata sanainen arkkunsa, voidaan antaa tälle mahdollisuus paljastaa älynsä tai sen puute.

Lalli Laaksonen

Ei muuta johtajaa ei luojaa kuin kansa kaikkivaltias. Tämä jumala on pahimman pilkan kohde, tämä kansa.

Korkein pilkattu on suomalainen mies. Tätä pilkkaa on jatkunut tuhat vuotta. Yhä vaan on lukuisa joukko niitä, jotka asettavat vieraat jumalat suomalaisen edelle.

Tämä pilkka, kuten Henrikin ja Lallin kuva, on ollut systemaattista. Se pilkka ei ole vain irvimistä ja että uskallanpas sanoa. Se pilkka ei ole vapahduttanut ketään.

Sen pilkan tavoite, toteutunut tavoite, on alistaa kokonainen kansa. Sitä saa tänäkin päivänä esittää missä tahansa Suomessa. On lupa sanoa: suomalaiset ovat luuserimetsäläisiä, jäveleitä, väkivaltaisia. On lupa sanoa, että ruotsalaiset ovat sivistyneitä, parempia ja elävät siksi pitempään, kun ovat parempia ihan muuten vaan.

Pakkoruotsi on tämän päivän inkarnaatio tälle pilkalle. Se on alistuskeino. Sillä kukaan ei ole ruotsia oppinut pakkoruotsin opetuksesta.

Viliho Seppäin

Tuossa ketjussa pilkkaan ilmeisesti jumalaa?

http://janikuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/60663-...

Heittäkööt Herransa minua sitten vaikka kivellä kuuppaan. Otan sen vastaan mukisematta. Ja nimenomaan heittäkööt ITSE ,älkööt ihmisen välityksellä.

Jani Kuusela

Tabut ovat aina tiellä uuden luomisessa, niin kuin Jiri puheenvuorossaan totesi.

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Syntinen ja kuoleva ihminen ei luo mitään uutta hyvä Jani.

Jos uuden luomisella tarkoitetaan Raamatun Jumalan kaltaista luomistekoa aikojen alussa. Silloin Kaikkivaltias sanallaan ja Hengellään kutsui olemattoman olemaan. Herramme loi tyhjästä pimeydestä maailman jossa elämme.Missä näet ihmisen joka tekee vastaavaa?

Hedonistinen sukupolvi haluaa pysyä BBC-dokkarien eksyttävässä maailmankuvassa ja jatkaa synnin ja kuoleman untaan.

Siispä kaikkien oikeassaolevien palstaälykköjen iloksi ihmisen kokoinen kertomus kehä kolmosen läheltä.

Nuori insinööri-Immu joutui yllättäen uskonnonopettajan tuuraajaksi pattipäiseksi kutsutulle luokalle. Sinisiin, sähkösalamalla merkittyihin boksereihin viehättynyt Immu suunnitteli tietoverkkoja ja haaveili tutkijan urasta ulkomaisessa yliopistossa. Valitettavasti lahjakas mies oli vieraantunut elämän ja kuoleman yksinkertaisista lainalaisuuksista.

Päiväkaudet hän näpelöitsi tietokonettaan antaumuksella, jopa niin että jouluna ja juhannusaattona vaimonsa rintoja vilkaissut mies näki niissäkin lähinnä vaihtovirran sinikäyrän. Niinpä laiminlyöty vaimo oli alkanut tutkimaan lehtien senssipalstoja ja päiväkahvi-ilmoituksia.

Uskonnontunnin aiheena oli luominen.

Ensin luettiin Raamatusta: ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus” Ja valkeus tuli.” Itselleen rehellisenä miehenä Immu katsoi voivansa lopettaa tähän koska hän ei uskonut Jumalaan ja piti Raamattua satukirjana. Niinpä opettaja alkoi esitellä tieteellistä maailmankuvaansa alkaen SUURESTA ALKURÄJÄHDYKSESTÄ ja lajien synnystä.

Asialleen vihkiytynyt insinööri ei antanut häiritä itseään kertoessaan ihmisen kehittymisestä vaikka joku tulevaisuuden toivo mussuttikin banaania ja rapsutti päälakeaan. Tunnin lopussa keskusteltiin ja lähes jokainen vakuutti ymmärtävänsä juonen. Innokkaasti viittaava poika vaati puheenvuoroa.

-Mitäs Villellä mielessä?
-Ei sovi mun kaaliin. Kuka painoi nappia?

Käyttäjän artolehkamo kuva
Arto Lehkamo

"Ihmisten lakien tehtävänä on suojella ihmisiä, ei jumalia."

Keronen on pihalla kuin lumiukko. Nimenomaan Jumalan laikien tehtävänä on suojella ihmisiä. Siihen ei ihmisen tekemät lait kykene.

Viliho Seppäin

Pihalla on hienoa olla, saapi happea ja posket punaiseksi.

Hyvinkö ovat nuo alistavat lait ihmisiä suojelleet?

esimerkkejä laeista: Aja partas, älä ajakaan, syö tuota, älä syökään, pukeudu vain näin, älä pukeudu näin, juo verta, tapa vääräuskoiset, kiduta lapsia, kiduta naisia, sodi kuin heikkopäinen, kuseta vääräuskoisia, älä harrasta seksiä, lisäänny, polvistu ja tärise jne.

Jotenkin tulee mieleen että tuollaiselle maanisdepressiiviselle pomolle tulisi tarjota helevetin vahva litium-kuuri.

Jussi Heino

Arto Lehkamo ei yllätä. Ei ikinä.

Mitähän ne nämä sinun Jumalan lait ovat? Pistäs nyt pari esimerkkiä tulemaan edes? Vaikka taidan arvata.

J

Käyttäjän artolehkamo kuva
Arto Lehkamo

No et se sinäkään Jussi yllätä. Et sitten ollenkaan.

Mites luulet tuon ajan ihmisetn ymmärtäneen jos Jumala olisi alkanut puhua heille bakteereista, viruksista ym.????
Mutta Jumala ei pahemmin selitellyt vaan antoi ihmistä suojelevia lakeja ja määräyksiä.

4. Jokainen makuusija, jolla vuotoa sairastava makaa, ja kaikki, minkä päällä hän istuu, tulee epäpuhtaaksi. 5. Jokainen, joka koskettaa hänen makuusijaansa, pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. 6. Jokainen, joka istuutuu siihen missä vuotoa sairastava on istunut, pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. 7. Jokainen, joka koskettaa sairasta, pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. 8. Jos vuotoa sairastavan sylkeä osuu puhtaan ihmisen päälle, tämä pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. 9. Kaikki, minkä päällä vuotoa sairastava istuu ratsastaessaan, tulee epäpuhtaaksi. 10. Jos joku koskee mihin tahansa, mikä on ollut sairaan alla, hän on epäpuhdas iltaan saakka. Jos joku siirtää tällaista vaatetta tai esinettä, hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. 11. Jos vuotoa sairastava koskettaa jotakuta pesemättömin käsin, tämä pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. 12. Saviastia, johon sairas on koskenut, täytyy rikkoa, mutta puuastia pestäköön vedellä.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Sori vaan, mutta jumalaa ei ole olemassa. Jumalan laki on parhaimmillaankin kielikuva, joka yrittää kertoa jotain todellisuudesta; ts. sitä, että ihminen ei voi saavuttaa onnellisuutta tekemällä aivan mitä tahansa. Jumalan lain laatijalla ei kuitenkaan ollut älyä perustella tätä lakia järjellä, joten se jäi kellumaan subjektiivisena oikkuna historian alkuliemistä asti aina tieteellisen aikakauden alkuun -- kunnes sen ajan viisaimmat ihmiset huomasivat jumalan olevan kuollut tai ainakin tarpeeton ja että jumalan paikan lainlaatijana voisi ottaa toinen subjektiivinen epäentiteetti, yhteiskunta, joka voisi *päättää*, mikä on oikein ja mikä on väärin. Molemmat yritykset vain ovat vääriä.

Aku Ankka

Hyvä kirjoitus, kiitos! Olen vain siltä osin eri mieltä, että kun nämä uskonnolliset asiat kuitenkin ovat ihmisille niin tulenarkoja, niin ehkä pitäisi kuitenkin yhä pitää kiellettynä toisten uskonnollisten käsitysten tarkoituksellinen loukkaaminen, vähän samalla idealla kuin on olemassa kunnianloukkauskin ja herjauskin lainsäädännössä. Eli jos vaikka olisikin sitä mieltä, että Muhammed on pedofiili ja Saatana rules, niin ei kuitenkaan menisi kertomaan näitä käsityksiään moskeijan tai kirkon ovelle. Onko se liikaa pyydetty?

Kaikkivaltias Jumala tosiaan tuskin tarvitsee suomalaisia käräjäoikeuksia itseään puolustamaan. Eli siinä mielessä jumalanpilkkapykälistä voitaisiin tietenkin luopua, mutta toisaalta toisen uskonnon loukkaamista vasten uskovan kasvoja ja etenkin paikassa, jossa tuota uskontoa harjoitetaan, voitaisiin ehkä silti yhä pitää jossakin mielessä rangaistavana.

Viliho Seppäin

Pitäisikö sellaisessa tilanteessa jossa "jumalanpilkkaaja" kokee hihhulin toimesta esim. väkivaltaisen kuoleman, tekijän rangaistukseen laittaa hihhulointilisä?

Mielestäni pitäisi koska tuon rikoksen tekijä syyllistyy tekoon harhaisen ja perusteettoman uskomuksen varassa.

Vai pitäisikö tällaisessa tapauksessa tekijä laittaa mielisairaalaan?

Mikko Niskasaari

Richard Järnefelt:
"...ehkä pitäisi kuitenkin yhä pitää kiellettynä toisten uskonnollisten käsitysten tarkoituksellinen loukkaaminen, vähän samalla idealla kuin on olemassa kunnianloukkauskin ja herjauskin lainsäädännössä."

Idea ei ole lainkaan sama. Kunnianloukkaus suojaa henkilökohtaista kunniaa. Se on myös asianomistajarikos; jumalanpilkkaoikeudenkäynneissä asianomistajaa ei ole näkynyt.

Jumalanpilkkapykälä suojelee yhden lajin uskomuksia, se on erittäin altis poliittisille väärinkäytöksille (Salama, Halla-aho), minkä vuoksi sitä voidaan käyttää ja myös käytetään kiristämiseen ja yhteiskunnallisen keskustelun estämiseen. Lisäksi säädös johtaa loogisiin järjettömyyksiin, kuten Jiri Keronen varsin näppärästi osoittaa.

RJ:
"Eli jos vaikka olisikin sitä mieltä, että Muhammed on pedofiili ja Saatana rules, niin ei kuitenkaan menisi kertomaan näitä käsityksiään moskeijan tai kirkon ovelle. Onko se liikaa pyydetty?"

Ei ole. Sen sanelevat jo hyvät tavat.
Lisäksi RL 17:10 on kaksitahoinen. 1 momentin 1 kohta on tämä irrationaali "julkisesti pilkkaa Jumalaa...", mutta 2 kohta on rationaali:

"2) [joka] meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava..." jne.

Tämän kuuluu olla lailla suojattu. Pykälä voidaan siis helposti korjata, epäpolitisoida poistamalla siitä ykköskohta, mutta säilyttämällä uskonnonharjoittamisen ym. suoja.

Sitä paitsi myös RL 24:3 säädös julkisrauhan rikkomisesta suojaa kokoustilan ja toiminnan niissä, ml. uskonnolliset tilaisuudet.

Viliho Seppäin

Alistunut ihminen aliarvioi jumalansa voiman ja varmuuden vuoksi hakkaa pilkkaajan pään irti. Tavallaan häpeissään kun pomo ei puutukaan asiaan.

Mikko Mäkinen

Erinomainen kirjoitus Keroselta. Pitkähän se on mutta samalla mielestäni tämän vuoden paras US:n puheenvuorossa.

Käyttäjän ronin kuva
Ronja Ronin

Loistava kirjoitus. Kerosen tekstit ovat parasta A-luokkaa! Lisää näitä.

Käyttäjän armaskumpulainen kuva
Armas Kumpulainen

Aiheesta ei voi kukaan laatia loistavaa kirjoitusta. Jumalaa ei yksinkertaisesti voi pilkata. Hän on kaikkialla läsnäoleva voima, henki, jota kukaan ei ole nähnyt eikä voi nähdä. Kieltäjätkin uskovat Jeesukseen ja haluavat tulla siunatuiksi kristillisesti. Kun Jumala ei ole läsnä ja asetettavana tuomiolle, ihminen voi pilkata sitä, mitä Hänestä on kirjoitettu, siis teologiaa. Se on taas kokonaan eri asia. Paavalia pidetään teologian perustajana, hän teki ensimmäisenä tulkinnan siitä, mitä Jeesuksen työ ja kristillinen seurakunta merkitsevät. Martti Luther ampaisi aikansa katolilaisen kirkon virheisiin ja syntyi uusi kirkkokunta hänen sitä haluamatta. Ihmiset keksivät jumalia, se on selvää. Niitä ei kuitenkaan voida rinnastaa maailman kehittyneimpään Jumala-uskoon, kristinuskoon. Kaikkia kirkkoja ja uskontoja hoitavat ihmiset ja tekevät hyvän ohessa myös virheitä. Aamen.

Jussi Heino

Ihan Armakselle tiedoksi että sulla on pienet sekä huonot tiedot. En todellakaan halua tulla siunatuksi Kristilliseksi. Raamattu ja koko tarusto on ihmisen keksimää ja nykyään tuollaisia höpisevät hoidetaan mielisairaalassa. Otetaan tässä klassinen esimerkki Raamatun epätotuudesta.

Jouluevankeliumeita on 2 erilaista. Toisessa puhutaan että Kunigas Herodes olisi tapattanut kaikki miespuoliset pikkupojat. No toisessa tästä ei ole mainintaa ja luulisi sen nyt olevan aika oleellinen osa tarinaa. Sitävastoin tästä Herodeksesta on paljonkin historia dataa ja hän teki kaikenlaista kivaa. Mutta juuri tähän HÄN EI OLE SYYLLISTYNYT. Eli jos Jumalia olisi niin kaipa hän nyt noin simpplein juttun olisi hoitanut. Myöskaan Jeesuksesta ei ole mitään aikakirjoissa joten mielikuvitusta ja satua koko hoito. Toki hän on voinut olla olemassa. Mutta Jumaluus on ihan ihmisten omasta mielikuvituksesta. Valitettavasti.

Jussi Heino

Ihan Armakselle tiedoksi että sulla on pienet sekä huonot tiedot. En todellakaan halua tulla siunatuksi Kristilliseksi. Raamattu ja koko tarusto on ihmisen keksimää ja nykyään tuollaisia höpisevät hoidetaan mielisairaalassa. Otetaan tässä klassinen esimerkki Raamatun epätotuudesta.

Jouluevankeliumeita on 2 erilaista. Toisessa puhutaan että Kunigas Herodes olisi tapattanut kaikki miespuoliset pikkupojat. No toisessa tästä ei ole mainintaa ja luulisi sen nyt olevan aika oleellinen osa tarinaa. Sitävastoin tästä Herodeksesta on paljonkin historia dataa ja hän teki kaikenlaista kivaa. Mutta juuri tähän HÄN EI OLE SYYLLISTYNYT. Eli jos Jumalia olisi niin kaipa hän nyt noin simpplein juttun olisi hoitanut. Myöskaan Jeesuksesta ei ole mitään aikakirjoissa joten mielikuvitusta ja satua koko hoito. Toki hän on voinut olla olemassa. Mutta Jumaluus on ihan ihmisten omasta mielikuvituksesta. Valitettavasti.

turunen (nimimerkki)

On uskomatonta, että Suomessa on yhä aktiivikäytössä sama jumalanpilkkalakipykälä, jolla Hannu Salama tuomittiin.
Eikä enää ole edes Kekkosta armahtamassa.

Mauro Malossi
Marko Sihvonen

Kaikki ihmiset eivät kestä erimielisiä ajatuksia ja käsityksiä heikon itsetuntonsa ja -tuntemuksensa vuoksi, sen kirjaaminen RIKOSLAKIIN on mieletöntä.

Tällainen lainsäädäntö vahvistaa ihmisen heikkoutta, estää sen kehittymistä.

Aiheella saa nopeasti verta nenästä...toivottavasti tulevaisuudessa olemme vahvempia uskossamme emmekä reagoisi toisiin heidän erilaisuutensa vuoksi...ainoastaan sanavapauden avulla voimme päästä eroon rasismista, emme suojelemalla sitä!

Jussi Heino

Jumalattoman hyvä kirjoitus. :) Olen häikäistynyt.

Lisää tällaista!

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Hieno, upea kirjoitus, täydellinen. Kiitän nautinnollisesta lukukokemuksesta.

Janne Kejo: "Mietinkin, miksi joillekin tuntuu nykyään olevan niin tärkeää saada pilkata toisten jumalankuvia. Luulen valitettavasti, että tavoitteena on pelkästään konfliktin lietsominen muslimien ja "meidän kristittyjen" välille."

Entä kun kyse on kansallisesta, genettisestä ominaispiirteestä, kuten tanskalaisilla, jotka rakastavat pilkkahuumoria. Dänskit pilkkaavat kaikkea maan ja taivaan välillä ja nauravat makeimmin pilkatessaan itseään. Minkäs teet, jos pilkkahuumori on olennainen osa kansallista identiteettiä.

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Valitettavasti Jari olet erehtynyt pahasti ns. jumalallisesta oikeusperiaatteesta.

Raamatun ilmoittama Jumalanpilkka on helvettiin johtava rikos.
Se on siis eriasteinen synti kuin esim. maallisen lainsäädännön mainitsema uskonrauhan rikkomus.

Miksi muuten sinä, joka olet syntinen ja kuoleva ihminen, olet tehnyt itsestäsi ja ihmisviisaudestasi jumalan? Miksi tietoisesti rikot Raamatun Jumalan ensimmäisen käskyä:"Minä olen Herra,sinun Jumalasi,älä pidä muita jumalia."

Mutta nouse ja katso, onko rauha entisillä maan mahtavilla, heillä jotka sinun tavoin uskoivat kuolevan ihmisen voimaan ja viisauteen?
Missä ovat Lenin ja Mao, jotka yrittivät rakentaa syntisistä sieluista uusia, uljaita ihmisiä jotka tekisivät maanpäällisen paratiisin kuoleman varjon maan kulkijoille?

Lepääkö rauhassa ja kunniassa nyt iäisyyteen astunut kuuluisa jumalan pilkkaaja Voltaire? Entä Adolf Hitler? Lepääkö hänen kuolematon sielunsa nyt paratiisin vihreillä niityillä vaikka tappajaetana voikin kaivaa iltapalaa diktaattorin silmänpohjasta?

Uskon rauhaa koskeva lainsäädäntö on tehty ihmisille, suojelemaan vakaumusten miesten ja naisten arvomaailmaa. Sillä Raamatun Jumalan kieltävä ateistinen arvomaailma kumisee tyhjyyttä ja turhuutta; siinä on kalman ja epätoivon maku.

Raamatun ilmoituksen perusteella ihmisten synnit ja ns. kuolemansynti on syytä erottaa toisistaan. Enkä nyt tarkoita katolisen kirkon oppia ns. seitsemästä kuolemansynnistä.

Raamatun mukaan Jeesuksen viholliset tekevät kuolemansynnin. He kärsivät tuonelan vaivassa,ks. Luuk. 16:19-31 ja tulikivijärvessä eli helvetissä,ks.Mark.9:47-48 kuolemansa jälkeen. Jumalan enkelit heittävät nämä epäuskoiset jumalattomat helvettiin Herramme ns. viimeisen tuomion jälkeen,ks. Matt. 13:40-42,Ilm. 20:11-15

Herran vihollisia ovat kaikki synneissään ilman Jeesusta kuolleet sielut. Kuten jumalattomat,nimikristityt,varkaat,murhaajat,velhot, valehtelijat, pelkurit, huorintekijät ja uuspakanat sekä ylpeät järkiuskovat,ns. hyvät ihmiset. Eli kaikki ne elävät sielut, jotka maan päällä eläessään eivät koskaan nöyrtyneet ottamaan Jeesusta (=Jumalan rakkautta) vastaan veriruskeiden syntiensä sovittajaksi,ks.Joh.3:16.

Raamatun mukaan kuolemansynnin,ts Pyhän Hengen pilkan,ks. Matt. 12:31,32 tekevät myös ne entiset Jeesus-uskovat,jotka syystä tai toisesta luopuivat maan päällä eläessään helvetistä pelastavasta Jeesus-uskosta.

He paaduttivat sydämensä Jumalan vastustajan, Saatanan vaikutuksesta. Siksi he muuttuivat Jeesus-viinipuun kuolleiksi oksiksi,ks. Joh.15:5,6. Siksi he tulivat ulkokultaisten fariseusten tavoin Jeesuksen mainitsemiksi helvetin lapsiksi,ks. Matt. 23:15.

Elätkö lukija tänään synnin suruttomuudessa ja helvetin lapsena?

Mikko Lahti
saarnaaja
http://www.pp.kpnet.fi/mila

Käyttäjän ronin kuva
Ronja Ronin

Huh huh, mitä tekstiä!

Mistä helvetistä uskovainen tietää, mitä niillä paratiisin vehreillä niityillä tapahtuu? Mitä jos siellä joutuu pommimarttyyrien joukkoraiskaamaksi, teillähän on sama jumala muslimien kanssa. Vai onko kullekin kirjan uskonnolle omat paratiisinsa?

Jouko Piho

Islamilla ja kristinuskolla ei ole sama Jumalaa.
Islamin Allahilla ei ole poikaa, mutta kristinuskon Jumalalla on Poika, joka on vielä maailman Pelastaja ja Messias. Islam ei taas usko Jeesuksen edes kuolleen ristillä.
Joten islamin ja kristinuskon paratiisitkaan eivät ole samoja.
Islamin paratiisi on helvetti. Sinne nuo 72 neitsyestä haaveilleet itsemurhapommittajat päätyvät.

Mikko Niskasaari

Mikko Lahden kirjoitus perustelee tyhjentävästi, miksi rikoslaissa ei pidä olla mitään säädöksiä, jotka antavat erityissuojaa uskonnollisille uskomuksille. On loukkaavaa, että tällaiset kahelit voivat vaatia rikoslain suojaa harhoilleen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut sananvapauden sisällöllistä laajuutta: "Sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa".

Jumalanpilkkapykälä on sovittamattomassa ristiriidassa tämän linjan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa.

Uskonnolliset hihhulit eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka vaativat kuvitelmilleen etuoikeuksia. Perussuomalaisten tuoreessa maaseutupoliittisessa ohjelmassa vaaditaan taloudellista kostoa niille, joilla on "vääriä" mielipiteitä:
"Metsätaloutta perusteettomasti mollaavia järjestöjä ei pidä rahoittaa julkisin varoin".

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Mikko Niskasaarelle

No,kaima, Eu-sananvapaustuomarit vastaavat omista synneistään Raamatun Jumalalle.

Sinä ja minä myös omistamme. Joten älähän levittele kaheleitasi väärään osoitteeseen.
Etkö tiedä, että alatyylinen solvaaminen kertoo tappiolle jääneen keskustelijan pahasta olosta?

Muistatko Herramme 8. käskyä:"Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi".

Mikko Niskasaari

Olen suuresti vaikuttunut Mikko Lahden korkeasta tyylistä, jolla hän kunnioittaa toisin ajattelevia, "ateistinen arvomaailma kumisee tyhjyyttä ja turhuutta; siinä on kalman ja epätoivon maku",

ja ylevyyttä jolla hän suhtautuu lähimmäisiinsä, joihin kuuluvat nuo "jumalattomat, nimikristityt, varkaat, murhaajat, velhot, valehtelijat, pelkurit, huorintekijät ja uuspakanat sekä ylpeät järkiuskovat,ns. hyvät ihmiset."

Ei ole alatyyliä, ei. Ylätyyli varmaankin kertoo hyvästä olosta.

Vakavasti puhuen, pidän loukkaavana ajatustakin, että tällaiset uskonnolliset kahelit voisivat rikoslain nojalla vaatia erivapauksia ja erityistä suojelua tuollaiselle saastalle.

Jussi Heino

Nämä Mikko Lahdet ja muut uskossaan seonneet ovat ottaneet oikeudekseen pakkokäännyttää meitä muita omiin satuihinsa. Puhuttelevat ihan kuin olisimme olleet aiemmin samassa lapsenomaisessa taru-uskossa ja nyt harhautuneet.

Olen lukuisia kertoja sanonut ja sanon sen aina vaan, että nämä Raamattujen ja muiden kirjoittajat sekä Jumalnäkyjen näkijät hoidetaan nykyään mielisairaalassa. Ennenvanhaan he eivät olleet niin onnekkaita että olisivat saaneet oikeaa hoitoa, mikä on surullista. Nykyään me muut joilla järki vielä kulkee(ei siis seonneet uskossa), saamme nauttia näistä uskon terroristeistä joka käänteessä. Toki on myös fiksuja uskovaisia jotka keskittyvät omaan uskoonsa ja nauttivat siitä. Sellaisia minä arvostan. En näitä "oireilevia" jota tämäkin Usari on pulollaan.

Viliho Seppäin

Helvettiä ei ole kuolemassa. Helvetti on maan päällä, pahimmillaan.

Jumalanne ei ole sitä mitä uskottelette itsellenne. Oikeastaan päinvastoin.

Maailma kehittyy, ihminen kehittyy, universumi ja kaikkeus kehittyy ja sitä ei estetä edes alistamalla pelkoon.

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Katsohan Vilho, Totuus eli Jeesus tekee vapaaksi,vaikka toki Herramme sana ensin pisteleekin syntisessä lihassa.

Raamattu ilmoittaa, että tuonela ja helvetti eli tulinen järvi, ovat olemassa.

Herra Jeesus puhuu niistä UT:ssa ainakin 20 kertaa, sanoen mm. Matt.10:28, 13:40-42, 23:15, 25:41.Tai:"Jos silmäsi viettelee sinua,heitä se pois. Parempi on sinulle että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu."ks. Mark.9:47,48

On siis aihetta kysyä: - Miksi rakkauden Jumala loi helvetin?

Lyhyt vastaus: - Siksi, että Herra on oikeudenmukainen. Sekä itselleen että luomalleen ihmiselle.

Puhutaan vanhurskaasta Jumalasta, ks. 5Moos, 32:39. Hän armahtaa syntinsä tunnustavat, mutta laskee tuonelan vaivaan jumalattomat. Ne, jotka tietävät Herran tahdon, mutta pilkkaavat sitä kuolemaansa saakka.

Suurella Savenvalajalla on jumalallinen oikeus tehdä luomalleen saviastialle eli ihmiselle tahtonsa mukaan, ks. Room. 9:14-24.Sillä vanhurskas Jumala tekee oikeuden myös itselleen.

Jos sinä lukija, olisit Jumala, niin haluaisitko itsellesi oikeuden tuomita helvettiin esim. kansanmurhien aiheuttajat?Kuten mm. Egyptin faraon ja Hitlerin? Tai Stalin ja Pol Potin?

Entä kuka vastustaa Jeesuksen mainitsemia myllynkivi-ihmisiä?,ks. Matt. 18:6.Nämä rahanhimoiset eksyttäjät muun ohella kylvävät maailman täyteen väkivaltaisia tietokonepelejä, elokuvia,pornosaastaa, viinaa ja huumeita, myrkyttäen miljoonien ihmisten sielut. Ja kuka siitä välittää? Ylpeiden fariseusten tavoin myllynkivi-ihmiset haluavat elää loppuun asti Jumalan armon pilkkaajina ja helvetin lapsina,ks. Matt.23.15.

Helvetin lapsiksi ovat muuttuneet myös uskosta luopuneet, entiset Jumalan lapset.Siis he,jotka ovat tehneet kuolemansynnin eli Pyhän Hengen pilkan,ks.Matt.12:32. Siksi he ovat muuttuneet Jeesus- viinipuun kuiviksi oksiksi,ks.Joh.15:5,6.

Kuitenkin armon ja totuuden Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Helvetti on luotu Saatanaa ja pahoja ihmisiä varten. Niitä epäuskoisia varten, jotka hylkäävät syntiensä sovittajan,Herran Jeesuksen.

Jumalan totuus on Jeesus Kristus, syntiemme sovittaja, joka sanoo:"Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani."

Ilahduttavasti ihminen, joka uskoo Jeesukseen, Jumalan totuuteen, pelastuu helvetistä, ks. Ilm.20:11-15

Toivottavasti Vilho, olemme siinä joukossa.

Harri Räsänen

Jope Ruonansuu imitoi tässä omaan tapaansa TV-sarja siunatun hulluuden saarnaajaa. Ihan kiva saarnaaja Lahteen verrattuna.

http://www.youtube.com/watch?v=71KhIPgUUJc

Marko Sihvonen

En tiedä kenelle Jarille tämän tuomiosi langetit, minä voin kyllä todeta sinulle Mikko Lahti, kirjoituksesi on oiva kuva Jumalastasi, aivan kuten alussa kommentoin.

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, kuten varmaankin uskot näin olleen. Sinä, puheesi, asenteesi ja tekosi kuvaavat Jumalaasi, julma on Herrasi, yritä kestää Hänen tuomionsa, sen aika on lähellä, oven takana!

Minulla puolestani on edessä onnenpäivät, Jumalani antaa elää minun ilman huolta toisten pelastumisesta tai edes omasta pelastuksestani, Hän on jo pelastanut minut!

Saan tehdä mitä haluan, saan puhua mitä haluan, saan ajatella mitä haluan, olen vapaa synnistä ja kuolemasta, TÄYDELLISESTI!

ON SE ELÄMÄ IHANAA!

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

Marko Sihvoselle.

Tarkoitin tietysti aloittajaa Jiri Kerästä, vaikka virheellisesti puhuin Jarista.

Mutta epäuskoiset sielut eivät näe Raamatun Jumalan armoa ja totuutta.
Jumala on Jumala. Hänellä on oikeus pelastaa tai tuomita luomansa ihminen.
Emmme suinkaan ole kehittyneet mistään karvapyllyisestä Cheedasta - siis Tarzanin ystävästä. Tätä ilosanomaa BBC-dokkarit mieluusti kertovat hedonistiselle sukupolvelle.

Mutta armon ja totuuden Jumala antaa rauhattomien sielujen pilkata itseään aikansa. Kuitenkin meidän,jotka olemme eläviä sieluja, on tehtävä tiliä Jumalalle kuolemamme jälkeen.

Ilahduttavasti jo täällä armon ajassa salattu Jumala ilmoittaa itsensä. Sillä Jeesus, Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, elää ja hallitsee kuoleman varjon maassa.Hän tekee ihmeitä ilman määrää.

”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, hänt´ ihana enkeli kotihin vie….”

Hengellinen laulu tuo mieleen enkelitaulun. Siinä pieni poika ja tyttö ylittävät myrskyävän joen repaleista puusiltaa pitkin. Valkosiipinen enkeli on heidän takanaan kädet ylhäällä.

Ihmepelastumisia tapahtuu tänäänkin. Ajattelehan lukija, miten Jumalan enkeli ihmeellisesti varjeli erään saksalaisen biologin?

Nainen tipahti lentokoneen mukana Amazonin viidakkoon ja jäi loukkaantuneena eloon.
Seurasi parin viikon uuvuttava harhailu. Rohkea nainen väsyi niin että tajuntakin alkoi hämärtyä. Silloin hänen turtuneisiin korviinsa kantautui veden solinaa. Joki - vai oliko se puro? - virtasi lähellä.

”Biologina tiesin että minun täytyy seurata puroa, se vie lopulta ihmisten ilmoille,” pelastunut totesi jälkeenpäin. Levättyään nainen kahlasi alligaattoreita kuhisevassa vedessä eteenpäin. Ei varmaan ollut herkkua astella myrkkykasvien ja pistävien itikoiden,käärmeiden ja petojen keskellä; uhkaavia silmiä täynnä olevan valtavan sademetsän sydämessä.

Lopulta nainen tuli joelle jota pitkin puunhakkaajat olivat tunkeutuneet viidakkoon. Nämä kuljettivat ihmepelastuksen kokeneen naisen moottoriveneellään sairaalaan. Hän parani täysin ja kävi myöhemmin tapaamassa pelastajiaan.

Telkkari näytti muutama vuosi sitten dokumentin tästä Herramme ihmeellisestä pelastusteosta. Kovia kokeneen ihmisen elämässä toteutui tutkimattoman Jumalan lupaus:”Sillä hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi…sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse…”Ps.91:11..

Nainen ei muistaakseni puhunut Jumalasta mitään. Kuvausryhmä oli jälkeenpäin biologin mukana Amazonin viidakossa kulkemassa oletettua selviytymisreittiä. He osoittivat katsojille tämän merkillisen tapahtuman kulkua ja yksityiskohtia ,mm. lentokoneenosia.

Ateistit keksivät tällekin ihmeelle varmasti tukun selityksiä. Tämän laupeuden Jumalan pelastusteon kohdalla he ilmeisesti eivät kuitenkaan vaadi ”uudelleen näyttöä valvotuissa oloissa tapahtumien perusteellista analyysia varten”…

Käyttäjän mikkolahti kuva
Mikko Lahti

No, onpa se nyt vaikeaa.

Melkein yhtä työlästä kuin futismaajoukkueemme pääsy MM-taistoon.

Jiri Kerosen avauksesta on siis kysymys.

Marko Sihvonen

Niinpä, intoo on muttei taitoo...

Marko Sihvonen

Kukas tämä Jiri Keränen on?

Mitä jos menisit vaikka nukkumaan välissä, näkisit kauniita unia ja heräisit aamulla uudestisyntyneenä :)

Marko Sihvonen

Taisi mennä viesti perille, yli tunti hiljaiseloa, vieläkö tapahtuisi se uudestisyntyminen...

Viliho Seppäin

Mikko Lahdelle :

Uni auttaa. Emme me killisilmät sinullekaan mitään pahaa tahdo.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Miten voimme olla varmoja, että Jeesus on messias? Miten voimme olla varmoja, että Raamatussa on Jumalan sanaa? On muitakin messiaiksi väitetty ja on muitakin kirjoja Jumalan sanaksi sanottu.

Kristityt, miksi uskoisin teitä? Te olette vain ihmisiä, jotka tuputatte omaa totuuttanne. Miksi en uskoisi muslimeja, hinduja tai buddhalaisia? Hekin ovat ihmisiä aivan kuten te.

Miksi en ensin lukisi Koraania tai Bhagavad-Gitaa? Nekin ovat ihmisen kirjoittamia kuten Raamattu.

Miksi eri uskontojen edustajat eivät välillä kyseenalaistaisi oman uskontonsa totuuksia ja koittaisi löytää tien, jolla yhdistää kaikki uskonnot?

Jari Vuorinen

Miten Jumalaa pilkataan? Minulle on epäselvää.

Anis Harran

Otsikko on epätosi. Sananvapaus on ihmisoikeus. Jumalanpilkka on pelkkää lapsellista loukkaamisen halua. Uskontoja voi kritisoida myös sivistyneillä tavoilla.

Mutta laki ja oikeus ei ole sitä varten, että niillä puututaan kaikkeen typerään ja sivistymättömään. Jumala ei kuole idioottien puheisiin eikä pilakuviin. Ne kertovat esittäjistään.

Samoin kiihkouskovaisten bigotry. Jumala ei jätä rankaisematta sitä, joka Hänen nimeään väärin käyttää. Se joka asettaa itsensä tuomariksi, tuomitaan.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Minulle sananvapaus on pyhä ja olemassaoleva laki - ja ne, jotka haluavat säilyttää olemassaolevan lain - loukkaavat tai jopa pilkkaavat asiaa, jota minä pidän pyhänä.

Toinen kappaleesi on kyllä hyvä. Tiukasti tulkiten siihen voi ateistikin yhtyä.

Jani Kuusela

Tämän päivän maailmassa suurimmat jumalat löytyvät, eivät pyhistä kirjoista, vaan kauppalehden sivuilta.

Jumala nro. 1: Raha (rohkeimmat ovat uskaltaneet kyseenalaistaa tämän täysin tyhjästä luodun jumalan)

Jumala nro. 2: Työ (erittäin pyhä jumala, pilkkaaminen moraalisesti erityisen tuomittavaa)

Jumala nro. 3: Oppiarvot ja tittelit (merkittävä jumala, jonka tavoittelu huomattavasti arvostetumpaa kuin valaistumisen tavoittelu)

Käyttäjän armaskumpulainen kuva
Armas Kumpulainen

Tämä on oikeastaan kuittaus Jussi Heinolle. Meinaatko, ettei kuuden vuoden opiskelu yliopistossa, tutustuminen kaiken maailman ismeihin ja neljänkymmenen vuoden työskentely alalla anna kuin suppeat tiedot? Jos olisin virassa, voisin saada syytteet kommenttini johdosta virkavalani kumoamisesta. Nyt en. Lisäksi olen tutkinut laajemmin ja siksi voin kirjoittaa, kuten tein. Väitteesi, ettei kukaan kieltäjä halua tulla haudatuksi kristillisesti ei pidä paikkaansa. Tein tieteellisen tutkimuksen sosiologian alalta ja siinä kysyttiin eri asioita 80 kysymyksellä. Vastaajia oli 743. Kun kysyttiin suhdetta uskontoon, vastasi 20 henkilöä olevansa ateisteja. Kun kysyttiin haluavatko vastaajat tulla haudatuksi kristillisesti, kaikki halusivat. Ihmeellinen ristiriita.
Evankeliumit ovat aikansa autenttista kirjallisuutta. Niissä esiintyviä kertomuksia liikkui seurakunnissa suullisina ja kirjallisina. Tallentajat olivat itse nähneet Jeesuksen eri tilanteissa. Syntyi toisistaan poikkeavia kirjoja lähteiden mukaan, kuten nykyäänkin tapahtuu. Se ettei mainita lasten murhaa, johtuu vain siitä, että evankelistan lähteinä olleet eivät tienneet siitä. Markus on kirjoista vanhin ja sen pääasialisin lähde on apostoli Pietari sekä seurakuntien tallentamnat kirjalliset katkelmat. Se on kirjoitettu Roomassa n. 60 jKr.Kirjoittajan heikko Palestiinan tuntemus käy tekstistä ilmi. Mt ja Lk ovat tunteneet Mk:n, käyttäneet sitä, mutta heillä on ollut omaa erikoisaineistoa, tavallisimmin puhutaan Q lähteestä. Johannes laati kirjansa myöhemmin ja pyrki vastaamaan kreikan kulttuurin vaatimuksiin. Siksi kieli on erilaista.
Tuon ajan historioitsijat mainitsevat Jeesuksen. Qumranista tehdyt löydöt, kymmeniä nahkarullia ennen ja jälkeen Jeesuksen aikaa, vahvistavat evankeliumit ja Raamatun sanan yleensä oikeaksi.
Ei pidä uskoa, kun ei usko. Pitää kieltää ja olla siellä missä on.

Viliho Seppäin

Jännää kuunneltavaa Hannu Salamalta:

http://areena.yle.fi/video/1245190

Yhden henkilön mielipide asiosta mutta hänellekin pitäisi viskata ilmeisesti foliohattu päähän, kuten kaikille muillekin "pahaa aavisteleville".

Ei liity varsinaisesti pelkkään jumalanpilkkaan mutta laitetaan nyt kun on aiheesta kuumoteltu silloin aiemmin.

Käyttäjän armaskumpulainen kuva
Armas Kumpulainen

Vilho Seppänen. Aikaisemmassa kommentissasi esittämäsi väite ei pidä paikkaansa. Olen siunannut lukuisia kirkosta eronneita, jotka olen tuntenut ja tiennyt heidän eronneen kirkosta jostain muusta syystä kuin ateismista. Esimerkiksi papin epäasiallinen käytös, kuulijaan kolahtanut julistus -yms. Mitään kuolinpesän liittämistä en ole koskaan kuullut suoritettavan. Sen sijaan tiedän muutaman kirkosta eronneen halunneen kuolinvuoteellaan liittyä kirkkoon ja maksaa takakäteen maksamatta jääneet maksut. Yhden tapauksen hoidin itse. Henkilö oli ateisti ja kommunisti. Kun olin hänen vuoteensa vierellä, hän halusi liittyä kirkkoon ja saada ehtoollisen. Lisäksi hän halusi maksaa kaikki maksamatta jääneet kirkollisverot siitä lähtien kun oli eronnut. Tutkimme lakimiesten kanssa asian ja maksua ei voinut periä. Toimitin kirkkoon liittymisen ja henkilön kasvoille levisi ilo. Sitten hän sai HPE:n. Seurakunnan lähetystilille ilmestyi hänen nimellään suurehko summa. Se oli henkilön oma ratkaisu, ja täysin vapaaehtoinen, mitään häneltä tai perikunnalta ei vaadittu. Toimittiin rehellisesti ja lakien mukaan.

Viliho Seppäin

Hyvä Armas Kumpulainen.

Kiitoksia tuosta versiosta, en tahdo epäasiallisuuksiin tai karkeuksiin mennä teidän kohdallanne. Kunnioitan itseäni pidempiaikaista elämänkokemusta tiettyihin rajoihin asti siinä määrin että en käy henkilöön.

Tämä oli sellainen yksityiskohta, josta ei tunnu oikein kukaan tietävän mistä tuossa väitteessä on kyse. Siksipä minä sitä kysyinkin.Selityksellänne en kuitenkaan tullut vielä ns. hullua hurskaammaksi. Johonkin kätkettyyn ja epämääräisesti perusteltuun lakiin kai tuo liittyy, kuten liittyy sekin että yritykset kuuluvat kirkkoon -eivätkä siitä pääse erkaantumaan vaikka tahtoisivat- vaikkakaan eivät ole mitään inhimillistä itsessään.

henkilökohtaisesti en kuitenkaan noihin miesten, huom. miesten, kirjoittamiin ikivanhoihin kirjoihin elämääni perusta. Katson että kaikkeus itsessään on jumala ja me sen osasia; kaikki elävä sekä eloton. Koen että jumala ei ole kaiken ulkopuolinen määräilijä, vaan että jokainen meistä on osa jumalaa.

Mutta hyvää elämän jatkoa teille. En tahdo pahaa, vaikkakin näkemykseni omastanne eroaakin.

Meillä nuoremmilla tulee olemaan muuntunut kuva kaikesta siitä mihin te olette tottuneet. Sitä on kehittyminen. Koen että pahimmillaan uskominen kaavojen pysyvyyteen pysäyttää kehityksen ja siihen ei tässä maailmantilassa ole enää mahdollisuutta.

Käyttäjän armaskumpulainen kuva
Armas Kumpulainen

Hyvä Vilho Seppänen. Ole hyvä ja lue ensimmäinen kommenttini tähän blogiin. Huomaat, että käsityksemme Jumalasta on jokseenkin yhtenevä. Me olemme jumalan kuvia, osia Hänestä. Jumala on kaikkialla läsnäoleva, kaikkeus itsessään. Hyvää jatkoa veliseni. Edellinen vastaukseni oli kaikkien asiasta olevien tietojen, lakien ja sääntöjen mukainen. Mukana oli myös omakohtainen kokemus, melkeimpä tulkinta arveluusi. Kiitos.

Viliho Seppäin

Yksikään Abrahaminen uskonto ei nyt niin esitä. Kirjojensa ja pappiensa opeista ei löydy tietä nykymuodossaan. Oppinsa ovat alistavat.

Hyvää illan jatkoa , irtaudun digitaaleista loppuillaksi.

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

Jeesuksilla ja ateismeilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, vaikka se siltä tuntuukin. Kysymys on Suomen lainsäädännöstä ja siitä, miten se on itsensä, Suomen perustuslain sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien kanssa ristiriidassa.

Käyttäjän Ellinoora kuva
Elli Noora

Kaiken A ja O on kymmenten käskyjen "Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi" JOS NÄIN OLISI;JOS NÄIN TUNTISIMME, ELÄISIMME PARATIISISSA KAIKKI !Jos rakastat, jos sinulla on halu ja ASENNE kunnioittaa toista ihmistä,pyrkiä kohti sitä !! Ei sinulla silloin ole tarvetta tai halua tuomita, lähimmäistä ,tai hänen uskontoa ,uskomuksiaan.Raamattu antoi meille vaihtoehdon: "ota vastaan tämä sanoma niin saat voiman rakastaa vihollisia" " kokeile Jeesusta niin tulet tuntemaan onko tämä Jumalasta" ! Pointti on että jos ihminen nöyrtyy, ja huomaa !että hän on ,tosiasiassa aika raadollinen, ja itsekäs ,mutta jos hän HALUAA kehittyä ja muuttua!Ja jos hän pyytää sitä voimaa kaiken Luojalta ,Ylläpitäjältä ! Silloin ihmisen luonne alkaa jalostumaan !Se on IHME! Ihmiselle tulee rohkeus ja halu kuulla totuus: Mistä tässä elämässä oikein on kyseessä?,miksi olemme täällä? Miksi kaikki menee aina hullummaksi ?Hän ei enään pelkää kuulla totuutta itsestään,omasta viheliäisyydestään, tai maailman tilasta ! Monia susia on liikkeellä lampaiden vaatteisa !

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/107381-paavin-pan...

http://maallikkoapuri.blogspot.com/

http://saturnuskultti.blogspot.com/2009/11/paavi-p...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset