Jiri Keronen On aika uudelleenarvioida kaikki arvot

Islamilainen terrorismi ei ole suuri uhka, mutta pelko on

"Maailmassa ei ehkä ole mitään niin pahaa ja vaarallista kuin pelko."
- Jawaharlal Nehru

Pelko on yksi parhaista keinoista hallita, mitä hallitsijat ovat koskaan käyttäneet. Itse Machiavelli katsoi, että pelätty hallitsija on onnistuneempi kuin rakastettu hallitsija. Jotta pelolla voidaan hallita, tarvitaan sopiva uhka. Tällaisen uhan tulee tuntua riittävän todelliselta ja läheiseltä, jotta se ei tunnu vain mielikuvalta, mutta sen on myös oltava sopivasti piilossa ja tuntematon, koska asioiden tunteminen vähentää pelkoa. Nykyään länsimaissa tällainen hyvä aavevihollinen on islamilainen terrorismi. Terrorismi ja erityisesti islamilainen terrorismi ovat uhkakuvia, joista uutisoidaan ja joita pelätään täysin suhteettomasti siihen nähden, miten paljon vaaraa tai haittaa niistä todellisuudessa on. Media ja päättäjät pyrkivät maalailemaan islamilaisesta terrorismista vakavia uhkakuvia omien tavoitteidensa vuoksi. Medialle pelko on tapa myydä lehtiä ja ohjelmia, päättäjille pelko on tapa saada ihmiset hyväksymään heidän olennaisten vapauksiensa ja oikeuksiensa kitkeminen.

Amerikassa islamilaisella terrorismilla pelottelun nimissä on saatettu voimaan muun muassa PATRIOT Act, joka rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia ja antaa julkiselle vallalle uusia voimakeinoja ja oikeuksia. Terrorismia on käytetty syynä taistella islamilaisissa maissa ja sillä oikeutettiin muun muassa Irakin vastaista hyökkäyssotaa, vaikka Yhdysvalloilla ei ollut mitään todisteita terroristien kytköksistä Irakin valtaan. Euroopassa on tapahtumassa samanlaista kehitystä, jota perustellaan samoista syistä. Esimerkiksi Lontoon pommituksien jälkeen Britanniasta on tullut nopeasti yksi valvotuimmista yhteiskunnista koko maailmassa. Britannian entisen pääministerin Gordon Brownin mukaan tiukat terrorismilait todellisuudessa lisäävät vapautta, ja ne ovat välttämättömiä muuttuneessa maailmassa. Ranskassa puolestaan presidentti Sarkozy väitti terrorismin olevan suurin uhka Ranskalle, ja käytti sitä perustellakseen vakoilubudjetin kaksinkertaistamisen sekä muun muassa erilaisten automaattisten valvontajärjestelmien kehittämistä. Presidentti Tarja Halosen mukaan terrori-isku on Suomessakin vain ajan kysymys.

Merkittävä amerikkalainen globaalin politiikan ajatushautomo RAND-instituutti tutki virallisia asiakirjoja ja tilastoja koskien terrorismia. Instituutin mukaan ihmiset kokevat, että terrorismin määrä olisi kasvanut. Erityisesti ihmiset ovat huolestuneita islamilaisesta terrorismista. Instituutin tekemän tutkimuksen mukaan pelko on kuitenkin suurimmaksi osaksi aiheetonta, sillä terrorismia ylipäätään on nykyään vähemmän kuin esimerkiksi 70-luvulla. Ihmisiä erityisesti huolestuttava islamilainen terrorismi taas on yksi harvinaisimmista terrorismin muodoista Amerikassa. RAND-instituutin selvityksen mukaan 9/11 iskujen jälkeen Amerikassa ei ole kuollut yhtäkään ihmistä islamilaisissa terroriteoissa. FBI:n tilastojen mukaan vuosina 1980-2005 esimerkiksi äärijuutalaista terrorismia oli tapahtunut jopa prosenttiyksikön verran enemmän kuin ääri-islamilaista terroria. University of North Carolina at Chapel Hillin ja Duke Universityn tutkijoiden tekemän tutkimuksen mukaan Amerikassa liioitellaan islamilaisen terrorismin uhkaa amerikkalaisille.

Myöskään Euroopassa islamilainen terrorismi ei ole niin suuri ongelma kuin päättäjät ja media uskottelevat. Kokonaisuudessaankin terrorismi on Euroopassa varsin marginaalinen ilmiö. Interpol on tutkinut terrorismia Euroopassa ja laatinut vuosittaisen katsauksen Euroopan terrorismitilanteeseen vuosina 2007, 2008 ja 2009. Ainoastaan 0,4% kaikista terroriteoista oli islamistien tekemiä. Ylivoimaisesti suurin osa (84,4%) terroriteoista oli Espanjan ja Ranskan separatistien tekemiä. Vasemmistolaista terrorismia teoista oli 6,5%, mikä on yli kuusitoista kertaa enemmän kuin mistä islamilainen terrorismi on vastuussa. Toisin kuin median propaganda väittää, islamistien terroriteot eivät ole myöskään ainoita kuolemaan tähtääviä, vaan Interpolin mukaan myös esimerkiksi äärivasemmisto on pyrkinyt tappamaan teoillaan ihmisiä. Tästä huolimatta terrorismia koskeva uutisointi keskittyy lähes yksinomaan islamilaiseen terrorismiin.

Vaikka islamilainen terrorismi ei ole merkittävä uhka länsimaissa, on se todellinen ilmiö. Islamilaisesta terrorismista on eniten haittaa alueilla, joilla on raja- tai valtakiistoja sekä muita levottomuuksia. Ainoastaan hyvin pieni osa islamilaisesta terrorismista tapahtuu muualla kuin islamilaisissa maissa. Tämä antaa hiukan kuvaa islamilaisen terrorismin luonteeseen. Jos tavallisesti rauhattomilla ja kaaottisilla alueilla sattuu erilaisia iskuja, ne saatetaan katsoa terrorismiksi jo senkin takia, että ihmisillä ei ole keinoja, tarvetta tai halua eritellä iskun motiiveja. Urbaania sotaa käyvää sissiä tai amatööripartisaania on hankala erottaa terroristista, erityisesti jos hän sattuu olemaan uskonnollinen.

Lisäksi on huomattava, että terrorismi itsessään ei ole yksiselitteinen käsite. Vaikka terrorismia vastaan on laadittu kansainvälisiä sopimuksia, ei terrorismia määritellä yhdessäkään tällaisessa sopimuksessa. Se, mikä on terrorismia, vaihtelee sen mukaan, keneltä kysytään ja milloin. Henkilö, joka sattui taistelemaan kylmän sodan aikoihin Jenkkilän vihollisia vastaan omista motiiveistaan, oli todennäköisesti Jenkkilän silmissä ja mediassa ennemmin vapaustaistelija kuin terroristi. Kun poliittinen tilanne muuttuu, saman henkilön taistelu ei ehkä olekaan enää Yhdysvaltain etujen mukaista, minkä vuoksi hänet voidaan helposti leimata terroristiksi. Terrorismiksi sanotaan sitä, minkä sanominen terrorismiksi on vallanpitäjien etujen mukaista.

Somaliassa "laillista valtaa" on syytetty toistuvasti ihmisoikeusloukkauksista. Somalian "laillinen valta" ei nauti minkäänlaista aitoa kansalaisten luottamusta, vaan päinvastoin kansalaiset vastustavat tätä laillista valtaa aktiivisesti kaikilla keinoilla, mitä heiltä löytyy. Länsimaat, kuten Britannia, tukevat ihmisoikeusloukkauksista syytettyä somalien itsensä vastustamaa valtaa rahallisesti miljoonien puntien edestä. Koska kansalaisten vastustama laillinen valta on länsimaille edullinen, on sitä vastaan suunnatut hyökkäykset järkevämpää tuomita fanatismiksi kuin kutsua niitä esimerkiksi vapaustaisteluksi, vaikka taistelun perimmäisenä motiivina olisikin taistelu länsimaista pakkovaltaa vastaan, eikä uskonto. Kyse on käsitepelistä.

Olennaisinta terrorismissa ei tietenkään ole käsitteiden määrittely, vaan se, kuinka paljon kuolemaa se aiheuttaa. Madridin iskujen kaltaisista tragedioista huolimatta islamilainen terrorismi ei ole erityisen tappavaa. Tyypillinen islamilainen terrori-isku on paljon lähempänä Tuhkholman epäonnistunutta itsensä räjäyttäjää kuin 9/11:ta. Interpolin tilastojen tarkastelemien vuosien aikana islamistiterroristit eivät saaneet tapettua yhtä ainoaa ihmistä koko Euroopassa. Islamilaiset terroristit ovat keskimäärin huonosti valmistautuneita ja huonosti koulutettuja terroritekoihin, eivätkä he ole tehokkaita edes yrittäessään. Onnistuneet iskut ovat poikkeus, eivät sääntö.

Yksilön ja arjen turvallisuutta uhkaavat lukemattomat asiat huomattavasti enemmän kuin islamilainen terrorismi. Uskonnollisen terrorismin kanssa näillä uhkatekijöillä on yhteistä se, että niihin ei voi juurikaan varautua ja ne voivat kohdistua kehen tahansa ilman tämän omaa syytä. Vuonna 2009 rattijuopumus tappoi 94 ihmistä Suomessa. Rattijuoppo on vahingossa kolaroidessaan tuhoisampi kuin keskimääräinen muslimiterroristi pommittaessaan tarkoituksella. Jopa pelkkä eläminen suurkaupungissa on vaarallisempaa kuin muslimiterrorismi. Helsingin yliopiston tutkija Outi Ampujan mukaan vuodessa kuolee noin 400 suomalaista melusta johtuviin haittoihin. Melu siis tappaa pelkästään Suomessa vuosittain enemmän ihmisiä kuin islamilainen terrorismi koko Euroopan unionissa ja Amerikassa yhteensä. Melua ei tosin voi käyttää tekosyynä sensuurin ja valvonnan lisäämiselle, eikä se pelota ihmisiä yhtä paljon kuin uskonnolliset fanaatikot.

Jokainen ymmärtää sen, että fundamentalistinen hihhuli, joka kuvittelee tappamalla toisia saavansa joellisen viiniä ja läjän hekumallisia neitsyitä ikuisessa paratiisissa, on saakutan vaarallinen juttu. Kaikesta huolimatta tällaisia ihmisiä on huomattavasti vähemmän kuin mitä media uskottelee. Lisäksi tällaiset ihmiset saavat paljon vähemmän vahinkoa aikaiseksi kuin mitä annetaan ymmärtää. Terrorismin suurin vaara ei ole sen aiheuttamassa vahingossa, vaan pelossa, jota se lietsoo ihmisten mieliin. Islamilainen terrorismi, kuten mikä tahansa terrorismi, on vakava asia, mutta se ei ole mitenkään niin suuri uhka, että sen perusteella pitäisi panikoida, hermostua tai edes harkita yhdenkään olennaisen vapauden rajoitusta tai kaventamista. Terrorismi on pelolla hallitsemista. Jokainen, joka pyrkii pelottelemaan terroristeilla tai terrorismilla, pelaa suoraan terrorin ja pelon lietsonnan pussiin. Pelko on merkittävämpi uhka kuin islamilainen terrorismi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (193 kommenttia)

repe (nimimerkki)

Muutoksesta löytyy jrkevämpää väkeä kuin persuista. Persut ratsastavat rasismila ja uskovat halukkaasti kaiken sionistipropagandan Jenkkilästä ja muualta. Lisäksi useat nuista vapaustaistelijoistakin ovat CIA:n ja Mossadin aseistamia. Useassa paikassa ne aseistavat jokaista osapuolta ja kontrolloivat. Kaikki nuo "terroristit" on yleensä kpulutettu juuri heidän suojeluksessaan olevilla leireillä ja ehkäpä heidän omilla leireillään.

Länsimaissa tapahtuva terrorismi on aina falsefflag-juttua, jossa koko isku on tedustelupalveluiden tekemä tai sitten mannekiiniksi tai iskijäksi naamioidaan joku muslimi. Joskus houkutellaan paikalle rekvisiitaksi joku huumeilla tai rahalla ostettu muslimi tai oma tiedustelumies esittää renttuterroristia. Myös konfliktimaissa iskuja tehdään suoraan itse länsimaiden toimesta. Länsimaat ja aseteollisuus tarvitsevat konflikteja suurvaltapelissään ja aseteollisuus myös.

Johannes X (nimimerkki)

Voipi olla. Tai sitten tiedustelu avustaa terroristien operaatiota omien kontaktiensa kautta siihen pisteeseen, että isku on toteutumassa tai toteutuu, ja vasta sitten tippaa paikalliselle suojelupoliisille.

Vieras (nimimerkki)

Kommentillasi halusit kai todistaa kuinka keskimääräiset (nuoret?) vasurimaailmanparantajat ovat täysin vailla suhteellisuuden- ja todellisuudentajua? Mikään mikä ei uutisissa ei sovi heidän ideologiansa raameihin ei voi ilmeisesti olla totta, todennäköisempi vaihtoehto siis on maailmanlaajuinen, kaikkien erimielisten salaliitto heidän ideaalejaan vastaan.

Suuruudenhulluutta on monenlaista.

Vieras Arja (nimimerkki)

Kyllä tuo Repekin on aikamoinen pelottelija. Ei valo tuohon pääkoppaan kajasta.

pate (nimimerkki)

Olit aika monisanainen.
Islamistiterrorismin pelko laajentuu myös suhtautumiseen islamin uskoisiin yleensä. Imaamien tuomiot terroristeille voidaan myös tulkita osaksi jihadia, jonka mukaan valehtelu uskonnon puolustamiseksi on velvollisuus.
Missä on se islamilainen yhteisö, joka sallii tyttäriensä valita puolisokseen kenet tahansa kyseisen yhteiskunnan jäsenen ?
Niin kauan kuin tämä on kohtuuton vaatimus, parempi pysyä muualla !

jj (nimimerkki)

Ja jatkoa: Niin kauan kun Islamilainen elämäntapa (oikein: se EI ole uskonto vaan elämäntapa) sallii lasten ja naisten raiskaaminen, se tulee ehdottomasti kieltää länsimaissa rikollisena!

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

Al-taqiyya ja kitman, eli viittaamasi valehtelutraditiot, eivät ole velvollisuus. Tiettyjen uskontokuntien mukaan valehtelu on oikeutettua islamin levittämiseksi tai uskovaisen hengen säilyttämiseksi, mutta yksikään uskontokunta ei edellytä valehtelua. Yleisesti valehtelu katsotaan islamissa synniksi.

Esimerkiksi Turkista löytyy useita tuollaisia islamilaisia yhteisöjä, ja myös Iran oli kuvailemasi kaltainen yhteisö ennen vallankumousta. Läheisin esimerkki tuollaisesta islamilaisesta yhteisöstä ovat Suomen tataarit.

pate (nimimerkki)

Kiitos selvennyksestä!
En vain ihan helposti usko, että esm Rinkebyssä, jonka väestö vertautuu hyvin meikäläisiin pienempiin, tuo suvaitsevaisuus olisi yleistä.
Jos on, hyväniin, mutta mistähän tuo kunniaväkivalta sitten kumpuaa?

Torsti Virtanen

Lisäksi länsimaissa valehtelu on aina suuri synti eikä esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden markkinoinnissa käytetä lainkaan valheellisia tietoja, poliitikot eivät valehtele, virkamiehet eivät valehtele, eikä sotilaallisiin toimenpiteisiin liity lainkaan valehtelua.

Onhan se nyt tietenkin totta, että muslimit ovat ehkä keskimäärin hieman radikaalimpaa porukkaa kuin kristityt, ateistit tai muut, mutta tämä johtuu lähinna takapajuisuudesta ja mahdollisuuksien puutteesta, koska länsimaissa tarpeeksi pitkään asuneet muslimit eivät yleensä ole sen ihmeellisempää porukkaa kuin muutkaan uskovaiset.

Juuri joulun alla kävin ostamassa viskipullon lähikaupan huivipäiseltä muslimirouvashenkilöltä, joka toivotti vielä hyvää joulua. Tämä ei tietenkään todista sitä etteikö terrorismia esiintyisi muslimien toimesta, mutta voisi sitä hysteriaa jonkin verran jättää lietsomattakin.

Vieras (nimimerkki)

Hamasin johtajan pojan Mosab Yousufin mukaan "god of islam" kuvailee itseään termillä "deceit-god", eli valehtelu kuuluu islamiin. "The biggest terrorist is Allah of Quaran".
http://www.youtube.com/watch?v=tYXHKLmpVBs

Vieras (nimimerkki)

Hamasin johtajan pojan Mosab Yousufin mukaan "god of islam" kuvailee itseään termillä "deceit-god", eli valehtelu kuuluu islamiin. "The biggest terrorist is Allah of Quaran".
http://www.youtube.com/watch?v=tYXHKLmpVBs

repe (nimimerkki)

Juutalaisuuteen kuuluu myös tuollainen valehtelujuttu eli ei-juutalaisten petkuttaminen. Tämä ja muutkaan Talmudin ym. jutut eivät tunnu persuja ym. huolestuttavan, vaikka länttä ja etenkin USAa johtaa äärijuutalaisklikki, jonka teot ovat olleet ihan karseita.

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

Pystytkö antamaan todisteita sen tueksi, että USA:ta johtaisivat äärijuutalaiset? Pelkkä uhkakuvien levittely ja pelottelu ei ole milloinkaan järkevää.

repe (nimimerkki)

Neokonservatiivit saivat kaiken vallan Bushin aikana. Mutta muukin juutalainen eliitti hallitsee ja tulokset voimme nähdä Patriot Actina ja sotina ym. Blogistani voit esim. lukea Michael Collins Piperin kirjojen referaatteja, joista ilmenee juutalaisten mahtava vaikutusvalta USA:ssa ja heidän suuri omaisuutensa. Mediat ja esim. keskuspankkisysteemi ovat täysin sionistien käsissä.

repe (nimimerkki)

Näethän itsekin, kuinka itse asiassa USA alkaa vaikuttaa israelin siirtomaalta.

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

Vaikka 100% kaikista Yhdysvaltain poliitikoista, mediamoguleista ja yritysjohtajista olisi juutalaisia, ei se sanoisi yhtään mitään siitä, että he olisivat äärijuutalaisia tai edes tapajuutalaisia. Sen lisäksi, että juutalaisuus on uskonto, se on myös eriytynyt etninen ryhmä, eikä synnynnäinen juutalainen välttämättä usko mitään juutalaisesta uskonnosta tai siionismista. Juutalaisten suhteettoman suuri omistus ei tarkoita, että omistajat olisivat salaliitossa keskenään - tai että he olisivat salaliitossa keskenään sen takia, että he ovat juutalaisia. Onko olemassa yhtä ainoaa todistetta, että missään näistä asioista olisi oikeasti kyse nimenomaan uskonnollisesta äärijuutalaisuudesta tai äärisiionismista?

repe (nimimerkki)

On. Heidän toimintansa.

repe (nimimerkki)

Etkö muka toedä, että media maailmassa on täysin tiukan linjan sionistien käsissä? Tämä on ihan selvää kauraa ja näytetty, kaikkialla vahvistettu ja moneen kertaan todettu asia. Ja Murdoch on myös ihan oikea juutalainen ja siten hänen kaikkein rajuin sionisminsa ei edes ole vain mitään wannabe-juttua.

Tässä herkkuja Israelista

http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/th...

Medioita muuten yleensä omistetaan siksi, että halutaan vaikuttaa. Varsinkin vaikutusvaltaisia medioita. Ei ole ihme, että media on iso asia maailman eliitille.

Käyttäjän JaniRantala kuva
Jani Rantala

juutalaiset ovat kaikkialla siellä missä tarvitaan älyä yliedustettuna. Käsittämättömän suuri määrä Nobeleita kovista tieteistä ei johdu salaliitoista samoiten yliedustus talouden ja politiikan huipulla. Kaikki nämä selittyvät juutalaisten muuta väestöä korkeammalla älykkyysosamäärällä.

repe (nimimerkki)

Jari Rantalasta huomaamme juutalaisissa yleisen piirteen eli rasismin ja kansalliskiihkon. He väittävät olevansa muita parempia ja paljon.

Käyttäjän JaniRantala kuva
Jani Rantala

Missä juutalaiset sellaista muka ovat sanoneet. Juutalaisten korkea älykkyysosamäärä on tutkittu juttu ja Nobeleiden suuri määrä kovista tieteistä on fakta. Se vaan on nyt sillain että uskonto jossa sivistys on kunniassa tulee kasvattamaan vuosisatojen aikana jäsentensä älykkyysosamäärää.

repe (nimimerkki)

Talmud velvoittaa oikeastaan kaikkia juutalaisia ja on heidän tärkein kirjansa. Toiset vain antavat piutpaut uskonnolleen kai.

Käyttäjän ronin kuva
Ronja Ronin

Ei terrorismi ole uhka, uhka on "suvaitsevaisuus", ryömiminen pelottelijoiden edessä, housuun pissiminen.

Minä en käännä toista poskea, en anna lyödä toista kertaa.

V.V (nimimerkki)

Yhdenlainen totuus on että kun käännät posken, ja otat selkärankarefleksillä kiinni tulevan lyönnin tiukalla katsekontaktilla, niin olet voittanut senhetkisen jutun.

jorma (nimimerkki)

Tämä oli minusta hieno kiteytys.

"Suvaitsevaisuuden" peräänkuuluttajathan vaikuttavat kunnostautuvan usein myös pelottelijoina. Jos miettii vaikka "äärioikeiston uhkaa", "rasismin uhkaa", "populismin uhkaa", "ilmastonmuutoksen uhkaa", "ydinvoiman uhkaa", "aseenomistuksen uhkaa" ja niin edelleen.

Käyttäjän jarmokanerva kuva
Jarmo Kanerva

Koraanissahan kehotetaan juuri pelottelemaan ja sillä terrorilla vaikuttamaan vääräuskoisiin ja karkottamaan. Ja juuri tällä tavalla on vaikutettu uskontokritiikin vastaisiin ihmisiin yhteiskunnan taholta, joka pelkää islamin kostoiskuja.

Esimerkkinä ne Tanskan pilakuvat ja pilapiirtäjät ja kirjailijat, joilla on tappouhkaus päällä, kääntyneet muslimit ja vääräuskoisen naineet. Varottavat esimerkit pelottavat muita tekemästä vastaavia laillisia asioita. Ja juuri siksi terrori yrittää olla mahdollisimman teatraalista, jotta sen pelkovaikutus olisi tehokkainta. Myös esimerkilliset terroriteot ovat julmia, kuten salamurhia, massamurhia ja massa-amputointeja, joita on Afrikassa. Suomeenkin ajetaan vihalakeja, jotka kieltävät uskontokritiikin, mikä on järjetöntä.

Pahinta on sitten uskonnon sisältämä positiivinen suhtautuminen terrorintekijoihin, jotka pääsevät suoraan paratiisiin ja sankariasemaan jos kuolevat uskonsa takia taistellessaan ja tappaessaan vääräuskoisia. Siksi näitä itsemurhakanditaatteja on jonoksi asti ja alkaen lapsista. Ja aina löytyy uskonsa vakavasti ottavia yksittäistapauksia, joille syy pyhittää keinot ja vääryyden. Ja näitä yritetään rekrytoida myös Euroopassa. Myös kehotetaan puolustukseen tai tulkittuna puolustussotaan halutun yhteiskuntajärjestyksen luomiseksi, mitä on maailman uutiset täynnä.

Vieras (nimimerkki)

"Koraanissahan kehotetaan juuri pelottelemaan ja sillä terrorilla vaikuttamaan vääräuskoisiin ja karkottamaan."

Missä kohtaa sanotaan näin? Ja jos vain olet itse tulkinnut jotain kohtaa näin niin perustele, että miksi katsot siinä "kehotettavan" näin ja kuinka olet eliminoinut vaihtoehtoiset tulkinnat.

Niin, totta kai terrori tähtää pelkoon. Ja hyvinpä näyttävät onnistuvan, kun näitäkin palstoja lukee. Kannattaisiko ehkä antaa heille vähän vähemmän iloa siitä?

Marttyyrien oletetaan pääsevän taivaaseen kristinuskossakin, vaikka molemmat uskonnot tuomitsevat itsemurhaajat (ja muut murhaajat) pääsääntöisesti helvettiin. On kovin helppo puhua hyvästä ja pahasta yleisellä tasolla, mutta kun tutkii yksilöiden motiiveja ja ratkaisuja, asioista tulee jo paljon vaikeampia.

Mikä on esimerkiksi propagandan ja vihanlietsonnan oikeutus? Yksi sanoo kertovansa vain totuuden, koska hänellä pitää saada olla siihen oikeus. Ihmiset uskovat kovin varmasti tietävänsä totuuden ja sen mikä on oikein. Kuitenkin sekä kristinusko että islam tuomitsevat ankarasti ne, jotka Jumalan nimeä väärin käyttävät.

Käyttäjän jarmokanerva kuva
Jarmo Kanerva

googlaa koraani katumuksen suura. Koraani 9:5, 9:29, 8:39. Sahih al-Bukhari 1:2:24, Sahih al-Bukhari 4:52:177, Sahih al-Bukhari 5:59:377.

Tulkintoihin liittyy usea kohta. Suomeksi löytyy vähän sensuurista johtuen. Asiasta ei voi puhua Suomessa eikä kohta linkittämäänkään.
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?t=55...
http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Lakihankkeet...

Koraanissa uudemmat tekstit korvaavat vanhemmat maltillisimmat tulkinnat. Myös kertomukset liittyvät tulkintoihin. Näistä asioista on erilaisia tulkintoja, kuten kaikissa uskonnoissa on väittelyitä. Valitettavsti näitä tulkitsee ääri-ihmiset kirjaimellisesti omalla tavallaan. Ja tämä sitten näkyy.

Totuus tuntuu olevan muovailuvahaa, eikä absoluuttista tottuutta ole erityisesti uskon asioissa, koska ne ovat uskon asioita. Sitä muokataan tarkoituksenmukaisesti. Asiat eivät ole aina mustavalkoisia.

Asiaan liittyy se, että Suomi kuuluu YK:n, joka yrittää sammuttaa lukuisia sotia, joiden tarkoitus on perustaa islaminuskoisia valtioita. Ja nämä uskovaiset pitävät YK:ta ja rauhanturvaajia vihollisinaan, ja tätä propagandaa levitetään mielellään. Ja soturit haluavat käydä sissisotaa myös rahanturvaajamaassa ja terrorilla pelottaa luopumaan tehtävästä. Siksi sota saattaa laajeta Suomeen, kuten on tapahtunut jo mm. Ruotsin osalta. Jos ollaan eri mieltä täytyy erota YK:sta.

Missä kristityt ovat viimeisen 100 vuoden sisään käyneet ristiretkiä ? En oikein ymmärrä tuota syytöstä. Paavi piti juuri puheen ja totesi, että kristityt ovat vainotuin uskonnollinen ryhmä maailmassa.
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Paavi+Kristity...

Vieras (nimimerkki)

Suurin islamilainen terrori löytyy islamin sisältä ja kohdistuu muslimeihin itseensä: pakkoavioliitot, naisten ja tyttöjen alistaminen kotiin, määräykset soveliaasta käyttäytymisestä mustakaapuineen jne. Tässäkin terrorissa kuolonuhrien määrä on länsimaissa varsin pieni, mutta silti yksilöön, erityisesti naiseen, kohdistuva uhka on hyvin todellinen.

Se on todellinen, koska uhka tulee niin läheltä: suvusta ja lähiyhteisöstä. Tällä pelolla islam pidetään vanhoillisena ja uusiutumattomana. Tällä pelolla pidetään muslimit yhtenäisenä voimana, jota moni nykyisin länsimaissa pelkää. En sano, että aiheesta, koska sehän olisi ajatusrikos. Siis pelkääminen on pian rikollista, kiitos erityisesti Vihreän puolueen ja heidän ministerinsä. Toki tällaista pelkoa ei voisi luoda ja ylläpitää ilman merkittävää yhteisön tukea. Mielipidetiedustelut osoittavatkin, että klisee ylivertaisen suuresta muslimien maltillisesta enemmistöstä on vain pelkkä myytti.

Tätä samaa pelkoa luodaan nykyisin kiivaasti myös muslimiyhteisöjen ulkopuolelle. Kuka uskaltaisi omalla nimellään julkaista pilakuvan Muhammedista, kun katsoo tanskalaisen ja ruotsalaisen pilapiirtäjän ahdinkoa ja näillä näkymin loppuikänsä piilottelua kaiken maailman kirvesmurhaajilta?

Näissäkään ei ole tullut uhreja, mutta kukaan ei varmasti kiistä, että pilakuvan julkaisevan yksilön kannalta pelkääminen on erittäin järkevää ja aiheellista.

Vieras (nimimerkki)

En siis sanoisi, että islamilainen terrorismi tai yleisemmin terrori ei olisi syy "panikoida, hermostua tai edes harkita yhdenkään olennaisen vapauden rajoitusta tai kaventamista". Yksikön kannalta se on usein syy tehdä noita kaikkia!

Yksilö pelkää ja rajoittaa omaa käyttäytymistään, sensuroi itseään, luonnettaan ja ilmaisuaan, koska muuten lähtee nirri.

Mikko Mäkinen

Pilakuvien seurauksena on kuollut ainakin 160 ihmistä. Kuolemantapaukset ovat sattuneet muslimimaissa piirroksia vastaan pidetyissä mielenosoituksissa, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi.

Käyttäjän rayamudie kuva
Raya Mudie

Loistavaa Jiri! Kiitos jälleen viisaasta sanomastasi. Parhain terveisin,
Raya Mudie

Jari Leino

Minulla on helppo ratkaisu tähän ja moneen muuhun ongelmaan: rajoitetaan sosiaaturvaperäistä maahanmuuttoa Suomeen. Tällöin muslimien määrän kasvu Suomessa hidastuu, terroritekojen todennäköisyys vähenee ja samalla vältetään monia muitakin ongelmia.

Niin helppoa se on. Ei tarvitse pelätä, ei tarvitse säätää terrori- tai sensuurilakeja. Pitää vain rajoittaa sosiaaliturvaperäinen maahanmuutto minimiin.

Käyttäjän veikkonen kuva
Veikko Sorvaniemi

Suomeen on niin helppo matkustaa kaikilla ihmisen tuntemilla kulkuvälineillä ja vapaasti. Jos joku haluaa tehdä terroriiskun Suomeen hän tekee sen, se ei ole estettävissä erittelevällä maahanmuuttopolitiikalla.

Jiriltä hyvä kirjoitus. Niitä harvoja tätä aihetta käsitteleviä, jotka liikkuavat reaalimaailman rajoissa.

Jari Leino

Ei tarvitse eritellä millään tavalla, vaan KAIKKI sosiaaliturvaperäinen maahanmuutto Suomeen pitää vähentää mahdollisimman pieneen.

Terrori-iskujen todennäköisyys pienenee huomattavasti, jos tekijä ja hänen tukijansa eivät valmiiksi asu Suomessa. Vielä tärkeämpiä ovat kuitenkin ne muut positiiviset vaikutukset ja hyödyt, joita sosiaaliturvaperäistä maahanmuuttoa rajoittamalla saavutetaan.

Maalaismummo (nimimerkki)

"Mitä se reaalimaailma on? Onko se sitä mitä Suomen media kirjoittaa vai jotain muuta."

Se on jokaisen ihmisen arkea. Media ei kirjoita juuri mitään tavallisen suomalaisen arjesta.

"Islamin uskonnon kaunisteleminen puhumatta sen epäkohdista ei poista sitä totuutta, että siinä reaalimaailmassa tapahtuu ja sattuu. Yleensä sattuu ja lujaa".

Epäkohdista pitää puhua ja miettiä, miten niihin on viisasta Suomessa suhtautua. Meillä ei todellakaan ollut mitään tarvetta esimerkiksi julkaista niitä pilakuvia. Kukaan tavallinen suomalainen ei olisi siitä tullut nykyistä onnellisemmaksi, iloisemmaksi tai rikkammaksi.
Totuus suomalaisten arjessa? Uhkakin koskee hyvin pieiä maa-alueita Suomessa.

"Riskiryhmien maahan päästäminen on estettävissä juuri erittelevällä maahanmuuttopolitiikalla. Islamin usko ei saa olla maahantulolle este, mutta se mistä tulee ja varsinkin jos tulee ilman dokumentteja pitäisi olla relevantti asia".

Ssosiaaliperustein maahantulon estäminen koskisi esimerkiksi niitä sairaita vanhempia Venäjältä tai mistä tahansa.
Eiköhän meidän ole syytä vain luottaa Supoon ja raja- ja maahanmuuttoviranomaisiin, että he yhteistyöllään hoitavat valikoinnin.

Katsoin eilen Myyrmannin ampujan uhrin tarinan. Katsoitko sinä? Pitäisikö pelotella sanomalla, että on hyvä, että on näitä kotimaisia pelastusharjoituksia tässä jo pian 10 vuotta pidetty?

Vieras (nimimerkki)

Veikko Sorvaniemi, onko Suomeen yhtä helppoa matkustaa muun maan kuin Somalian kansalaisten ilman minkäänlaisia dokumentteja? Minkä muun maan epämääräisiä kansalaisia Suomeen lennätetään "ilmaiseksi" jonkun perheenyhdistämisen nimissä kuin Somalialisia?

OK, kohta varmaan lennätetään KHO:n Tarja Halosen valitseman DEMLAlaisen lakimiehen päätöksen perusteella myös "Bagdadilaisia" - ja näiden Bagdatin "kansalaisten" lisäksi ilmaantunee kuin tyhjästä niitä Bagdatilaisia jotka "sattuneista syistä" ovat hukaanneet matkustusasiakirjansa ja vastaavat esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa.

Oletko ihan oikeasti sitä mieltä, etteikö näiden ihmisten (vain) Suomeen pääsyä voitaisi mitenkään rajoittaa?

Veikko Sorvaniemi, ovatko nämä ihmiset ehkä joutuneet uskonnollisen vainon kohteeksi siksi, että ovat vaikkapa Buddhalaisia?

Buddhalaisethan ne juurikin räjäyttätelevät itsemurhapommejaan joka puolella maailmaa, vai?

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

Lisäksi myös muuttamalla uskonnonopetuksen tunnustuksettomaksi, poistamalla erilaisia alistumislakeja (kuten jumalanpilkka) ja muutenkin tekemällä yhteiskunnasta sekulaarimman siitä saa tehtyä myös sekuurimman.

Jukka Poikela

"Melu siis tappaa pelkästään Suomessa vuosittain enemmän ihmisiä kuin islamilainen terrorismi koko Euroopan unionissa ja Amerikassa yhteensä."

Mikä siis on se kuolleiden määrä, milloin kannattaa alkaa huolestua? Sata, tuhat, kymmenentuhatta, miljoona vai vielä enemmän? Kun raatomäärä ylittää kipukynnyksen, niin onko kenties asialle myöhäistä tehdä mitään? Vai olisiko jonkinlainen ennaltaehkäisy viisasta? Vai pitäisikö vain tyytyä ostamaan kuulosuojaimet?

The latest WikiLeaks revelation: 1 in 3 British Muslim students back killing for Islam and 40% want Sharia law
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1340599/Wi...

Mutta eihän noista kannata välittää, mennään ennemmin Alepaan ja ostetaan korvatulpat, eiköstä niin?

jj (nimimerkki)

Asiaa! Raja tulee vetää johonkin.
Ja mielestäni se raja on jo nyt ylitetty.
Olihan Islamilaisilla esim. oma uimavuoro, joka on luojan kiitos peruttu!

Ei mitään erityisoikeuksia, ja töihin!
Ja tulee elää Suomen lakien ja tapojen mukaisesti, eli sopeutua.
Jos tämä ei kelpaa, menkööt muualle.

Suomella ei ole varaa elättää sosiaalipummeja, eikä Suomeen haluta Ghettoja johon viranomaisetkaan eivät uskalla mennä, puhumattakaan takseista, ambulansseista tms.

Vieras (nimimerkki)

"Mikä siis on se kuolleiden määrä, milloin kannattaa alkaa huolestua? Sata, tuhat, kymmenentuhatta, miljoona vai vielä enemmän?"

Se on yksi. Ei tarvita kuin yhden kuoleman uhka, kunhan uhka on sillä tavoin kohdistettu, että jokainen tietää, että se voi osua omalle tai läheisen kohdalle. Häpeämurha on malliesimerkki tästä. Pilapiirroksiin reagointi osoittaa tämän todeksi myös ei-muslimeille.

Maalaismummo (nimimerkki)

Minuun ja lapsiini kohdistunut suurin todellinen uhka on tullut oman perheen sisältä. Valkoihoisia suomalaisia sukututkimusten mukaan vuosisatojen takaa kaikki.

Vanhat Tavat (nimimerkki)

Meillä suurin riskitekijä on, milloin taas joku ssri-tapaus ottaa muita mukaan lähtiessään, itsemurhat kun vaietaan totutusti, syihin ei haluta puuttua koska silloin nousee vastuu kysymykset esiin!
911 on hankala juttu, kun ex-pressan suihinottoon laitettiin enemmän tutkimusrahaa kuin lentokone-talo-tuhoihin, kun edes FBI ei osaa sanoa kuka teki mitäkin, kun todisteet hävitettiin ennen tutkimisia, kun sotiminen perustuu pressan kuulemiin ääniin, kuka se onkaan vaarallinen... Yhtään väheksymättä terrorin uhkaa, jos skinit järjestävät maassamme puolisotilaallista koulutusta, lyön vetoa lööppien liputtamisesta... Onneksi maanpuolustus kouluttaa poikamme ottamaan ohjat jos siltä tuntuu, toisaalta ssri-lääkkeiden uhkakuva suurenee suurenemistaan, saati rahan vallan sikailu kansalaisten kustannuksella, kun leipäjonot kasvavat liikaa, joku väsyy jonottamaan!

Jari Leino

Kannattaa lukea myös Muutos 2011:n sihteerin Tapio Äyräväisen näkemys asiaan:
http://www.muutos2011.fi/vb/entry.php?69-Prosentti...

Tutkaimus (nimimerkki)

Miksi sillä suuresti pelkäämällämme rakkaudella ja pelolla yhdessä hallita?

Käyttäjän petrikarisma kuva
Petri Karisma

Islamin uhka on muutakin, kuin terrorismin uhkaa. Islamkriitikko Ayaan Hirsi Ali on todennut kirjassaan Neitsythäkki, että Islamista puuttuu valistus. Itse lisäisin, että tämän puutteen takia Islamista puuttuu paljon muutakin.

Eurooppa on hyvää vauhtia seklarisoitunut ja tasa-arvoistunut. Kumpikaan näistä arvoista ei ole Islamin mieleen. Olisi hyvä huomata, että Islamin arvot ovat hyvin kaukana modernin, sekulaarin ja valistuneen Euroopan arvoista.

On seurattava tarkalla korvalla, minkälaista yhteiskuntaa Eurooppaan muuttaneet islamilaiset vaikuttajat ajavat. Jos he jakavat valistuksen projektin, jossa kaikki ihmiset nähdään yhdenvertaisina ja sananvapaus on rikkomaton arvo, niin olen ilman muuta heidän puolellaan. Epäilen, että kaikki islamilaiset vaikuttajat eivät jaa näitä arvoja.

Käyttäjän veikkonen kuva
Veikko Sorvaniemi

Jari-Petri Heino tiedus tuli minulta: "Mitä se reaalimaailma on? Onko se sitä mitä Suomen media kirjoittaa vai jotain muuta."

Reaalimaailma on sellainen, jossa ei käytetä halpaa - tarkkailua kestämätöntä populismia, ihmisten pelotteluun omien motiivien saavuttamiseksi. (olipas hankala lause)

Väite, että mahdollinen terrorismi maassamme oli estettävissä maahanmuuttopolitiikan tiukentamisella on täysin järjetön. Tuollaisella väitteellä voi olla vain yksi motiivi.

Niin ennenkuin julistatte minut islamistiksi niin kerron vielä, että jokinen jumaluskonto, islam mukaan lukien myrkyttää kaiken mihin koskee.

Vieras (nimimerkki)

Eikö se myrkytä jo olemassa ja esilläolevat uskon kappaleet, kuinka niitä sovelletaan väärin?

Vieras (nimimerkki)

"sen on myös oltava sopivasti piilossa ja tuntematon, koska asioiden tunteminen vähentää pelkoa"

Erinomainen avauskappale tässä artikkelissasi. Kaikkien kauhuleffojen ydinhän on tuntemattoman pelko - on ihan kauheaa, kun ihminen näkee tai kuulee "jotain" tai siellä "jossain" on "jokin". Tämän avauskappaleen jälkeen on surullista, että itse ajaudut salaliittoteorioiden valtaan.

Todellisuudessa:
- Amerikka ja CIA eivät ole syyllisiä terrorismiin, islamismiin jne.
- Amerikka ei kouluttanut bin Ladenia eikä al-Qaidaa.
- Britannia ei ole "maailman valvotuin maa".
- Irakilla oli joukkotuhoaseohjelmia ja se oli käyttänyt joukkotuhoaseita mm. kurdeja vastaan Halabjassa ja Irania vastaan Iran-Irak-sodassa.
- Saddam Husseinin hallinto tuki terroristijärjestöjä Lähi-idässä. (Amerikkaan tehtyjen iskujen kanssa sillä ei tiettävästi ollut mitään tekemistä.)
- Se, että Irakin sota oli epäsuosittu, ei tarkoita, etteikö Saddamin syrjäyttämisestä olisi ollut paljon iloa useimmille tavallisille irakilaisille. En ole amerikkalainen, joten jätän sikäläisille äänestäjille ratkaista missä määrin Bushin hallinto ehkä teki väärin omaa kansaansa kohtaan.

Islamistinen terrorismi on olemassa oleva uhka, mutta kuten oikein toteat, ei mikään maailmanlaajuisen hysterian aihe. Juuri tämä hysteria tekee terrorismista kannattavaa ja islamismista suositun aatteen kaikille niille, jotka palavat raivosta Amerikkaa vastaan. Moni, joka 70-luvulla olisi ryhtynyt kommunistiksi, on 2000-luvulla ryhtynyt jihadistiksi. Jihad on cool. Tuntuu varmaan pahalta kuulla tämä, mutta niin se vain on kannattajilleen. Jos ei saa kunnioitusta, pitää saada pelkoa, niinhän ääriajattelijat yleensä toimivat.

Se, että terrorismin varjolla on yritetty rajoittaa vapauksia ja tehty typerää turvatoimien ylikorostusta, on huono juttu länsimaille ja tekee niistä entistäkin heikompia terrorismin kaltaisen halvan ja helpon epäsymmetrisen taktiikan edessä. Älä kuitenkaan samaista vapautta rajoittavia toimenpiteitä siihen, että tiedusteluun on osoitettu lisäresursseja. Nämä eivät ole sama asia. Ensin mainittu on huono asia länsimaisille yhteiskunnille, jälkimmäinen taas erittäin tärkeää vapaan maailman puolustamista. Kuten kirjoitit, tieto vähentää pelkoa, ja "totuus tekee vapaaksi".

Joka tapauksessa artikkelisi on ihan hyvä ja toivon, että maahanmuuttokriitikoiksi itseään kutsuvat taukit jaksaisivat lukea sen ajatuksella. On säälittävää kuinka vihaiset nuoret miehet (ja jotkut vanhat) jaksavat kouhkata muslimien seksielämästä ja kuvitella että tällä tavoin jotenkin putsaisivat katukuvaa Euroopassa "ählämeistä ja neekereistä" (syyttäjälle tiedoksi, käytän näitä sanoja ironisessa merkityksessä, en halventaakseni).

Olen samaa mieltä, että on suuri ongelma Euroopalle, että tänne suuntautuva maahanmuutto kanavoidaan sosiaalitukien varassa elämiseksi. Vähempikin holhous ja toimettomuus radikalisoi. Persut ynnä muut eivät kuitenkaan muuttaisi mitään tässä suhteessa, jatkaisivat vain älämölöään muslimien kulttuurista ja Muhammedin vaimoista. Minä äänestän sitä "maahanmuuttokriitikkoa", joka liberalisoi viisumi- ja työlupapolitiikan ja lopettaa sosiaali-, asumis-, lapsilisä- ja työttömyyskorvausten maksamisen ulkomaalaisille. Mitään muuta ei nimittäin tarvitsisi tehdä. Tämä lopettaisi itsestään vääränlaisen maahanmuuton.

Jos joku nyt huutaa, että sehän olisi kansainvälisten sitoumustemme vastaista, niin näyttäkääpä se kohta Genevan konventioissa, joka käskee jakamaan sosiaaliturvaa talousperustaisille maahantulijoille. Suomelle ei olisi mikään ongelma tarjota poliittista turvapaikkaa vaikka paljon useammille oikeille pakolaisille kuin nykyään. Tähän mennessähän Suomi on lähinnä rikkonut kansainvälisiä suojeluvelvoitteitaan palauttamalla Neuvostoliittoon ja myöhemmin Venäjälle monet niistä harvoista oikeista poliittisista pakolaisista, joita tänne asti tulee. Eikä minulla ole mitään venäläisten ja egyptiläisten mummojen tänne jäämistä vastaan jos omaiset ottavat vastuun.

Työhön tulijat ja opiskelijat puolestani tervetuloa Suomeen kaikkialta maailmasta, mutta ei verorahoillamme kiitos.

K Veikko

Pitäisikö meidän sitten pelätä näitä hallitsijoita, jotka hallitsevat pelolla?
-
Yritätkö pelotella tällä asialla päästäksesi itse valtaan?

Vieras (nimimerkki)

Eiköhän kyse ole keskustelusta, mutta voihan sitä aina tarkistaa, mitä kirjoittaja todella ajaa asianansa.

Vieras (nimimerkki)

"Täydellinen rakkaus voittaa pelon"

Lukekaapa Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä vaikka eteenpäin, siinä on 4. luvun kohdalla kyse ja puhe tästä suuresti pelkäämästämme;) ja miten ja millälailla rakkauden käsitteeseen pitäisi suhtautua.. koska jos tämän ja nämä kohdat käsittää oikein niin Machiavellimaiset pelottelemiset jäävät kyllä sivummalle.

Jouni Jokela

Näinhän se on:

Sota on sotaa, mutta terrorisimi vain pelon lietsontaa.
Kotona asumisessa on suuremmat vaarat kuin näissä terroristeissä.

Terror = kauhu
ismi = aate

Terrorismi = pelottelua.

vrt.
alkoholisimi = juopottelua.

PerusAate (nimimerkki)

Terror ismi on siis Kauhun Aate.

No mikä olisi kaikista paras ja mukavin ja luotettavin ja turvallisin ja vapain aate? Rakkaudellisin aate?

Ilo-ismi ei rimmaa.

Rakkaudellismi lällyttää ja lässyttää.

Kristismi tautologioittaa.

Ilosofismi ,ehkä tähän mennessä paras?

Tarvitaanko välttämättä ismiä ollenkaan?

Mikä on Ismi jos siihen ei lisätä mitään?

Ismihän on aate.

Aate on suomalaisena alku-sanana hyvä.

Aate.

Aatos.

Apua erkko tuli mukaan kuvioihin ja ;D keskusteluihin, siirrytäänpä takaisin Aatteeseen..(PerusAatos)

Aate. No mikä aate oikein? Aato sanana viittaa liikaa muistumien kautta savolaiseen autoon joten sekin on hylättävä.

Perus-aate, periaate on hyvä sana.

Periaate-suomalaiset, ehkä siitä voisi jatkossa kehitellä jotain sopivaa suomalaisuutta korostavaa ismiä.

Joten lopuksi perusaatteellisesti Ktis.

Vieras (nimimerkki)

Pieni sivuhuomautus: toisin kuin yleensä luullaan, sana alkoholismi ei muodostu sanoista alkoholi + ismi = alkoholiaate, vaan alko + holismi = alkoholin kokonaisvaltaista hallintaa elämästä.
Satunnainen juopottelu ei siis ole alkoholismia, vaan se että kaikki elämässä tähtää alkoholin käyttöön.

aino (nimimerkki)

No jaa. Totta on, että islamilainen terrorismi on marginaalista, mutta islamin poliittisuus ei ole marginaalista. Geert Wilders on täysin oikeassa varoittaessaan meitä. Muslimien lisääntyminen Euroopassa ja poliittinen valta on uhka yhteiskunnallemme. Muslimit saisivat alkaa kamppailemaan omia diktaattoreitaan vastaan, jotta öljytulot - kun niitä vielä on - mahdollistaisivat kokonaisvaltaiset yhteiskunnallisen kehityksen ja koulutuksen kaikille. Tällöin heidän ei tarvitse yrittää kaapata meidän maitamme länsimaissa tulevina satoina vuosina. Terrorismihan on vasta lähtölaukaus prosessille. Islamilaiset valtiot myös tukevat salaa terrorismia.

Minä suostun luopumaan jostain 'vapaudestani', jotta en joudu kokemaan läheisieni, itseni tai yhtään kenenkään kuolemaa jonkun idiootin taholta.

t. minä, joka on yritetty raiskata Pariisin muslimilähiössä jo vuonna 1991

Markus Lehtipuu

Ihminen, joka luopuu vapaudestaan turvallisuuden takia, ei ansaitse kumpaakaan.

(tämä on sitaatti)

Maalaismummo (nimimerkki)

Niin, kunhan tietää, mitä oikea ja aito vapaus on. Se on henkinen ja mielenterveydellinen asia.

Vieras (nimimerkki)

hyvä sananlasku

pate (nimimerkki)

En minäkään muista kuka tuon tokaisi. Pirun hyvä kumminkin.
Löytyy mm. Jarkko Laineen kokoamasta "Ilkeiden ajatusten sanakijasta" tms.
jota puolestaan ei löydy mistään, ei edes kirjastoista enää.
Se ei ollut O. Wilde, mutta saattoi olla Stanislaw Jerzy Lec.

Markus Lehtipuu

Täysin nappiin osunut kirjoitus keroselta.

"Suurin pelko on pelko itse".

Vuorinen2 (nimimerkki)

Kaikki maahanmuuttokriitikot eivät ole rasisteja, mutta kaikki rasistit ovat maahanmuuttokriitikkoja.

Käyttäjän ronin kuva
Ronja Ronin
Karu Kera

"Kaikki maahanmuuttokriitikot eivät ole rasisteja, mutta kaikki rasistit ovat maahanmuuttokriitikkoja."

Ei pidä paikkaansa. Esim. somalirasistit, jotka halveksivat suomalaisia, eivät ole maahanmuuttokriitikkoja.

Lue myös kirjoitukseni, joka sivusi aihetta:

http://klovni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/39851-voida...

Vieras (nimimerkki)

kristitykin tekevät kuuniamurhia

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

"Jokainen ymmärtää sen, että fundamentalistinen hihhuli, joka kuvittelee tappamalla toisia saavansa joellisen viiniä ja läjän hekumallisia neitsyitä ikuisessa paratiisissa, on saakutan vaarallinen juttu. Kaikesta huolimatta tällaisia ihmisiä on huomattavasti vähemmän kuin mitä media uskottelee. Lisäksi tällaiset ihmiset saavat paljon vähemmän vahinkoa aikaiseksi kuin mitä annetaan ymmärtää. Terrorismin suurin vaara ei ole sen aiheuttamassa vahingossa, vaan pelossa, jota se lietsoo ihmisten mieliin. Islamilainen terrorismi, kuten mikä tahansa terrorismi, on vakava asia, mutta se ei ole mitenkään niin suuri uhka, että sen perusteella pitäisi panikoida, hermostua tai edes harkita yhdenkään olennaisen vapauden rajoitusta tai kaventamista. Terrorismi on pelolla hallitsemista. Jokainen, joka pyrkii pelottelemaan terroristeilla tai terrorismilla, pelaa suoraan terrorin ja pelon lietsonnan pussiin. Pelko on merkittävämpi uhka kuin islamilainen terrorismi." Totta tämä ja kaikki.

Eilen kiinnitti huomiota sellainen seikka tv-uutisissa, jossa kerrottiin suomalaistenkin somalien pitävän yhteyttä al-Shabaab
-järjestöön. Uutisessa Suomen Somali-Liiton edustaja kiisti yhteydet, mutta sanoi arvostavansa järjestön toimintaa.

Oliko tämä nyt sitten pelon lisäämistä vai sen vähentämistä?

Vieras (nimimerkki)

Sanoiko siis arvostavansa al-Shabaabin toimintaa? Somalian Talibanin? Terrorijärjestön?

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Näin minä ymmärsin. Ihmettelinkin, miksi toimittaja ei esittänyt jatkokysymystä.

Vieras (nimimerkki)

Kannattaa huomata millaisella varmuudella Somaliliiton pääjehu tämän totesi. Jos suomalainen pikkukaupungin kaupunginjohtaja toteaisi painokkaasti ettei hänen kaupungissaan ole yhtään pedofiilisiä taipumuksia omaavaa asukasta, hommaa pidettäisiin joko suun louskutuksena paremman tiedon puutteessa, tai mikä pahempaa, mahdollisesti tarkoituksellisena peittelynä jonka tavoitteena olisi kysyjän mustamaalaaminen. No, jäljelle jäisi vielä sekin vaihtoehto, ettei kaupunginjohtaja yksinkertaisesti erota oman ryhmän kehun ja kotiinpäin vetämisen käsitettä faktapohjalta puhumisesta tai siitä, että tietoa ei ole riittävästi kommentointiin. Luottaisitko tällaisen henkilön lausuntoihin jos joutuisit tekemään niiden perusteella päätöksiä?

Mitä islamilaiseen terrorismiin tulee, yleisesti ottaen se ei ole länsimaissa niin suuri riski että sitä kannattaisi erikseen pelätä. Sen sijaan poliittisen islamin uhka on todellinen juttu, eikä sitä pitäisi myötäilemällä auttaa yhtään. Ainoastaan luontevan integraation kautta pitkällä aikavälillä länsimaisiin käsityksiin integroituneet ryhmät, esim. Suomen tataarit, ovat vapaita alistumisestaan poliittiselle islamille jonka syvin tavoite on alistaa niin muslimit kuin "vääräuskoisetkin."

Vitsi vai? (nimimerkki)

Pelkoonhan ne juuri terrorilla tähtäävät. Jos terroristit uhkaavat Suomea sillä, että täällä saattaa kuolla ihmisiä heidän tappamanaan, niin se on suuri uhka.

Sisällöllisesti täysin samaa on kommunistien ja vihervasemmistolaiset lehdet täynnä. Sitä paitsi uskon, että tämä on jonkinlainen plagiaatio Tiedonantajan jutusta.

Olen sitä mieltä, että M11 epäonnistui pj.n valinnassa, tosin ei Ketelä ollut sen parempi.

Jouni Jokela

M11 puheenjohtajalla on yhtä paljon merkitystä kuin Sveitsin Keisarilla, vai oliko se Kuningas, eiku Presidentti, vai oliko se pääministeri,,,

Eli Kerosella on yhtä paljon merkitystä Muutokselle, kuin Sveitsin Bundespräsidentillä on merkitystä Sveitsille.

Keronen on hyvä ja hoitaa hommaa aikansa, mutta teki hän mitä tahansa, niin se Ei voi vaikuttaa todelliseen muutokseen joka lähtee ihmisistä.

Ihan samoin on Sveitsin Bundespräsidentillä, On ihan sama vaikka sinne valittaisiin koulutettu apina, koska kausi kestään vain vuoden ja Kansalla on "apinalle" valjaat.

Ja tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ollut vähätellä sen enempää Kerosta kuin Doris Leuthardia tai Hans-Rudolf Merzia. (Bundespräsidentit 2010 ja 2009)

Leuthardin taidonnäyte:
http://www.youtube.com/watch?v=qLrzGajbqZI

Merzin taidonäyte:
http://www.youtube.com/watch?v=lBeLCDTPs8o

Epäilen ettei "vitsi vai?" edes ymmärrä mitä tarkoitan.

Vieras (nimimerkki)

hyvä kirjoitus

Maria Savela (nimimerkki)

Minua suututtaa aina näissä islaminpuolustelijoiden jutuissa tuo alkuasetelma ja islamin vastustajien halveeraaminen pelkureiksi. Pelko pelko pelko.. sitä mantraa hoetaan koko ajan.

Eikö tule mieleen että tottakai sellaista vastustetaan joka on kaiken sen vastaista mitä itse haluaa? Vastustaminen on luonnollista. Joku ei tykkää kannibalismista --> kannibaali yrittää naapuriin --> hätistetään kannibaali pois.

Islam on politiikka ja kulttuuri ja se on tasan päinvastainen kuin länsimainen systeemi. Ne eivät koskaan ole yhdessä, koska ovat tasan erilaisia. Eivätkä tule koskaan oeenkaan. Niin kauan kun ei tota tajuta vaan yritetään väkisin sekoittaa öljyä ja vettä, ei tästä tule mitään hyvää. Tappelu, kiistely ja sotiminen vaan jatkuu.

En minä varsinaisesti pelkää. Islam on kaikkea sitä mitä en halua itselleni enkä lähelleni. Koko islamin usko ja kulttuuri ei ole vain vierasta, vaan se on haitallista kaikille omille arvoilleni ja sellaiselle elämälle (länsimaiselle tasa-arvoiselle hyvinvointiyhteiskunnalle) jota otse haluan elää ja viettää.

Ei minua saa hyväksyyn islamia millään pelkohokemisella. Vain sitten hyväksyn islamin/muslimin jos ne/se omaksuu samat arvot ja käyttäytymiset. Sitähän ne ei tee joten pysykööt omilla mestoillaan ja minä pysyn omillani.

Maria Savela (nimimerkki)

Lisäykseksi tuosta iänikuisesta kliseestä "tuntematon lisää pelkoa".

Tuo ei toimi tässä kohtaa. Mitä enemmän islamista tietää, sen kauempana sen haluaa pysyvän. Mä tiedän islamista jo niin paljon, että olisin valmis radikaaleihinkin toimiin jotta saisi islamin salakavalan invaasion eurooppaan pysäytettyä.

Tässä tapauksessa "tieto lisää tuskaa" -sanonta pitää paikkansa.

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Islamin saatanallistaminen on myös täysin typerää.

Vieras (nimimerkki)

Kuka sitä nyt saatanallistaa? Eikö sitä ihan vain allahallisteta?

Maria Savela (nimimerkki)

Ei minun mielestäni. Se on saatanasta ja vieläpä ihan niistä syistä joita he oikeasti tekevät. Teistiset uskonnot ylipäätänsä on huonoja, mutta islam on huonoin kaikista.

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Muslimien henkistä puolta kuvaa myös Mika Waltari kirjassaan Mikael Hakim (1949): ”Olen muslimi ja alistun. Ehkä tosiaan olen Allahin matonkutoja, vaikka en edes aavista kuviota jota minut olet pannut kutomaan. Myös olen kenties kelvoton kutoja ja lankani puretaan pois, kultalanka, hopealanka, purppuralanka ja surujeni nokimusta lanka. Mutta minä alistun, leppymätön tuomarini, minä alistun. Kaikki pyrkiminen on kipua ja tuskaa, kaikki tahtominen murhaa muita kohtaan. Miksi en siis antaisi Allahin lankojen liukua käsieni lomitse itse tahtomatta mitään, itse pyrkimättä mihinkään, tyytyen olemaan vain Allahin alistunut matonkutoja, Mikael el-Hakim, ihminen.”

Minusta tässä yhdessä ainoassa kappaleessa on niin syvällinen viisaus, että siinä riittää pohtimista pidemmäksikin aikaa. On hyvin vaikea uskoa, että tällaisen ajattelun ohjaamat muslimit voisivat syyllistyä kaikkeen siihen pahaan, mistä heitä kaikkia tänä päivänä syytetään.

Kannattaa koko ajan muistaa, että Amerikka käy sotaa käyttäen kilpenä islamia ja muslimeita. Totuus on sodan ensimmäinen uhri, sanotaan myös.

Jostain syystä kuvitellaan, että uskonsota olisi jotenkin jaloa ja pyyteetöntä. Öljystä ja muista luonnonrikkauksista on näissä tämänkin päivän sodissa kysymys.

Simo Hankaniemi (nimimerkki)

Ai miksi? Islamin järjestelmä tuntuu saatanalliselta länsimaisen kulttuurin edustajasta. Ei sovi ainakaan itselleni, liian hapokasta.

Käyttäjän elukka kuva
elukka elukka

Kaija Irmeli Olin-Arvola on tyypillinen suvaitsevainen. Mika Waltarin näkemys ei ole relevantti, kun katsotaan islamin etenemistä 600-luvulta nykypäivään.

Suvaitsevaisuus on synonyymi aivopesun, unen ja itsepetoksen kanssa tässä yhteydessä.

Islam valloittaa Euroopan 50-vuodessa. Musliminaisten kohtu tuo voiton allahille. Jollei länsimaalaiset herää ja tee mitään. Kappaleen 2 ensimmäistä lausetta ovat suoria sitaatteja muslimimaiden johtajilta.

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Mika Waltari kirjoittaa tietysti sillä tietämyksellä, mikä hänellä oli tuona aikana. Luultavasti häntä saattoi hävettää se, mitä Euroopassa juuri oli tapahtunut ja johon hän itsekin oli leimautunut.

Katsotaan nyt miksi kehitys kehittyy. Ei tässä ainakaan mitään turhaa sotaa ole tarvis lietsoa. Tavallisilla ihmisillä riittää murheita jo ihan tarpeeksi muutenkin.

Islamin saatanallistamisen aloittivat amerikkalaiset, väittäessään WTC:n iskuja muslimien tekemiksi. Tämä ei ole ollenkaan selvä asia. Aiheeseen voi tutustumisen aloittaa vaikka täältä:

http://www.saunalahti.fi/wtc2001/

Maria Savela (nimimerkki)

Kaijalle: En lue salaliittohöpinöitä mistään suunnasta. En usko amerikkalaisten juttuihin, enkä kenenkään muunkaan. Minä otan selvää suoraan itse asiasta eli mitä muslimit itse tekevät tai koraani sanoo, ja teen siitä omat johtopäätökseni.

Tähän saakka kaikki mitä minä luen ja saan tietää, tukee käsitystä että kokonaisuudessaan islam on haitallinen ja kaikinpuolin vaarallinen.

Vieras (nimimerkki)

Olet, Maria, aivan oikeassa. Lapsikin voi tietämättömyyttään työntää kätensä sirkkeliin, kun taas aikuinen PELKÄÄ (laitetaan oikein isolla, kun se pelkääminen on kuulemma nykyisin niin väärin ja sairasta ja rasistista), että sormethan siinä lähtevät, koska aikuinen tietää, millainen kapistus sirkkeli on.

Maria Savela (nimimerkki)

Kaijalle:

Pedofiilissakin on hyviä puolia. Ku Klux Klanilla oli myös hyviä puolia, yhteisöllisyys jne.

Kaikista löytyy myös hyviä puolia kun tarkkaan etsii. Kysymys onkin kokonaisuudesta ja siitä että katsotaan ne huonot puoletkin. Kattaako hyvä huonot puolet? Kuinka pahaa se huono puoli on? Itselläni on esim. puolison kanssa sääntönä että ihan sama kuinka ihana ja mukava se on, mutta jos minua kerrankin lyö, niin liitto on siinä. Katson että fyysinen väkivalta on niin pahaa ettei sitä hyvä riitä korvaamaan.

Samoin islamissa. Vaikka joku rakennus on kaunis ja matot kivan värisiä. Vaikka joku muslimi on mukava ja joku viisas, niin silti ne ei riitä kumoamaan islamin huonoja puolia. Huonot puolet ovat niin ylivoimaisia ja todella pahoja että jos sellaista yritettäisiin nyt aloittaa, niin jokainen valtio tuomitsisi sen laittomaksi ja heittäisi alottajat vankilaan ja avaimen mereen.

Pahuus tulee hyvän perässä. Hyvällä saadaan ekaksi vastaanottavaksi kuin myös laskemaan suojukset. Sitten isketään kuin varkain ettei toinen edes tiedä mikä iski. Tuo on sodankäynnistäkin tuttua strategiaa.

Vieras (nimimerkki)

Hienoa, että jollain suomalsiella on koko tieto islamista. Harvallahan sitä.

Vieras (nimimerkki)

On kai pakko laittaa tästä aika hurjaa luettavaa siitä mitä islamilaisuus pitää sisällään ja josta ei vaan sitten jostain syystä haluta, tai onko uskalluksesta sitten kuitenkin kysymys, miksei puhuta
http://aikapommi.wordpress.com/

Nasty Suicide (nimimerkki)

Kaikki uskonnonharjoittaminen tulisi Suomessa kieltää. Kylläpä ahdistus helpottaisi ja muslimit saisivat suunnitella pommi-iskujaan jossain muualla.

LoveSuicide (nimimerkki)

Entä puhdas uskominen? Ilman mitään iskuja, siis negatiivisia?

Nasty Suicide (nimimerkki)

Se on hyvä jos joku saa lohtua uskonnon kautta, kuitenkin vuodesta toiseen jatkuva uskominen olemattomiin voimiin ei ole hyväksi ihmismielelle. Se saastuttaa ja tärvelee ihmisen.

Suomi voisi toimia esimerkkimaana maailmassa ja kieltää kaiken uskonnonharjoittamisen.

LavlavSuicide (nimimerkki)

Eikö kuivaakin kuivempi järki pilaa ihmisen?

Bogreol (nimimerkki)

Jari-Pekka Heinolta hyvä kommentti. Pelkoa osoittavat ne, jotka eivät uskalla keskustella islamin ongelmista kuten Suomen lehdistö. Tanskassa käydessäni en huomannut ihmisten pelkäävän, vaikka asiasta paljon puhuttiinkin. Terroriuhka otetaan tosiasiana, terrori-iskun uskotaan tulevan, mutta arki-asiat hoidetaan vanhaan malliin. Politiken-kirjakauppa (samassa rakennuksessa Jyllands-Postenin Kööpenhaminan toimitus)oli täynnä ihmisiä, vaikka tiedettiin, että rakennus on jatkuvan terroriuhan alla. Islamin puolustelu on säälittävää pelkuruutta.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Kiitos ja liityn ajatteluusi, ja kiva kuulla, että Muutoksessa on tuommostaki ajattelua!

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Ei ihan mennyt perille, millaista ajattelua. Minusta maailma ei koskaan ole mustavalkoinen. Mikään asia ei ole mustavalkoinen. Hyvyys ja pahuus ovat meissä kaikissa. Ihmettelen kovasti, jos joku voi sanoa olevansa hyvä, pyhä ja nuhteeton.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Nooh siis tarkennan, ja kiitos kysymästä, mie tuota Muutos 2011 olen vikonu, ko mie en ole mitenkkään niin just mustavalkosesti kethään vastaan. Minun äiti oli syntyjään Viipurista ja mummo varhmaan venäläinen ja sitten net evakkona tänne tulit ja olen sitä kaikkea eläny ja kuullu, niin en tykkää että minkkään syyn takia ihmisiä sorsittaan, siis syrjittään ja olen lapsellinen ja naivi siis, mutta aattelin sitä, että siis Muutos 2011 ei olis niin mustavalkosesti islamuskosiakkaan vastaan.

Minusta se pelko ajattelu oli se hyvä. Emmä ala pelkäähmään, tai olema rohkeita pelkojen kans, emmäkä liiottele emmäkä kärjistä.

Saikkohan mittään selvää Kaija-Irmeli, nyt tämä lappalainen alkaa kattohmaan Taihvaan valkeat!

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Kiitos vastauksesta. Nyt ymmärsin. Myöskään minä en pidä syrjimistä ja toisten ihmisten alistamisesta. Jiri vallankin on viisas ja rohkea mies.

Todellisuus unohtui (nimimerkki)

Jiriltä tuntuu unohtuvan todellisuus ja realisti sille mitä on tapahtunut, on totta, että ihminen unohtaa helposti ja haluaa poissulkea mieletään ikäviä asioita kuten tässä kertomasi islam-terrorismi, mutta sellaista unohtamista ei voida hyväksyä poliitikoksi aikovalta vaan unohtaminen kuvaa sitä, ettei ole sopiva hoitamaan suomalaisten yhteisiä asioita.

Ei terrorismi ainakaan lakkaa siihen, että Jiri menet takki auki seuraavaan pommi-iskuun vaikka itse.

Erilaiset lähetystöjen iskut useissa maissa, YK-päämaja yritykset, WTC-yritykset ja lopulta WTC-iskut, Espanja junapommit, Englanti metro-, bussi-pommit, nomraalin sanavapauden mukaisesti tehdyt karikatyyrit ja keskustelu aiheuttaa murha-aallon Hollanti, Ruotsi, Tanska... jne jne jne ei näitä asioita pidä eikä voi vähätellä, sillä samalla Jiri:t te syyllistytte maamme vääjäämättömään tuhon editämiseen.

Käyttäjän JaniRantala kuva
Jani Rantala

Ymmärsitköhän mitä Jiri tarkoitti. Terrorismi ei ole se ongelma. Itse en ainakaan hyväksyisi mitään lakia, joka rajoittaa vapauksia terrorismin nimessä. Mutta haluaisin lakisääteiseksi asioita jotka lisäävät ihmisoikeuksia, ja jättävät Islamille vähemmän tilaa.

tarkkailijavm-59 (nimimerkki)

Länsimaiden suurin ongelma ei niinkään ole islamilaisuuden uusi invaasio maanosaan - maahanmuuttoa voidaan rajoittaa milloin tahansa. Suurin ongelma, ja tälle ei mahdollisesti voida enää mitään, on kulttuurinen ja moraalinen rappio lännessä.

http://pelontorjunta.suntuubi.com/fi/Blogi/#alistu...

"Läntisen maailman, USA etunenässä, kulttuurinen rappio on varsin yleisesti hyväksytty tosiasia. Kun kulttuuri ei kykene enää puolustamaan itseään, koska se ei edes sitä halua, on tie auki valloittajille. Mikäli länsimaalaiset eivät enää halua olla länsimaalaisia, vaan jotain muuta, ei heille jää enää mitään roolia tulevaisuuden maailmassa. Talouden ja demografian ohella ja jopa niitä tärkeämpinä ilmenee kulttuurin rappio ja sen itsetuhoisuus moraalisissa tekijöissä joita ovat mm. antisosiaalisen käyttäytymisen kehitys, perheiden hajoaminen, sosiaalisen pääoman hiipuminen, työmoraalin heikkeneminen ja yksilön nautiskelun korostaminen sekä vähenevän harrastuksen intellektuaalista työskentelyä varten sekä sen tason lasku. "

Vieras (nimimerkki)

Jos ruotsissa ja tanskassa äsketäin epäonnistuneet satojen tai tuhansien ihmisien kuolemaan onnistuessaan kohdistuneet iskut olisivat nyt totta olisi Keronen ihan hiljaa.

En yhtään ihmettele enään miksi Muutos 2011 on kutistumassa 0,1% puolueeksi, kun mahdollisuudet olivat 3-5%.

Keronen ja Juha Mäki-Ketelä ne sen hommon ossaa.

tarkkailijavm-59 (nimimerkki)

"Maailmassa ei ehkä ole mitään niin pahaa ja vaarallista kuin pelko."
- Jawaharlal Nehru

Onko Jiri Keronen mahdollisesti tietoinen siitä, että kyseinen suuresti ylistetty Jawaharlal Nehru kuului niihin älymystön edustajiin jotka kannattivat Stalinin aggressiota Suomea kohtaan talvisodassa.

Niin, että kannattaisi hieman tehdä taustatyötä ennenkuin valitsee maailmoja syleileviä viittauksia. Nimittäin paljon vaarallisempaa - kuten talvisodan esimerkkikin osoittaa - kuin pelko on hyväuskoisuus eli vajota hyödyllisen idiootin tasolle.

Johannes X (nimimerkki)

Totuus on totuus riippumatta siitä, kuka sen sanoo. Ei kannata takertua persooniin.

tarkkailijavm-59 (nimimerkki)

Pelkoa vaarallisempi asia on hyväuskoisuus.

Vieras (nimimerkki)

Eri mieltä, pelkuri hyväuskoinen ei voi edes taistella

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Tarkkailija ei ole vissiin koskaan kuullut mahdollisuudesta eriytyneeseen ajatteluun. Ei ole pakko olla koko ajan jossain rintamassa puolesta tai vastaan. Maailma on ikävä kyllä/onneksi aika paljon monimutkaisempi ja monisyisempi.

Käyttäjän JaniRantala kuva
Jani Rantala

Pelon vastakohta ei ole hyväuskoisuus. se on rohkeus, joka ilmenee järjenkäyttönä. Itse näkisin nipun järkeviä lakeja islamin ja terrorismin torjumiseksi järkevämpänä, kuin kieltoja ja rajoituksia.

JJR (nimimerkki)

Loistava puheenvuoro, Jiri! Sinä olet fiksu mies.

röntgen (nimimerkki)

5.1.2011 11:27 Jiri Keronen

Pystytkö antamaan todisteita sen tueksi, että USA:ta johtaisivat äärijuutalaiset? Pelkkä uhkakuvien levittely ja pelottelu ei ole milloinkaan järkevää.

Voi hellanlettas sentään mikä kysymys. Nyt potkaisit sitten sinäkin pallin altasi. xD

Joe Biden says I am a zionist

http://www.youtube.com/watch?v=o0ZIJdN05QE

Jarno Palonen

Sanoisin että tuolla kirjoituksellaan Jiri Keronen iski Muutoksen arkkuun hyvin pitkän ja sitovan naulan. Käsittämätön esitys! Vai ei islam ole enää ollenkaan paha asia? HUH HUH!

" Terrorismi on pelolla hallitsemista. Jokainen, joka pyrkii pelottelemaan terroristeilla tai terrorismilla, pelaa suoraan terrorin ja pelon lietsonnan pussiin. Pelko on merkittävämpi uhka kuin islamilainen terrorismi."

Mitä muita terrorismin muotoja mr. Keronen tietää ja tuntee kuin islamilaisen terrorismin? Ketkä muut kuin muslimit ovat valmiita tappamaan itsensä vain saadakseen tappaa muita ei-samaan uskovia? Uudelleen, täysin käsittämätön lataus Keroselta!

Vieras (nimimerkki)

Noin tietämätön ihminen kuin Jarno Palonen voisi aluksi lukea vaikka kaiken kansan Wikipediasta, mitä terrorismi on ja millaisia terrorismin muotoja niitä löytyykään. Niin ja pitää silmänsä ja korvansa auki muillekin uutisille kuin niille, joissa esiintyy sana islam. Plus lukea vaikka historiaa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Terrorismi

Käyttäjän JaniRantala kuva
Jani Rantala

Minä olisin kyllä toista mieltä Islam ei ole yhtä kuin terrorismi. Islam ei tuoha länsimaita terrorismilla se on ihan varma asia. Jos terroristit olisivat vähän välkympiä niin rajoituksilla ja kielloilla mahdollisia terroristi-iskuja ei saataisi kuriin. Terrori-iskuista päästäisiiin eroon nipulla järkeviä lakeja jotka jättäisivät islamille vähemmän tilaa.

Vieras (nimimerkki)

Mitä nämä islaminvastaiset lait olisivat ja miten ne käytännössä estäisivät terrorismin?

Pitäisikö jokaisen muslimin kantaa hihassaan merkkiä, jotta ihmiset voisivat sylkeä heitä kadulla? Sekö estäisi terrorismin?

Pitäisikö lainsäädännöllä kieltää uskomasta islamiin? Miten se käytännössä toimisi? "Aha, laki kielsi uskontoni, täytyypä mennä kirkkoon kääntymään kristityksi."

Jos et ole huomannut, niin terrorismi on jo kielletty laein kaikkialla maailmassa, ja siitä huolimatta sitä tehdään.

Käyttäjän JaniRantala kuva
Jani Rantala

Lainsäädäntöä pitäisi parantaa jos haluttaisiin yhteiskunta jossa muslimeilla ei olisi eri lakeja Islamin varjolla. Esim jos muslimi mies syrjii naisia työpaikalla niin se olisi syy antaa välittömästi lopputili. Tai jos afgaanimies ei laske tyttäriään kouluun niin se olisi syy tämän yhden perheenjäösenen välittömään palauttamiseen sinne mistä on tullutkin.
jos tehdään lainsäädäntö jossa ei ole pienintäkään myönnytystä muslimille ja ja joissa erillaiset käytännöt uskonnon mukaan ovat rikos ja oikeus antaa lopputili niin islamille ja terrorismille jää hyvin vähän tilaa.

Vieras (nimimerkki)

Anteeksi nyt vain mutta aika lapsellinen esitys. Mainitsemasi asiat ovat jo kiellettyjä. Mitään erityislakeja muslimeille tai afgaaneille ei tarvita. Ei hyvässä eikä pahassa. Samat lait kaikille ja sillä selvä.

Ikävä kyllä perheiden sisällä tapahtuu aina ja kaikissa kulttuureissa asioita, joihin valtio ei voi puuttua. Silloin on pääasia, että jokainen ihminen ainakin tietää, että hänellä on oikeus täällä - toisin kuin monissa maailman maissa - saada virkavallalta suojelus oikeuksilleen myös silloin, kun niitä oikeuksia rikkoo aviomies, isä, äiti, anoppi tai muu läheinen.

Kaikki uhrit eivät tietysti halua, osaa, ymmärrä tai uskalla ottaa yhteyttä poliisiin, mutta ainakin se rima pitäisi saada mahdollisimman matalalle. Tällä tavoin tilanne paranee sukupolvien myötä, kun mamut alkavat vähitellen luottaa täkäläiseen virkavaltaan. Edellyttäen tietysti, että Suomi säilyy oikeusvaltiona eikä ryhdy miksikään fasistiseksi apartheid-systeemiksi, jossa muslimeja pamputetaan "varmuuden vuoksi" kadulla kohdattaessa. Sellainen valtio meillä on jo itänaapurissa. Suomeen ei "suvereenia demokratiaa" kaivata.

Käyttäjän JaniRantala kuva
Jani Rantala

Vielä kun käytännöt olisi samat Nyt sossutädit ja viranomaiset ei toimi niin kuin laki sanoo. Kyllä lakeja ja käytäntöjä tulisi muuttaa siihen suuntaan että mitään erivapauksia ei sallita.

Jukka Poikela

Paljon ja viisaita kommentteja.

Nyt kun joku kirjaviisas vielä kertoisi islamin ja islamismin välisen eron. Vai meneekö liian vaikeaksi?

Milloin ihminen on tavallinen muslimi ja milloin hänestä tulee islamisti?

Yksinkertainen kysymys vai mitä?

Tuo kysymys on ensisijaisen tärkeä siksi, että ne islamistit niitä pommejaan räjäyttävät - tai siis niin meille ainakin uskotellaan. Kunhan tuo kysymys ratkaistaan, niin osataan tuo pelkokin laittaa oikeaan kontekstiin, eikös niin.

Kerropa Keronen tuo noin ensialkuun. Vai olisko joku muu asiassa viisaampi?

Vieras (nimimerkki)

Kaikki valistus mitä näilläkin palstoilla on tehty, on siis mennyt ohi silmien tähän asti?

Jukka Poikela

Valitettavasti olen vasta viime aikoina löytänyt tämän forumin. Sinulta varmaan sitten löytyy asian tiimoilta muutama viisas linkki?

Minulla hölmöllä kun on ollut sellainen sinänsä typerä käsitys, että nämä itsensä jihadin nimissä taivaan tuuliin poksautelleet ovat sitä paremmin toimeen tulevaa porukkaa - lääkäreitä, insinöörejä jne. Kaiken lisäksi ovat kotoisin ihan tavallisista hyvin toimeentulevista muslimiperheistä, kuten esimerkiksi Bin Ladenkin. Ovatko he siis kuitenkin olleet islamisteja eivätkä tavallisia islamin seuraajia?

Miten siis tavallisen islamin seuraajan erottaa islamistista? Onko se ero siinä, että jossakin vaiheessa islamistin hampaita kaivellaan taltan avulla katosta ja tavallinen islamin seuraaja jatkaa viilipyttynä jälkikasvunsa valmentamista?

Voisiko joku viisas kertoa sen kehityskulun, miten ja miksi ensimmäisen sukupolven tavallinen islamin seuraaja kasvattaa jälkikasvustaan islamistin?

Yksinkertainen kysymys:Islamistin ja islamin seuraajan ero, mikä se on?

Jukka Poikela

"Islamismi on joukko poliittisia ideologioita, joiden mukaan islam ei ole ainoastaan uskonto, vaan valtioita tulisi hallita islamin uskonnollisten arvojen ja islamilaisen lain mukaan."

Oletan, että sinun mielestäsi tuo yllä oleva määritelmä on oikein. Onhan se otettu suoraan sinun linkistäsi.

Eikö jokaisen oikean muslimin tavoite ole pyrkiä ummaan eli islamin koko maailmanlaajuiseen uskontokuntaan? Hämeen-Anttila toteaa: "Islamilaisessa ideologiassa ja usein myös yksittäisen muslimin identiteetinmuodostuksessa umma on keskeinen käsite ja monesti ylittää kansallisen, rodullisen ja kielellisen yhteenkuuluvuuden."

Yksittäiset muslimit voivat olla rauhanomaisia, ja onneksi valtaosa muslimeiksi identifioituvista on rauhanomaisia, mutta islam ei sitä ole. Jokainen muslimi on potentiaalinen kävelevä aikapommi, mikäli hän ei sanoudu irti islamin uskontunnustuksesta, vaan pitää Koraania ja sunnaa moraalisina ohjenuorinaan.

Voisitko nyt yksilöidä hieman tarkemmin, mitä kohtia Muhammedin esimerkillisessä elämässä ja Koraanissa vain islamia harrastavat muslimit jättävät pois?

Vieras (nimimerkki)

Islam on uskonto. Islamismi on nimitys poliittiselle aatteelle, aika väljä nimitys. Suomen kristillisdemokraatit eivät ole sama asia kuin kaikki Suomen kristityt. Päivi Räsänen ei ole sama asia kuin ev-lut kirkko.

Tarvitsetko vielä lisää opastusta? Spesifioi sitten vähän kysymystäsi.

Jukka Poikela

Voisitko nyt yksilöidä hieman tarkemmin, mitä kohtia Muhammedin esimerkillisessä elämässä ja Koraanissa vain islamia harrastavat muslimit jättävät pois?

Matsku (nimimerkki)

Olipa tylsä ja liian pitkä juttu. Luin kuitenkin, ja kommenttejakin, kun ajattelin ottaa selville, mistä Muutoksessa on kysymys. Eipä vakuuttanut. Itsekin pelottelet jollakin Hallitsijoilla ja (profiilissasi) läntisen maailman sensuuri- ja valvontakoneistolla.

Sitten tämä oletus, että jotkut Suomessa pelkäävät kauheasti uskonnollisten fanaatikkojen hyökkäystä, ja sen vuoksi antavat tukensa jollekin vielä vaarallisemmalle (valvontakoneisto) tuntuu hatusta vedetyltä. Islamilaisen terrorin pelkäämisestä sinänsä ei pitäisi seurata mitään muuta haitallista kuin yksityistä stressiä. Erityisen vaaran siihen voi lisätä, jos osaa kertoa, miksi läntisen maailman valvontakoneisto on suurempi uhka kuin Islam.

Johannex (nimimerkki)

Islamilaisen terrorismin suurin aikaansaannos tähän mennessä on ollut tappaa silmittömästi muita islamilaisia.
Pikkuhiljaa painopiste saattaa hieman värähtää vääräuskoisten kantaan. Ainakin Hollannissa terroristit jahtaavat juutalaisia nykyään kuin jäniksiä. Siitähän länsimainen ("siionistien alistama media", kuten repe islamistisessa rehellisyydessään tuolla yllä informoi) ei jostain syystä uutisoi käytännösä mitään....

Ilkka Järvelä

Luin ton blogitekstin ja jäin miettimään mikä siinä oli pointtina.

"Medialle pelko on tapa myydä lehtiä ja ohjelmia, päättäjille pelko on tapa saada ihmiset hyväksymään heidän olennaisten vapauksiensa ja oikeuksiensa kitkeminen."

No kuten kaikki tietävät, media on valmis tekemään melkein mitä hyvänsä jotta voisi myydä enemmän. No entä mitäs päättäjämme ovat tehneet islamterrori-pelon nimissä, miten he ovat rajoittaneet olennaisia vapauksiani ja oikeuksiani? Tossa reilu vuosi sitten matkasin lentokoneella ja turvahenkilöt takavarikoivat käsimatkatavaroistani hammastahnatuubin, takavuosina sitä ei olisi takavarikoitu. Tuubin hinta oli noin euron, no onhan toi aivan käsittämättömän törkeätä oikeuksieni loukkaamista josta kärsin myös taloudellisesti!

Ja mitä muuta, Keronen? Vai onko päättäjillä mielessään kitkeä pois oikeuksiani lisääkin ja jos on niin mitä. Kerropas.

Juha Mäki-Ketelä (nimimerkki)

Täyttä asiaa Keroselta, taas kerran! Asiat oikeaan mittakaavaan laittava kirjoitus. Näitä lisää!

Vieras (nimimerkki)

JM-K suree edelleen, kun hänen suojittansa tuhoaa hänen kylpyvetensä.
Lisäksi Mäki-Ketelää surettaa suunnattomasti se, että esim. Tampereelle hän ei päässyt eturiviin kynttilä kulkueessa yhdessä Päivi Lipposen kanssa.

Juha Mäki-Ketelä (nimimerkki)

Hehheehheheee! Jostain syystä minusta tuntuu, että arvon nimimerkki-itkijä "Vieras" on nyt hieman nuivalla tuulella, kun Keronenkin otti ja kusaisi islamöyhöttäjien aamumuroihin.

Mikäli tarkoitat "suojatilla" Kerosta, niin mitäs Jiri nyt on muka tuhonnut?

Päinvastoin, hän on ainakin tämän kirjoituksen osalta täsmälleen samoilla linjoilla kanssani: islamissa ja muslimeissa ei ole mitään pelättävää. Ei ole mitään erityistä syytä pelätä ko. uskontoa tai sen harjoittajia.

Mitä tulee kynttiläkulkueeseen, niin olisin toki päässyt Päivin rinnalle. Satuin olemaan tuolloin kovassa flunssassa, joten jättäydyin ulkohommista pois ja keskityin mm. tapahtuman markkinointiin. Eli ns. masinointiin. Hieno tapahtuma kaiken kaikkiaan!

Ex-M11 (nimimerkki)

Mäkiketale-näätä on näemmä ryöminyt palstalle kloaakistaan. Tunnen asian johdosta suurta myötähäpeää. Mäkiketaleen pelastaa vain valtakunnan julkkis Tuksu, josta tunnen vielä Mäkiketaletta suurempaa myötähäpeää.

Juha Mäki-Ketelä (nimimerkki)

Mistä se Tuksu minut pelastaa? Ei minulla ole mitään hätää, joten ei minua tarvitse mistään pelastaakaan.

Ottaako se ihan oikeasti noin koville, kun joutuu myöntämään, että pelkää kaikenmoista ihan ilman minkäänlaisia järkiperusteita? No toisaalta, pelkäänhän minäkin hammaslääkäriä ja ex-muijan siskoa. Siinähän ne sitten meikän pelot olivatkin.

Mutta hei: jos pelko alkaa käydä sietämättömäksi, niin siihen saa kyllä apua. Avun hakemista ei kannata lykätä yhtään, rohkeasti vain!

Ex-M11 (nimimerkki)

Mäkiketale-näätä on näemmä ryöminyt palstalle kloaakistaan. Tunnen asian johdosta suurta myötähäpeää. Mäkiketaleen pelastaa vain valtakunnan julkkis Tuksu, josta tunnen vielä Mäkiketaletta suurempaa myötähäpeää.

Johannex (nimimerkki)

Sivun ylälaidassa lukee:
"Jiri Keronen
On aika uudelleenarvioida kaikki arvot"

- koskeeko se myös islamia?

Lännen Uppo-Nalle (nimimerkki)

Niin, yhtymäkohtia ei liene vaikea nähdä islamilaisen terrorismin ja yksityisten aseenomistajien demonisoinnissa. Pelolla on hyvä hallita kaikkia ja kaikkea. Näkymättömiä vihollisia on hyvä pitää kaikkialla, jos haluaa pitää ihmiset peloissaan.
Yhteiskuntiamme ollaan viemässä pois kansalaisyhteiskunnan mallista kohti alamaisyhteiskuntaa ja koko homma hoidetaan tyylikkäästi edustuksellisella demokratialla. Onko sitten alamainen parempi kuin kansalainen? Alamaiselta ei tarvitse kysellä, se on helpompaa vallanpitäjälle niin.
Lisääntyvä luottamuspula poliisia kohtaankin selittyy. On helppo olla epäluuloinen, kun toisille valtaa annetaan enemmän kuin on terveellistä. Muistisääntö on hyvä: Valta turmelee, ehdoton valta turmelee ehdottomasti.

Vieras (nimimerkki)

Pidin Muutos2011 puolueesta paljon aiemmin, mutta nyt uuden puheenjohtajan myötä on nähtävissä aavistuksen siirtymistä kohti Vihreille tyypillistä ajattelua.

Kyllä tämä sinetöi sen että ääneni menee Persuille, vaikka paljon hyvää Muutos2011:ssakin vielä on, etenkin suoran demokratian tukeminen.

Johann Gambolputty de von Ausfern -schplenden -schlitter -cr (nimimerkki)

Terrorin pelko on voitto terrorille ja kasvualusta sille.

Terrorille voi antaa takaisin, mutta ulkopuolisten ihmisten lamauttaminen sen edessä on juuri päinvastaista.

Vieras (nimimerkki)

Mielestäni terrorismissa ihan määritelmän mukaan sekä etymologisesti kyse onkin enemmän sen herättämästä pelosta, "terrorista", kuin teoista itsestään, jota kautta terrorismi selkeästi toimiikin sen ollessa pelon aiheuttama uhka. Media toki pelaa täten terroristien aikomaan pussiin.

Vieras (nimimerkki)

Mielestäni terrorismissa ihan määritelmän mukaan sekä etymologisesti kyse onkin enemmän sen herättämästä pelosta, "terrorista", kuin teoista itsestään, jota kautta terrorismi selkeästi toimiikin sen ollessa pelon aiheuttama uhka. Media toki pelaa täten terroristien aikomaan pussiin.

Markku Palonen (nimimerkki)

Terve Jiri.
Suomessa on 2 miljoonaa työntekijää(näistä ehkä 200000 tuo rahaa ulkomailta)
3,5 miljoonaa,opiskelijaa,eläkeläistä ,työtöntä, jne.
Nykyinen maamme johtajisto siis eduskunta sekä ministerit virkamiehineen on ajamassa maata konkursiin.
Lakien määrä ja uudet toiminta tavat eivät auta taloudessa.

Kysymys on siis leivästä.Mitä enemmän me otamme Suomeen maahanmuuttajia joilla ei ole työtä täällä sitä pienempi määrä on suita ruokkimassa.Maahan muutto ei tarkoita rikkautta sanan varsinaisessa merkityksessä.Vaan se ajaa lopulta umpikujaan kylmässä pohjoisessa.
Siis PerusSuomalaisten tarkoitus ei ole estää maahanmuuttoa islamin pelontakia tms. vaan järkisyiden kuten mahdollisen yhteiskuntavastuun takia.http://www.velkakello.fi/Tässä tämä velkakello taas käy.

siviilitarkkailija (nimimerkki)

Islamilaisen terrorin vaikutus suomalaisen Jiri Ketosen elämään voi olla pientä, mutta maahanmuuttajan tai maahanmuuttajataustaisen lapsen elämään sillä voi olla hyvin suuri vaikutus.

Meillä ei ole mitään muuta pelättävää kuin pelko sanoi roosevelt. Jos näin on, niin on pakko kysyä että miksi ne ydinaseet sitten piti rakentaa?

Nöyristelijä (nimimerkki)

Islam ei ole uhka.

Markku Palonen (nimimerkki)

Ihmiselle on Pelko myötäsyntyistä ja se on normaalia,sitä kannattaa kuunella, se on monia ihmishenkiä pelastanut.Järki ohjaa pelon hallintaa.

Vieras (nimimerkki)

Hieman huvittaa kun risti kaulassa puolustellaan islamia. Muutos 2011 syyllistyy samaan kuin valtapuolueet, siis pyrkii kumartamaan joka suuntaan. Ei tuolla tyylillä päästä vaikuttamaan asioihin, sitä on moni yrittänyt, mutta harva siinä onnistunut.

Vieras (nimimerkki)

Oli hyvä kirjoitus Keroselta - taas yhden (entisen?) maahanmuuttohysteerikon todellisuudentaju on palannut.

Käyttäjän elukka kuva
elukka elukka

Paskaako mie pelottelusta, mutta realiteetit ovat toiset.

Ku(a)kkahattutädit johtaa ja homma menee noiden islamistien kohdalla järjettömyyksiin.

Maamme suvaitsevaisuusjohtajat vääristävät jopa länsimaiset arvot, kuten nykyinen oikeusministeri Brax. Ajatusrikos on Suomessa realiteetti eikä enää George Orwellin rinnastus kommunistisiin maihin.

Kaikkea tätä saamme islamisaation rinnalla.

Juha Mäki-Ketelä (nimimerkki)

No joo, otettaisiinko taas vähän mittakaavaa ja faktaa väliin?

Lainaan itseäni toisaalta (koko kirjoitus täällä: http://juhamakiketela.info/mielipidetta/kaatuiluat...). Tämä ongelma on miljoonakertaisesti suurempi uhka suomalaisille kuin joku höpsis-muslimiterrorismi. Jo nyt. Tulevaisuudesta puhumattakaan:

"Alkoholi ja erilaiset alkoholisairaudet aiheuttavat Suomessa vuosittain noin 2500 ennenaikaista kuolemaa. Lisäksi erilaisissa viinahuuruisissa tapaturmissa ja väkivallanteoissa kuolee vuosittain noin 1000 suomalaista. Kaiken kaikkiaan viinahuume aiheuttaa vuositasolla noin 5000 ennenaikaista kuolemantapausta.

Alkoholi on kiistatta suurin työikäisten suomalaisten tappaja ja vammauttaja. Silti sitä saa lähestulkoon vapaasti myydä ja anniskella.

Alkoholi ei vaaranna pelkästään sitä vapaaehtoisesti käyttävien henkeä ja terveyttä. Lisäksi se vammauttaa ja tappaa suuren määrän täysin sivullisia. Esimerkiksi joka viides liikennekuolema on rattijuopon aiheuttama. Vuositasolla rattijuopot tappavat noin 80 ja vammauttavat noin 1000 suomalaista. Osa täysin ilman omaa syytään vammautuneista on vielä syntymättömiä lapsia, joiden elämä tuhotaan jo äidin kohtuun.

Stakesin laskelmien mukaan vuonna 2003 alkoholinkäytön välittömät sosiaali- ja terveyskustannukset olivat 933 miljoonaa euroa. Lisäksi välillisiä kustannuksia aiheutui noin 500 miljoonaa euroa esimerkiksi krapulapäivien johdosta menetettyinä työpäivinä. Vuonna 2005 toteutettu alkoholiveron lasku on kasvattanut summaa entisestään ja kahden miljardin raja häämöttänee jo. Viime vuonna alkoholiveron tuotto oli noin 1,2 miljardia. Alkoholivero ei siis enää tälläkään hetkellä pysty kattamaan sen käytöstä aiheutuvien haittojen kustannuksia".

*****

Pointti: mitäpä jos välillä kiinnitettäisiin huomiota asioihin, jotka ovat OIKEITA ongelmia ja ovat ongelmia JO NYT.

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Islamofobia saattaa hyvinkin olla krapulaan liittyvä vieroitusoire.

Jarno Palonen

"Tämä ongelma on miljoonakertaisesti suurempi uhka suomalaisille kuin joku höpsis-muslimiterrorismi. Jo nyt. Tulevaisuudesta puhumattakaan:"

Hetkinen, siis kuka tuon kirjoitti? SinneMÄKIkö? Siltä se ainakin kuulostaa.

Ensiksi, vaikea ottaa kovin vakavasti miestä, joka tahallisen vääristellen puhuu 'miljoonakertaisista' ja kutsuu itsemurhapommittajia 'höpsis-muslimiterroristeiksi'. Vai huvittavako koetit olla? Jos, niin merkillinen käsitys marsunhalaajalla huvittavuudesta.

Tuoko on hyvä syy hyväksyä ja tarkoituksellisesti vähätellä islami-terrorismin olevia ja alati kasvavia vaaroja? Eli 'älkää nyt viitsikö höpöttää muutamasta suomalaisesta lisätapetusta, saa niitä tulla'. Niitähän on Suomeeen jo tullutkin, vai mikäs mies se Sellossa kummitteli.

Ruotsissa saatiin juuri esimakua muslimiterrorismista ja jatkoa seuraa varmasti, myös meillä Suomessa, ellei aleta ymmärtämään ja toimimaan toisin. Olet selvästi sitä mieltä, että se on niin pieni paha, joten antaa nyt niiden tappaa edes muutama meikäläisistä ja ollaan huolissamme naapurin dokaamisesta, 'eiks vaan hei'.

Yksikään, joka sanoo ettei muslimiterrorismi ole nyt ja tulevaisuudessa merkittävä vaara, ei enää kirjoita 'höpsis-muslimiterrorismista' sen jälkeen kun oma perheenjäsen poksahtaa seinille muslimiterroristin toimesta.

Juha Mäki-Ketelä (nimimerkki)

Hyvä, Jarno.

Kerrohan, montako suomalaista muslimiterrorismi on tappanut Suomessa. Tai yhtään missään. Jos en ihan väärässä ole, niin nolla. Ei siis yhtään.

Sellon ampuminen ei liity millään lailla muslimiterrorismiin. Tuskin edes islamiin.

Kyseinen teko lienee lähinnä syvästi mustasukkaisen ja pahoin häiriintyneen ihmisen napsahdus. Vai oletko sitä mieltä, että Kauhajoen ja Jokelan kouluampumiset edustavat luterilaista terrorismia, mikäli ampujat sattuivat ko. uskontokuntaan kuulumaan?

Jos sinulla on todisteita Sellon ampumisen ja muslimiterrorismin yhteyksistä, niin otahan yhteyttä välittömästi poliisiviranomaisiin äläkä pura henkilökohtaista pahaa oloasi täällä täysin viattomien ihmisten niskaan. Tällä en tietenkään tarkoita itseäni vaan niitä maailman miljoonia muslimeja, jotka eivät ole eläessään ketään vahingoittaneet eivätkä edes moista suunnitelleet.

Ihmeellistä tuommoinen kokonaisten kansanryhmien tai uskontojen leimaaminen yksittäisten tekojen perusteella.

Vieras (nimimerkki)

Kuinkas monta Jarno Palosen perheenjäsentä on "poksahtanut seinille"? Vai yrititkö kenties olla huvittava?

Vieras (nimimerkki)

Etkö muka toedä, että media maailmassa on täysin tiukan linjan sionistien käsissä? Tämä on ihan selvää kauraa ja näytetty, kaikkialla vahvistettu ja moneen kertaan todettu asia. Ja Murdoch on myös ihan oikea juutalainen ja siten hänen kaikkein rajuin sionisminsa ei edes ole vain mitään wannabe-juttua.

Tässä herkkuja Israelista

http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/th......

Medioita muuten yleensä omistetaan siksi, että halutaan vaikuttaa. Varsinkin vaikutusvaltaisia medioita. Ei ole ihme, että media on iso asia maailman eliitille.

Juutalaiset:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/kansain...

Markku Palonen (nimimerkki)

Alkoholin haitoista on turha parkua.Suomen poliittinen johto on sen päättänyt että muita ostettavia keinoja ei ole jotta pääsisi todellisuuden ulkopuolelle.En tarkoita uskonnollisuutta tai vaikka urheilua tai joogaa.
Alkoholi on kova huume jota ei hassiksen tapaiset eivät ole.Mutta jos me hyväksyisimme esimerkiksen huumaavan pensaan lehden pureskelun kuten eteläamerikassa ja esimerkiksi Nepalissa on yleinen käytäntö.Lähtisi rahavirra köyhilkle maille ,tietysti taas verotusta säädellen mutta varmasti alkoholihaitat pienenisivät.
Heronistit voitaisiin ohjata sairaalaan ilmaiselle piikille jolloin käyttö ja rikollisuus vähenisi ja näin vankiloihin saatatisin tilaa jollwekkin uudelle rikollisuudelle.

Vieras (nimimerkki)
Vieras (nimimerkki)

Pelkkää propagandapuppua.

Käyttäjän elukka kuva
elukka elukka

Pihalle menee keskustelu.

Israel ja juutalaisetko???

Alla islam ja Ruotsi:
http://yakov.puheenvuoro.uusisuomi.fi/57041-haluam...

4.1.2011 23:30 Leif Norrgård muslimien valtaannousu Ruotsissa on vain ajan kysymys, Kotimaa 69 kommenttia, 69 uutta

Sain äsken ketjukirjeen Ruotsista ja se pisti miettimään, että miten pitkällä Suomessa ollaan jo muslimien kulttuuriin mukautumisessa?

Seuraava on suora lainaus ruotsinsuomalaiselta perheenisältä:

>>>

Rauhaa!

Tiesitkö, jos tuon tervehdyksen olisin kirjoittanut hebreaksi, niin se olisi automaattisesti mennyt luentaan. Ruotsissa luetaan sms- ja s-postit, koska meillä on omat terroristikansalaiset, itsensä tuhoojat, kuten Suomessa olette tiedotusvälineiden kautta saaneet nähdä ja kuulla. Se oli odotettua mitä tapahtui Tukholmassa. Nykyinen hallitus ottaa jatkuvasti lisää muslimeja ja muita siirtolaisia. "Anhörig invandring" eli lähiomaisten siirtolaisuus, suvun yhdistäminen maksaa Ruotsin valtiolle kaikkein eniten, se maksoi 4,6 miljardia euroa viime vuonna. Verorahat eivät riitä ruotsalaisten eläkkeisiin ja vanhusten hoitoon. TV- ohjelma ”Uppdrag granskning”(Suomessa vastaava ohjelma Karpolla on asiaa) paljasti, että yksi hoitaja, yökkö hoiti useiden vuosien ajan liki 100 dementiavanhusta lukitsemalla huoneiden ovet yön ajaksi. Aamulla kun ovet avattiin, näky oli hirveä, osa vanhuksista oli verissä päin, pudonneet sängystä. ”Tarpeet ” oli tehty huoneen lattialle. Tämän ohjelman jälkeen paljastui, että tällaista hoitoa on ollut monissa muissakin Ruotsin kunnissa rahapulan vuoksi.

Ruotsalaiset sopeutuvat siirtolaisten kulttuuriin ja heidän vaatimuksiin, eikä päinvastoin. Suuri työttömien siirtolaisten määrä on johtanut siihen, että syntyperäistä ruotsalaista syrjitään jopa lainsäädännön kautta. Jos on kaksi samanarvoista viranhakijaa, ruotsalainen ja siirtolainen, viran saa siirtolainen. Samoin on asuntopolitiikassa. Uimahallit ovat järjestäneet musliminaisille omat uimahallipäivät ja -ajat, koska naiset eivät saa uida samassa uima-altaassa miesten kanssa. Aikuisten ruotsinkielen opetuksessa luokkahuone on jaettu kahtia, tehty kaksi metriä korkea väliseinä luokkahuoneen keskelle, toisella puolella on miehet ja toisella puolella on naiset. Opettaja on keskellä väliseinää ja opettaa molemmille ryhmille samaan aikaan. Miehet ja naiset näkevät opettajan, mutta miehet ja naiset eivät näe toisiaan. Tämä järjestely on vaadittu siksi, koska aviossa olevat naiset eivät saa nähdä vieraita miehiä. Kunnat ovat tähän suostuneet. (Ruotsissa on suostuttu sortamaan ja alistamaan naista kuten heidän entisessä kotimaassaankin!)

Yhä useampi koulu jättää adventtikirkon väliin luokassa olevien muslimilasten vuoksi. Ollessani ensimmäisessä luokanopettajan virassani vuosina 1979 -1989, me opettajat äänestimme, menemmekö adventtikirkkoon vai emme. Useimmiten ei-äänet voittivat. Tuolloin koulussamme oli melko suuri turkkilaisoppilaiden määrä. Toisessa koulussa viimeisten kymmenen vuoden aikana menimme aina adventtikirkkoon. Mutta viimeisinä vuosina kun muslimioppilaita tuli lisää, rehtori vaati papilta, ettei saarna saa olla hengellinen. Niinpä pappi luki saarnastuolista Selma Lagerlöfin joulusadun. (Koulussa on myös kristittyjä oppilaita Afrikan eri maista, en ymmärrä, miksi meitä ”tanssitetaan” muslimien ehdoilla?)

Koulun joulujuhlia ei ole pidetty Ruotsissa enää vuosikymmeniin. Kevätjuhlassa ei saa laulaa "Jo joutui armas aika... ", koska se on virsi. Monet koulut päättäjäisissä eivät nosta Ruotsin lippua salkoon, koska koulussa on paljon siirtolaisia. Viime keväänä eräs yläasteen koulu piti päättäjäiset koulun omalla soraisella jalkapallokentällä. Aikaisempina vuosina päätösjuhla oli aina ollut kirkossa, ruotsalaisten vanhempien protestit eivät auttaneet.
Yhä useampi esikoulu lopettaa sianlihan tarjoamisen lapsille. Koulun on järjestettävä muslimipojille ja -tytöille erillinen uimaopetus. Almanakkaan tullaan tekemään muutoksia, muslimeille ja muslimioppilaille vaaditaan pyhäpäiviä Ramadanin yhteyteen. Landstingetin (maakäräjien) verorahoilla leikataan terveiltä pojilta esinahka. Tilaston mukaan Euroopan maista Ruotsissa raiskataan tyttöjä ja naisia eniten, muslimimiehet raiskaajina ovat yliedustettuina. Koko Eurooppa on siirtymässä Halal-teurastukseen, koska on kallista pitää kahdenlaista teurastustapaa. Imaami lausuu loruja teurastuksen yhteydessä ja eläimen pää on suunnattava Mekkaa kohti ennen kiduttamis-teurastuksen aloittamista, eläimen kuoleminen kestää 8-12 minuuttia. Yhä useammat Tukholman kaupat, mm. Konsum, myyvät kiduttamalla teurastettua lihaa. Mainostavat sitä!

Kuka meistä osasi arvata 20 vuotta sitten, että islam on Ruotsin toiseksi suurin uskonto 2010! Entä 20 vuoden kuluttua!!!??? Tänä päivänä Euroopassa asuu 56 miljoonaa muslimia, uuden moskeijan rakentaminen aloitetaan joka toinen viikko.
Englannissa on tehty tutkimus v.2007 ; toisen ja kolmannen polven musliminuorista 37 % haluaa Sharia-lait Englantiin ja kuolemantuomion sille, joka eroaa islaminuskosta. Ranskassa ja Saksassa ovat tutkimukset samansuuntaiset. Saksan toisen polven musliminuorista 57 % halusi Saksaan Sharian. Liittokansleri Angela Merkel sanoi äskettäin, että Saksa on täysin epäonnistunut siirtolaispolitiikassa! Se lausuma oli myrkkyä meidän pääministeri Fredrik Reinfeldtille(tunnustautunut ateisti), koska hän ei halua nähdä uhkaa islamin leviämisessä!
Onneksi meillä on eduskunnassa 20 Ruotsidemokraattia vaa´an kielenä.

Jos ette halua Suomeen samanlaista yhteiskuntaa kuin meillä Ruotsissa on, niin äänestäkää Perussuomalaisia. ( Ehdottomasti pidän myös hyvänä Kristillisiä Päivi Räsäsen puoluetta, sekä Itsenäisyyspuoluetta.) Jos Perussuomalaiset pääsevät maan suurimmaksi puolueeksi tai toiseksi suurimmaksi, niin varmasti muslimisiirtolaisuus lakkaa. Katsoin kauhistuksekseni Internetistä Suomen moskeijat ja muslimiyhdistykset, lähes jokaiseen Suomen kaupunkiin on perustettu muslimi-islam yhdistyksiä ja -liikkeitä! Helsingissä on kahdeksan! Ruotsin poliitikoilla ei ole paluuta, eivätkä he enää uskallakaan vastustaa islamisteja. Säpon (Tupo) mukaan Ruotsissa on 10 terroristijärjestöä 25 kansallisuudesta ja joissa on 200 aktiivista henkilöä. Ruotsi on avoin yhteiskunta, jossa saa vapaasti perustaa terroristijärjestöjä. Poliisi puuttuu asiaan vasta, kun on tehty rikos. Käsittääkseni Suomessa tilanne ei ole vielä päässyt niin pahaksi kuin naapurimaan Kuningaskunnassa. Perussuomaisilla on nyt 16 % kannatus, luulen sen nousevan huhtikuun vaaleissa yli 20 %.

Te suomalaiset päätätte itse ketä äänestätte! Ei mikään puolue vastaa täysin meidän omia toiveita ja tavoitteita. Mutta meidän on oltava realistisia ja joskus laitettava yhteiskunnallisia asioita arvojärjestykseen.

Kunnioittavasti Prinssi Kullervo Rurikin jälkeläinen, Roslagen, Ruotsi (Rurik kastettiin kristinuskoon vuonna 867 Novgorodissa ja DNA-tutkimus on myös osoittanut, että Rurik oli suomalainen) RURIKIN DYNASTIA v. 862 – 1598

Ps. Mitä todennäköisimmin muutan perheeni kanssa takaisin (40v.jälkeen) Suomeen. Emme halua meitä kivitettävän, 7 km meiltä Tensta- Rinkebyssä kivitetään jatkuvasti palokunnan autoja, poliisiautoja ja linja-autoja (linja-auton ikkunoihin on toistamiseen ammuttu reikiä). Tämä on jatkunut vuosia, poliisi on voimaton. Tänä vuonna 2010 Ruotsissa on poltettu yli 500 koulua ja päiväkotia, ts. puolitoista koulua palaa joka päivä! <<<

...............

Äkkilukemalta kirjoitus voi tuntua pelkältä vaalipropagandalta, mutta kirjoituksessa on myös paljon sellaista, mitä ei Suomen, eikä Ruotsinkaan media ole julkaissut. Ruotsin media ei ole kehdannut kertoa voimattomuudestaan yhä kasvavan muslimivähemmistönsä edessä ja Suomen media (tätä US:a lukuunottamatta) on muslimi-vaaraa ymmärtämättömien journalistien talutusnuorassa.

Julkinen salaisuushan on nyt se, että moni juutalaisperhe on jo muuttanut Malmöstä Israeliin, koska heidän lapsiaan on kivitetty koulumatkalla ja koska virkavalta on voimaton muslimiuhan edessä, niin nuo juutalaiset ovat kokeneet elämänsä paljon turvallisemmaksi Israelissa, huolimatta raketeista ja ohjuksista, joita sataa muslimien terveisinä Israelin siviilikohteisiin tasaisen tappavaa tahtia.

Mitä SINÄ ajattelet tuosta varoittavasta kirjoituksesta?

Maria Savela (nimimerkki)

Tuo kirjoitus on hyvä ja vastaa omia tutkimuksiani islamin tekosista ja vaikutuksista Euroopassa, Ruotsissa ja kohta se sama meno on myös suomessa ellei Perussuomalaiset pääse väliin pelastaan maata.

Vieras (nimimerkki)

Hei! Olisi kiinnostavaa lukea niistä tutkimuksistasi, Maria Savela, jolla näyttää olevan ihan omat tiedot asioista, mutta kumma kyllä sillä nimellä ei löydy ainakaan akateemisista julkaisuista.

Vieras (nimimerkki)

Joo, ja presidenttikin tiedostaa tuon terroriuhan: "Presidentti Tarja Halosen mukaan terrori-isku Suomessa on vain ajan kysymys. "

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/12/halonen_terr...

Eikö tässä tilanteessa pitäisi tehdä jotain asian eteen eikä istua odottamassa milloin jysähtää. Aivan käsittämätöntä. Mutta kun täytyy olla niin suvaitsevainen niin eihän sitä mitään voi tehdä.

No toivottavasti seuraavissa valeissa tälle suvaitsevaisuudelle tulee loppu.

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Minä pelkään paljon enemmän näitä, jotka huutavat loppua suvaitsevaisuudelle, sillä niin vähällä järjellä on maailmaa ennenkin hallittu.

Vieras (nimimerkki)

Nimenomaan vähällä järjellä on ennen hallittu ja hallitaan nytkin. Toivottavasti sille tulee loppu kohta.

Vieras (nimimerkki)

Ei vielä ehkä suuri uhka länsimaissa mutta muualla luvut ovat tällaiset:
http://www.thereligionofpeace.com/Pages/TheList.htm
Toivoisin,että maailman tilanne otettaisiin vastaisuudessa huomioon.

Vieras (nimimerkki)

On siis tullut pössyteltyä liikaa ja nyt iski paranoia valvontakameroista. Tiesitkö ihmisiä kuolee?

Lumiukko (nimimerkki)

Onko suuri mahdollisuus että Galactus laskeutuu avaruudesta ja imee Maapallon elämää ylläpitävän energian?

Jarno Palonen

"Mitä SINÄ ajattelet tuosta varoittavasta kirjoituksesta?"

Lähtee aivan kohta parille sadalle vastaanottajalle kopiona ja pyynnöllä lähettää eteenpäin, kaikille.

Juha Mäki-Ketelä (nimimerkki)

Täyttä vainoharhaista kuraa koko riipustus. Jotain vaalipropagandaa tai sikäläisten kämyjen sekaista horinaa. Tai sekä että. Itse en tuollaista viitsi lukea muutamaa riviä enempää. En toki kiellä ketään lukemasta. Siitä vaan, jos ei ole parempaa tekemistä.

Vieras (nimimerkki)

Miten voit arvostella kun et ole lukenut "muutamaa riviä enempää" ?! Lukisit ajatuksella,hieman miettisit ja sitten vasta kommentoisit.

Vieras (nimimerkki)

Oletko kuullut kymmenestä käskystä? No miten menikään: onko kristinuskon mukaan oikein väärin käyttää Herran nimeä, ja onko oikein antaa vääriä todistksia, siis valehdella? Onkohan Jeesus teikäläisistä nyt ylpeä, mitä luulette? Minä vähän luulen, että teillä tulee olemaan miellyttävä kohtaaminen islamistiterroristien kanssa siinä vähän kuumemmassa paikassa.

Variksenpelotin (nimimerkki)

Pelon suhteellistaminen on vaikea alue. Muslimien vihaa on mitattu useissa mielipidetiedusteluissa. Vihan kohteiden mielialoja ei ole mitattu. Tutkijat voisivat vaihteeksi suunnata mielenkiintonsa siihen kohteeseen. Perehtymällä molempien leirien mielialoihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin saataisiin aikaan mielenkiintoinen barometri.

Vertailevaksi barometriksi voitaisiin ottaa muut pelkoon liittyvät tekijät, mm. persujen vaalivoittonäkymät.

Hannes (nimimerkki)

Repelle!

"Punjabin maakunnan kuvernööri on surmattu Pakistanissa. Poliisin mukaan henkivartija surmasi kuvernööri Salman Taseerin ja haavoitti viittä muuta pääkaupunki Islamabadissa.

–"Hän tunnusti tappaneensa kuvernöörin, koska tämä oli kutsunut jumalanpilkkalakia mustaksi laiksi, kertoi sisäministeri Rehman Malik.
Henkivartija ampui Taseerin tämän Islamabadin-kodin lähistöllä sijaitsevassa ostoskeskuksessa."

Pakistanin jumalanpilkkalaki määrää kuolemantuomion kaikille, jotka loukkaavat islamia. Pakistanin islamistit pelkäävät hallituksen haluavan romuttaa lain, jota ne ovat tottuneet käyttämään hyväkseen maallistuneita näkemyksiä vastaan.

Uskonnollisia äärisuuntauksia vastustaneen Taseerin murha järkytti Pakistanin maltillista eliittiä ja johtavan kansanpuolueen tukijoita, mutta jumalanpilkkalakia tukevilta ääri-islamilaisilta se sai kiitosta. Ryhmä islamilaisia oppineita kehotti olemaan surematta Taseeria.

Lisäksi kun henkivartijaa tuotiin oikeuteen yleisä hurrasi ja henkivartijan asianajaja heitteli ruusun terälehtiä henkivartijan päälle.

Repe: millon muslimi on ääri-islamilainen tai jopa terroristi? Onko oikeuttua hyökkäykset Jyllans Postia tai Lars Wilksiä vastaan? Tutholman epäonnistunut terroriteko etc

Yksistään Pakistanissa on 165 mijoonaa muslimia (vrt. juutaisia koko maailmassa alle 20 miljoonaa)

Vieras (nimimerkki)

Hei, teidän mielestähän jokainen muslimi on kiihkoislamisti, joten miten on mahdollista, että tämä kuvernööri vastusti jumalanpilkkalakia? Teidän mukaanhan jokainen muslimi on sitä mieltä, että jumalanpilkasta pitää seurata kuolema? Teidän mielestähän Pakistan on ylipäätään terroristivaltio, joten miten on mahdollista, että murhaaja joutui oikeuteen? Ja että islamistit ovat oppositiossa?

Jari Vuorinen

Pelko on luonnollinen reaktio.Pelkään minä rattijuoppojakin.Pelko terrorismia kohtaan on tervettä.Tai ei kait kukaan nyt sitte sairaanloisesti ryve terrorismin takia pelkotiloissa.

Hyvä Jiri,että kerroit meille peloistasi.
Jakakaamme pelkomme.Pimeän,tuntemattoman.

Pelko on tervettä.Pelon tarkoitus on lajin säilyminen.
Meidän kykymme tuntea pelkoa tulee kaukaa menneisyydestä,ajasta jolloin "terroristilla"oli nälkä ja se halus syödä meidät.
Ihmisen esi-isät taistelivat selviytyäkseen petoja vastaan.
Jos ei olisi pelottanut koskaan ei meitä olisi.

Olemmeko vieraantuneet peloista.Vai olemmeko.
Näyttelemme vaan,sillä pelkäämme.
Silloin on toivoa.

Jarno Palonen

Keronen puhuu muslimiterrorismista ja siitä, kuinka muslimiTERRORISMI ei ole vakava uhka, jos hänen mielestään uhka lainkaan.

Ei tietenkään tarvitse terrorismista ja terroristeista kirjoittaessa puuttua muslimien tehtailemaan rikollisuuteen niiden maiden kansalaisia kohtaan, jotka heitä poliitikkojensa toimesta pakosti joutuvat hyysäämään, mutta olisi asiallista muistuttaa siitäkin.

Mitä on terrorismi ja mikä on terrorismia? Otetaan uudelleen tuo tapaus Sello, sen kun tuntenee jokainen. Sellossa suomalaisia ampunut mies oli muslimi. Mikäli hän ei olisi ollut muslimi, tuota murhenäytelmää ei olisi koskaan tapahtunut. Ei, ei sitä voitane kutsua terroriteoksi, mutta lopputuloksessa tähdättiin ja onnistuttiin täsmälleen saman kuvion mukaan, eli tapetaan mahdollisimman monta.

Nyt kun Keronen alkaa laskea uudelleen niitä muslimi(terroristien) tappamia henkilöitä, luku taitaa muuttua melkoisesti, sanoisin huolestuttavasti, vai olenko mielestäsi väärässä Keronen?

- Keronen
"RAND-instituutin selvityksen mukaan 9/11 iskujen jälkeen Amerikassa ei ole kuollut yhtäkään ihmistä islamilaisissa terroriteoissa."

Tätäkään ei lasketa muslimiterroristin tekemäksi, mutta tapahtumalla on muslimiterroritekoon yhteiset nimittäjät, muslimi ja keiden tahansa viattomien (paitsi ettei yksikään ei-allahiin uskova ole muslimille viaton) sivullisten tappaminen.

"5. marraskuu 2009 - Yhdysvaltain armeijan sotilaspsykiatri, majuri Nidal Malik Hasan ampui Fort Hoodin sotilastukikohdassa 13 ihmistä ja haavoitti kolmeakymmentä."

Mitä Keronen sanoo pilakuvanpiirtäjien jatkuvasta tapetuksi tulemisen uhasta? Eihän sekään liene terrorismia, mutta jälleen samat yhteiset nimittäjät, muslimit ja hinku tappamaan vaikka räjäyttämällä oma pää samalla.

Noita ei sitten Kerosen mukaan ole mitään syytä pelätä ja kuten Mäki-Ketelä sanoo, nehän ovat vain "höpsis-muslimiterroristeja". Höpsis tai ei, sen muslimi-sanan mukana olo on tappavaa.

Vieras (nimimerkki)

Jarno Palonen: "Sellossa suomalaisia ampunut mies oli muslimi. Mikäli hän ei olisi ollut muslimi, tuota murhenäytelmää ei olisi koskaan tapahtunut."

Ihanko totta? Onko sinulla hyvätkin tiedot Ibrahim Shkupollin yksityiselämästä? Tiedätkö missä moskeijassa hän kävi? Kai hän nyt sentään rukoili joskus, jos kerran oli niin kova muslimi, että se pani tappamaan? Mitenkäs on mahdollista, että hän seurusteli vääräuskoisen kanssa eikä hänellä ollut edes partaa? Ai niin, sehän on kaikki sitä taqiyyaa, koska Shkupolli valmistautui vuosikymmenten ajan salaiseen tehtäväänsä: "murhata niin monta suomalaista kuin mahdollista".

No, saihan hän muutaman hengiltä, ja tappoi sitten itsensä ihan itse, ei missään tulitaistelussa poliisin kanssa. Islamin mukaan hän siis joutuu viimeisellä tuomiolla helvettiin.

Jarno on varmaan suuri Serbian ystävä ja iloitsi, kun Srebrenicassa ja Zepassa murhattiin pari kaupungillista muslimimiehiä ja -poikia. Tai kun Kosovon lukioita tyhjennettiin joukkohautoihin. Sehän ei ollut terroria, vaan aitoa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Slobodan Milosevic oli Jarnolle varmaan suuri sankari. Ehkä myös se aktivisti serbi Mijailo Mijailovic, joka murhasi puukolla Ruotsin ulkoministeri Anna Lindhin.

Vieras (nimimerkki)

Hienoa vedota tutkimukseen ja vertailla esim. juutalaisten ääriliikkeiden terrori-iskuja 1980-2005 amerikassa, kun suurin osa niistä on tapahtunut 80-luvulla ja 90-luvun alussa.

9/11 jälkeen maailmaa on leimannut ääri-islamin pyrkimykset tehdä terroritekoja länsimaissa. Suurin osa teoista on epäonnistunut, mutta se ei tarkoita, että terrorismi ei ole todellinen uhka.

Vale, emävale, tilasto...

Framtid (nimimerkki)

Hohhoijaa... Miksi ihmeessä ääri-islam pyrkisi terroritekoihin? Ei terrorismi ole mikään itseisarvo, vaan väline, jonka avulla pyritään valtaan.

Muutenkin ihmetyttää, mikseivät kommentoijat osaa tai halua ajatella lukemaansa yhtään nenäänsä pidemmälle. Se, ettei terrorismia tule pelätä, tarkoittanee pikemminkin sitä, ettei sillä uhkaaville tule sallia mitään erivapauksia vain, koska muuten terrorismi. Se, ettei terrorismi ole suuri uhka, tarkoittaa, että me voimme vielä kieltäytyä islamin varjolla tehtävistä vaatimuksista.

Mitä enemmän annetaan myönnytyksiä terrorin pelossa, sitä paremman aseman terroristit saavuttavat vaatiakseen enemmän. Neville Chamberlain kokeili tuota myönnytysstrategiaa. "Rauha meidän aikanamme", vai mites se nyt lopulta menikään?

Death in June (nimimerkki)

Tämänkö vuoksi uhkasit räjäyttää eduskuntatalon? Hallitaksesi pelolla? Vai olitko vaan taas polttanut liikaa pilveä?

Uskottavuus tasan nolla. Vaihda itsesi Jari Leinoon.

Jani Kuusela

"Me oltiin tosissaan niin
Maailmaa kun mietittiin
Kumpi voittaa,
Rakkaus vaiko pelkuruus?"

Juha Tapio, Tähtitaivaan alla

Niinpä se on. Lopulta maailmassa vaikuttaa kaksi mahtavaa voimaa - rakkaus ja pelko. Toiset kutsuvat näitä voimia Jumalaksi ja Paholaiseksi. Ihminen on lopulta se, joka päättää maailman suunnan. Se, kumpi voittaa - rakkaus vaiko pelkuruus - määrää sen, pelastammeko tämän planeetan yhdessä vai tuhoammeko sen.

Se, kuka pelkää eniten, kantaa mukanaan suurinta asetta.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Pelkopa hyvinkin, mutta koska elämme melko täydellisesti valtamedian tiedotuksen varassa, eikö tuo pelon ensisijainen aiheuttaja ole juuri media, jonka motiivina on mahdollisimman suuri myynti? Juuri tällä pelottelumekanismilla terroristit operoivat - ja helposti operoivatkin.

Kaupallinen media on ottanut aseekseen draaman ja vastakkainasettelut, joiden elementtinä on useimmiten pelko.Tuota asetta käytetään voiton maksimoimiseen omistajille ja selitykseksi tarjotaan koventunutta kilpailua.

Terrorismiin ja islamismiin ja sitä kautta muslimeihin ja ulkomaalaisiin yleensä kohdistuvaa suhteetonta pelkoa ei syntyisi ilman tätä markkinatalouden ihanuutta.

Vieras (nimimerkki)

Markkinatalous on maailman suurin ja parhaiten toimiva rauhanaate. Toisin kuin uskonnollinen vihankiihotus, kauppa on mikä kannattaa.

Sari "Synti" (nimimerkki)

Hyvä kirjoitus! Itse luen juuri yhteiskuntakriitikko Jean Baudrillardin kirjaa "Terrorismin uhka", voin suositella jos terrorismin yhteiskuntafilosofia kiinnostaa :)

"Kyse on kaikkien fraktaalisesta sodasta, kaikkien vasta-aineena kapinoivien ainutkertaisuuksien sodasta. Tästä yhteenotosta on siinä määrin vaikea saada otetta, että sodan idea täytyy aina välillä pelastaa Persianlahden ja Afganistien sotien kaltaisilla spektakulaarisilla esityksillä. Mutta neljäs maailmansota on toisaalla. Se on se mikä jäytää kaikkea globaalia järjestystä ja hegemonista herruutta - jos islam olisi maailman herra, terrorismi kohdistuisi islamiin. Sillä maailma itse vastustaa globalisaatiota.

Sari "Synti" (nimimerkki)
Variksenpelotin (nimimerkki)

Minulle taas osui eteen Baudrillardin edeltäjän teos "Koraani". Kirjoittaja oli värikkään elämän läpikäynyt kamelivaras. Kirjailijan väkivaltainen tausta on ehkä selitys teoksen ajoittain vatsahermoja kutittaville osioille.

Menemättä yksityiskohtaisesti kirjailijan traumaattisiin kokemuksiin, oli vaikea pidättäytyä itkulta kohtauksista, joissa kirjailija joutui irroittamaan pään miekallaan useiltakin ihmisiltä.

Lukemalla teoksen kannesta kanteen ymmärtää paremmin, miksi juuri ihmiskunnan parhaat joutuvat käyttämään väkivaltaa vastoin tahtoaan.

Erkki Mikkonen (nimimerkki)

Jiri on loistava ja analyyttinen kirjoittaja. Ylivoimainen ykkönen kaikista Suomen nykyisistä puoluejohtajista! Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien muutoslaisten (tai muiden) aina täytyisi välttämättä olla samaa mieltä kuin hän kirjoittaa. Muutoksessa on sananvapaus muillakin kuin puheenjohtajalla, toisin kuin joissakin muissa nimeltä mainitsemattomissa puolueissa.

SuS (nimimerkki)

Täysin samaa mieltä! Jos ei kukaan muu ole vielä maininnut, haluan sanoa myös, että Jiri on ihana. Rakkaus voittaa pelon, maailma muuttuu ja Muutos 2011 on meidän kaikkien apuväline siihen. Kiitos suora demokratia!

Henri Lentonen

Tervehdys,

hyvä teksti! Suomessakin valtio käyttää terrorismia aseena pitääkseen meidän kansan ruodussa, kuolleita lintuja, myrkkyrokotteita, lista on loputon..

Mielestäni meidän pitäisikin sensijaan, että kiinnittäisimme huomiota tähän valtion harjoittamaan terrorismiin, niin hylätä kokonaan se. Hylätä televisio, puolueellinen media, hylätä raha ja keskittyä siihen millä todella on väliä: elämään.

Mistä siis elämme? Maasta tietenkin, maasta tulemme ja maaksi jälleen muutumme kun sielumme palaa takaisin kotiin, tähtiin. Suomeen on jälleen palautettu Kiltajärjestelmä, minkä avulla ihmiset voiva babylonin kaaduttua jatkaa elämäänsä, luonnollistesti, ilman rahaa tai kepulikonsteja.

Voit lukea lisää aiheestaa foorumiltamme:

http://forum.bonekobrothers.com/yleista-tieto-kill...

- Kiltamestari
---

http://www.BonekoBrothers.com

Vieras (nimimerkki)
Vieras (nimimerkki)

Kummallista, että päättäjät ovat olevinaan huolissaan islamilaisesta terrorismista, mutta samaan aikaan valmistavat terrorismille parhainta mahdollista kasvualustaa monikulttuuripropagandalla (eli käytännössä islamin nuoleskelulla) lannoitettuna. Onhan selvää, että ei pieni joukko pommihulluja terroristeja länsimaita mihinkään kaada. Sen sijaan liian suureksi päästetty muslimipopulaatio kyllä kaataa ajan mittaan ihan ilman varsinaisia terroristejakin.

Vieras (nimimerkki)

Vasen käsi ja oikea käsi ovat tietämättömyydessään yhtä vahingollisia. Yksi levittää naurettavaa hysteriaa ja siten hyödyttää terroristeja. Toinen harjoittaa vastuutonta politiikkaa tukemalla epärakentavaa maahanmuuttoa sosiaalituilla.

Ari Ruottinen (nimimerkki)

Niin tai näin, mutta onhan terroristi-isku maassamme vain ajan kysymys. Kuinka pitkän, aika näyttää.

BRG6 (nimimerkki)

Vertaukset ontuvat pahasti, rattijuoppo ei lähde ajamaan autoa mielessään ajatus että nyt tapan mahdollisimman monta. Espanjan ja Ranskan separatistien pommi Helsingissä ei ole 'vain ajan kysymys', heillä ei myöskään ole mitään syytä iskeä Tukholmassa.

Olet selkeästi fiksu kaveri, mieti ennenkuin kirjoitat tyhmiä. Tai voihan olla etten ymmärrä älyäsi, jospa kirjoituksesi idea onkin että virheiden möyhötyksessä voit vedota tähän tekstiisi, onko tämä sinun näyttösi siitä että osaat pelin politiikan.

Henri Lentonen

Tervehdys,

mielestäni tässä pitäis miettiä, että miksi nämä terroristit, jotka itseään kutsuvat vapaustaistelijoiksi uhraavat omat henkensä? OVatko he vain hulluja vai olisiko sittenkin niin, että me länsimaalaiset elämme kuin eläimet?

Olisiko sittenkin niin, että ei olekkaan oikein massamurhata eläimiä natsilabroissa, jotta saadaan lisää huulipunaa, olisiko sittenkin niin, että tämä on elämänpeli jota emme enää osaa pelata? Olisiko sittenkin niin, että kuolevat linnut, kuolevat mehiläiset ovat merkki, että nyt on aika lopettaa tai kuolla. Haluatko sinä kuolla kuin koira, alistuneena ja ihmisarvosi menettäneenä vai haluatko yrittää muuttaa tapasi, alkaa parantamaan tätä maailmaa?

Me Suomen kansa olemme maanviljelijöitä, miksi ihmeessä siis Suomalaisille maanviljelijöille maksaa natsi-eu tukea että he eivät viljele peltoaan? Miksi täällä näkyy helvetinkoneita, ei hevosia: miksi taivaan täyttävät synteettiset pilvet? Miksi kansa myrkytetään myrkkyrokotteilla ja geenimuunnellulla ruoalla? Miksi kansanedustajat nostavat ylimääräistä tiliä ja ostavat itselleen torkkupeittoja?

On aika muuttua, muutos voi tulla punaisena värähtelynä, punaisena tulipallona mutta muutoksen on tultava. Jos et aio muuttua, niin monet ihmiset ovat valmiita tekemään muutoksen puolestasi esim. räjäyttämällä sinut taivaan tuuliin: maasta sinä olet tullut, maaksi sinä olet jälleen tuleva. Maapallo on meidän kaikkien koti, valtioden rajat ovat veteen piirrettyjä viivoja.

Itse olen sitä mieltä, että maapallolla maapallon tavalla, tai maapallolta pois, mutta en usko väkivaltaan. Väkivalta on mielestäni mielen heikkoutta, sensijaan jokainen voi tehdä halutessaan kunniaitsemurhan jos ei tunne olevansa kykeneväinen elämään ihmisten tavalla, Japanissahan seppuku on kielletty lailla, Suomessa ei. Se on sentään väkivaltaa ainoastaan itseään kohtaan, tehtaat ja talouskasvu, oblibobligaatiot sun muut ihme kiemurasanat ovat koko maapalloa vastaan: uhka ihmiselämälle.

- Kiltamestari

Jarno Palonen

"6.1.2011 19:08 Vieras (nimimerkki)"

"Onko sinulla hyvätkin tiedot Ibrahim Shkupollin yksityiselämästä?" - ON

"Mitenkäs on mahdollista, että hän seurusteli vääräuskoisen kanssa" - Toki sinäkin sen tiedät, että muslimimies saa seurustella kenen kanssa haluaa ja kielto muihin uskontoihin kuuluvien kanssa seurustelemisesta koskee vain naisia?

jA MR. Kutkaketelä: "maailman miljoonia muslimeja, jotka eivät ole eläessään ketään vahingoittaneet eivätkä edes moista suunnitelleet."

Montako muslimiterroristia tai terroristitekoon valmista muslimia voisimme kuvitella olevan tällä pallolla? 5 vai 5 miljoonaa? Kun sanot 'miljoonia jotka eivät ole', se on hyttysen murto-osa 2 miljardista, eikö vaan?

Montako mamujen tekemää raiskausta Suomessa tapahtui ennen vuotta 2000? Montako niitä tapahtui vuonna 2009? Mistä järkyttävä raiskausten lisääntyminen johtuu? Haluatteko maahan lisää potentiaalisia lastemme ja naistemme raiskaajia?

Miten sinusta Ketula tuollainen on tullut, vai saitko meidät kaikki sumutettua Muutoksen alkuaikoina mielipiteilläsi jotka nyt täysin pyrit kumoamaan?

Onko Suomessa muslimien tekemiä raiskauksia enemmän kuin meidän perussuomalaisten vastaavia vai ei? Miksi media on täysin lopettanut somalineekereiden ja muiden muslimien rikoksista kertomisen? Miten hamsteri voi?

Vieras (nimimerkki)

Eipä tuo hysteerinen vuodatuksesi hirveästi vakuuta. Jos kerran tunsit Shkupollin yksityiselämän noin hyvin, niin selitäpä sitten mitä tekemistä hänen murhateollaan oli uskonnon kanssa? Sinähän väitit aiemmin, että "jos hän ei olisi ollut muslimi, tekoa ei olisi tapahtunut".

Minä olen muuten seurustellut musliminaisten kanssa eikä kukaan ole tullut tappamaan.

Oletko siis tosissasi sitä mieltä, että suurin osa maailman muslimeista on terroristeja tai vähintään suunnittelee lakkaamatta ihmisten tappamista? Mistä olet oikein karannut?

"Miksi media on täysin lopettanut somalineekereiden ja muiden muslimien rikoksista kertomisen?"

Johtuisiko siitä, että niitä rikoksia ei ole tapahtunut? Tai ehkä ne vain eivät ylitä uutisarvoa. Kukaanhan ei estä sinua perustamasta kilpailevaa sanomalehteä, jossa valistat suomalaisia ainoastaan "muslimineekerien" tekemistä rikoksista. Epäilenpä vain, että levikkisi rajoittuu ainoastaan kanssasi samanlaisen harhaisen ajatusmaailman omaaviin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset