Jiri Keronen On aika uudelleenarvioida kaikki arvot

Islamilainen laki on kärsimyksen laki

Islamilainen laki, eli sharia, on periaatteiltaan, juridisesti että myös käytännössä vastoin ihmisoikeuksia. Yleensä tätä yritetään kierrellä ja kaarrella toteamalla, että ei ole olemassa yhtä oikeaa shariaa, tai että missään päin maailmaa ei toteuteta shariaa sen puhtaassa muodossa, tai että ihminen ei voi tietää sharian täydellistä sisältöä. Tämä kaikki voi olla totta. Se ei kuitenkaan oikeastaan tarkoita mitään. Kaikki sharia, mitä todellisessa maailmassa on, on vastoin ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeuksien ja sharian välinen peruuttamaton ristiriita syntyy siitä, että ihmisoikeudet ovat ihmisten tietoisen toiminnan kautta syntyneitä, ihmisten itse keksimiä lakeja, ja sharialla on islamin mukaan jumalainen auktoriteetti. Ihmisten laki ei voi asettua Allahin lain yläpuolelle, ja jos Allahin käskyjen ja ihmisten käskyjen välillä on ristiriita, Allahin sanalla on ehdottomasti enemmän painoarvoa. Koraani itse käskee noudattamaan shariaa uskonnottomien oppien yli. "Annoimme sinun seurata määrättyä suuntaa [sharí'a]; noudata siis sitä, äläkä niiden alhaisia toiveita, jotka ovat tietoa vailla!" (45:18) Ihmisten keksimillä ihmisoikeuksilla voi olla merkitystä vain, mikäli ne sattuvat olemaan Allahin tahdon mukaisia. Tämä sharian ylempiarvoisuus maalliseen lakiin näkyy suoraan siinä, miten islamilaiset maat suhtautuvat ihmisoikeuksiin.

Organisation of the Islamic Conference (OIC) on islamilaisten maiden järjestö, johon kuuluvat kaikki muslimienemmistöiset valtiot. Vuonna 1990 OIC hyväksyi niin kutsutun Kairon julistuksen (The Cairo Declaration of Human Rights in Islam), joka kertoo OIC:n kannan ihmisoikeuksiin. Julistuksessa on 25 artiklaa, jotka ovat enemmän tai vähemmän samankaltaiset kuin YK:n kuuluisassa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Ne siis käsittelevät kaikkea tavallista oikeushyvää sananvapaudesta oikeuteen elää. Normaaleihin ihmisoikeuksiin verrattuna Kairon julistuksen oikeuksissa on kuitenkin yksi olennainen ero; Kairon julistuksessa käytännössä jokaista oikeutta voidaan rajoittaa sharian perusteella, ja oikeudet pätevät vain niin pitkälle kuin sharia antaa myöten.

Julistuksen toisen artiklan mukaan kenenkään henkeä ei saa riistää sharian vastaisesti. Vastaavasti ketään ei saa vahingoittaa ruumiillisesti, paitsi sharian perusteella. Muut julistuksessa luetellut oikeudet noudattavat samaa kaavaa. Vanhemmilla on oikeus kouluttaa ja kasvattaa lapsensa haluamallaan tavalla, kunhan tämä tapahtuu sharian eettisten normien mukaisesti. (art. 7) Jokaisella on oikeus nauttia työnsä hedelmistä, kunhan kaikessa noudatetaan shariaa. (art. 16) Rikosten rangaistavuuden määrää ainoastaan sharia. (art. 19) Mielipiteenvapautta ei rajoita mikään muu kuin sharia (art 22). Artiklat 24 ja 25 korostavat, että kaikkia oikeuksia ja vapauksia säätelee sharia ja ainoa asia, jonka pohjalta julistusta tulkitaan, on sharia.

Jo se, että kaikki islamilaiset maat ovat katsoneet aiheelliseksi allekirjoittaa Kairon julistuksen, kertoo siitä, että yksikään islamilaisista maista ei pidä ihmisoikeuksia ja shariaa yhteensopivina. Tästä huolimatta idealistit väittävät ihmisoikeuksien ja sharian sopivan jotenkin mystisesti yhteen. Tällaisessa ihanteiden ja toiveiden tuijottelussa ei kuitenkaan ole juuri mieltä, sillä sillä ei ole minkäänlaista liittymäkohtaa todelliseen maailmaan. Järkevämpi ja realistisempi kuva shariasta syntyy katsomalla, miten sitä sovelletaan oikeassa maailmassa, ja mitä oikeasti tapahtuu niissä maissa ja niissä yhteiskunnissa, jotka ovat allekirjoittaneet Kairon sopimuksen ja joissa suurin osa asukkaista ovat muslimeja. Se ei ole kaunista katsottavaa.

Saudi-Arabiassa julkinen teloittaminen katkaisemalla kaula on tavallista, erityisesti ulkomaalaisten kohdalla, minkä lisäksi naisten oikeudet ovat siellä käytännössä olemattomat. Somaliassa 13-vuotias raiskauksen uhri tuomittiin sharian mukaisesti kaivettavaksi kaulaa myöten maahan ja kivitettäväksi hengiltä. Marokkossa mies tuomittiin 40 ruoskaniskuun julkisella paikalla juomisesta. Egyptissä bloggaaja sai 4 vuoden vankilatuomion islamin loukkaamisesta. YK:ssa islamilaiset maat yrittivät ajaa läpi uskonnon (eli islamin) kritisoimisen kieltävän julkilausuman. Afghanistanissa laadittiin laki, joka antaa miehelle oikeuden raiskata vaimonsa. Ainoa syy, miksi lakia saatetaan muuttaa, on länsimaiden painostus. Listaa voitaisiin jatkaa loputtomiin, mutta idea tulee todennäköisesti selväksi.

Ihmisoikeusloukkaukset eivät tietenkään rajoitu ainoastaan Lähi-Idän ja Afrikan islamilaisiin valtioihin, vaan myös "maltillisempiin" valtioihin, jotka ovat näennäisesti sekulaareja. Kaikista islamilaisista valtioista maallistunein on Turkki. Turkissa valtio ja uskonto on erotettu toisistaan jo Turkin perustuslaissa. Vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan Turkkia vastaan oli yli 9000 ihmisoikeusrikkomuksia koskevaa tapausta vetämässä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Kaikista Euroopan ihmisoikeussopimuksen hyväksyneistä maista luku oli toisiksi suurin, jääden kakkoseksi ainoastaan Venäjälle. Turkki on kunnostautunut muun muassa polkemalla naisten ja homojen oikeuksia, sekä harrastamalla kidutusta.

Myös länsimaissa, jotka eivät ole islamilaisia, mutta joissa on hyväksytty erilliset sharia-tuomioistuimet, loukataan ihmisoikeuksia sharian perusteella. Britanniassa on käytössä erilliset shariaa soveltavat tuomioistuimet. Yleinen harhaluulo näistä sharia-tuomioistuimista on se, että ne voivat tuomita sharian mukaisesti vain, mikäli se ei ole vastoin Britannian lakia. Asia ei kuitenkaan ole näin. Sharia-tuomioistuin Nunetonissa määräsi midlandsiläisen miehen tilat jaettavaksi sharian mukaan siten, että miehen pojat saivat tuplasti sen, mitä miehen tyttäret saivat. Tuomio oli Britannian lain ja tasa-arvon vastainen. Toinen harhaluulo on se, että Britannian sharia-tuomioistuimien päätökset perustuvat puhtaasti vapaaehtoisuuteen. Asia ei ole myöskään näin, vaan niiden tuomioita voidaan toimeenpanna Britannian koko oikeusjärjestelmän voimalla.

Islamilainen laki ja sorto kulkevat käsikkäin. Kaikkialla, missä shariaa tai sen periaatteita sovelletaan, loukataan ihmisoikeuksia. Jopa sharian osittainen soveltaminen on ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Harhaluulo, että islamilainen laki jotenkin kunnioittaa ihmisoikeuksia, on älyllistä epärehellisyyttä. Kun sanon "älyllistä epärehellisyyttä" tarkoitan tietysti, että se on takapuolesta. Yksittäiset muslimit varmasti kunnioittavat ihmisoikeuksia ja pitävät niitä hyvänä asiana, mutta se ei johdu siitä, että he ovat muslimeita. Se johtuu siitä, että he ovat ihmisiä, ja ihmisyyteen kuuluu jo biologisesta välttämättömyydestä kyky kunnioittaa ja arvostaa omaa lajiaan.

Niin pitkään kuin ihmiset valehtelevat itselleen ja muille, että islamilaisten maiden kärsimys ei liity islamiin, tullaan islamilaisissa maissa polkemaan naisten oikeuksia, teloittamaan homoja ja tallomaan ihmisyyden kasvoille. Niin pitkään kuin ihmiset sulkevat silmänsä uppiniskaisesti islamin demoniselta puolelta, he hyväksyvät sen puolen ja antavat sille siunauksensa. Puhtaasti taikauskoon perustuva ihmisen perimmäisen arvon päälle sylkeminen on pahimmanlaatuista moraalista korruptiota, ja jos sen edessä alistutaan, yhä uudet 13-vuotiaat tytöt tullaan kivittämään kuoliaaksi.

[julkaistu alunperin Helvetin Puutarhassa 26. heinäkuuta, 2009]

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Seppo Hildén

Jiri, totta töriset, ihmettelin itsekin aikoinani tuota Kairon julistusta, kun siitä lehdissä hieman aikoinaan kirjoiteltiin.

Saisikohan tuota sharia-lakia mitenkään muutettua yhdellä kirjaimella?

Minä meinaan mielelläni noudattaisin Shakiran lakia, käskisi se notkealanteinen laulajatar mitä tahansa.

Veli-Pekka Kortelainen

Kiitos Jiri uusinnasta.

Tätä pitäs levittää flyerina, tms.

J. Gagarin

"Saudi-Arabiassa julkinen teloittaminen katkaisemalla kaula on tavallista, erityisesti ulkomaalaisten kohdalla, minkä lisäksi naisten oikeudet ovat siellä käytännössä olemattomat. Somaliassa 13-vuotias raiskauksen uhri tuomittiin sharian mukaisesti kaivettavaksi kaulaa myöten maahan ja kivitettäväksi hengiltä. Marokkossa mies tuomittiin 40 ruoskaniskuun julkisella paikalla juomisesta. Egyptissä bloggaaja sai 4 vuoden vankilatuomion islamin loukkaamisesta. YK:ssa islamilaiset maat yrittivät ajaa läpi uskonnon (eli islamin) kritisoimisen kieltävän julkilausuman. Afghanistanissa laadittiin laki, joka antaa miehelle oikeuden raiskata vaimonsa."

Itse asiassa monissa länsimaissa on kuolemantuomio voimassa. Ei myöskään ole niin kauan aikaa siitä, kun hirttotuomiot esimerkiksi Espanjassa ja Englannissa järjestettiin julkisina "kansanhuveina". Espanjassa vielä 70-luvulla ja Englannissa 50-luvulla.
Egyptissä on siis joku saanut 4 vuotta islamin loukkaamisesta blogikirjoituksessa. Suomessa vastaava tuomio islamin loukkaamisesta blogikirjoituksessa oli vain sakkoa, mutta esimerkiksi tasavallan presientin loukkauksesta se oli kaksi vuotta vankeutta. Myös Hannu Salama sai vankeutta jumalan pilkasta aika hiljattain.
Tuskinpa Afganistanissa sentään lakiin kirjoitetaan, että "vaimon saa raiskata" - ehkäpä siellä sovelletaan samankaltaista lakia kuin Suomessa vielä muutama vuosi sitten oli voimassa, kun raiskauskäsitettä ei laissa ulotettu avioliittoon lainkaan.

Shemu P

Pitkä vuodatus, joka on kirjoitettu länsimaisen kristillisen arvokasvatuksen lasit päässä. Silloin on hyvin vaikea arvostella vieraita kulttuureja neutraalisti. Moni asia kuulostaa pahalta tai epämiellyttävältä, jopa väärältä. Eikä se poista asian vääryyttä, kun sitä katsotaan "aidan tältä puolen", mutta silloin vääryys on myös määritelty "aidan tällä puolen". Ihan vastaavasti moni asia meidän kulttuurissa voi olla heidän näkökannalta "ihmisoikeuksien" vastaista.

Ihmisoikeudet on hyvin löyhästi määritetty termi. Se sai alkunsa Ranskan vallankumouksen Ihmisoikeuksien julistuksesta vuodelta 1789. Termi yleistyi toisen maailmansodan jälkeen länsimaissa, eikä siitä ole globaalisti hyväksyttyä määritelmää. Ihmisoikeuksista muodostui valtapoliittinen väline, jolla hyvin herkästi puututtiin ja puututaan edelleen toisten maiden sisäisiin asioihin. Esimerkiksi Kiinan sisäisiin asioihin puututaan usein juuri "Ihmisoikeuksilla". Kiina ei tätä hyväksy. Mielestäni aivan oikeutetusti ei hyväksy, sillä heillä on eri kulttuuri, eri perinteet. Yksittäisiin ongelmakohtiin on hyvin vaikea puuttua ymmärtämättä koko yhteiskunnan historiaa, rakennetta ja toimivuutta. Vaikka se länsimaisen kristillisen arvokasvatuksen saaneena tuntuu pahalta. Pitäisi ensin ymmärtää, sen jälkeen rakentavasti keskustella. Yksipuolinen tuomitseminen kuuluu kristilliseen, etenkin luterilaiseen perinteeseen.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

"Ihan vastaavasti moni asia meidän kulttuurissa voi olla heidän näkökannalta 'ihmisoikeuksien' vastaista."

Niin voi. Senpä takia he voivat omissa maissaan säätää lait, joissa sellaiset asiat kielletään, ja sen jälkeen meille jää vapaa valinta olla niihin maihin menemättä.

J. Gagarin

No mutta näinhän se onkin se tilanne.

Shemu P

Eli lopetetaan dialogi eri kulttuurien välillä. Rajat kiinni. Jatketaan arvostelemista ja huutelua aitojen molemmin puolin.

Mielestäni tuo ei ole kovinkaan rakentavaa. Kulttuureja on mielestäni kunnioitettava. Molemmin puolin. Kunnioitus vaatii pientä perehtyneisyyttä asioihin. Thaimaassa ei tulisi mieleenikään arvostella saati loukata Kuningasperhettä, vaikka se sotiikin meidän "sananvapauden" ajatusta vastaan. Samoin kunnioitan pukeutumissääntöjä budhhalaisissa temppeleissä. Arabimaissa kunnioitan alkoholin käytön rajoituksia. Kiinassa kunnioitan rajoitettua sananvapautta, en mene sinne vaatimaan länsimaisia "ihmisoikeuksia".

Samalla tavalla vaadin tänne tulevilta suomalaisen kulttuurin kunnioitusta.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

"Mielestäni tuo ei ole kovinkaan rakentavaa. Kulttuureja on mielestäni kunnioitettava."

Sinulla on kovin suuri sydän, jos kunnioitat kulttuuria, jossa 13-vuotias tyttö kivitetään hengiltä sen takia, että vietteli jonkun miehen raiskaamaan hänet. Sanoisin, että jopa liian suuri.

Shemu P

Voihan kulttuuria kunnioittaa, vaikka ei sen kaikista piirteistä pidä. Kulttuuri on laaja käsite ja kokonaisuus. Asia olisi selvinnyt, jos olisit lukenut ja ymmärtänyt edellisen kommenttini.

Samoin on laita monen muunkin asian kanssa. Joku yksityiskohta voi olla epämiellyttävä, mutta kokonaisuus on hyvä. Mutta tätä et voi ymmärtää, koska tartut yksityiskohtiin ja et kykene hahmottamaan kokonaisuuksia.

Kommenttieni ydin meni sinulta viuhuen ohi.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Shemu P: "Voihan kulttuuria kunnioittaa, vaikka ei sen kaikista piirteistä pidä."

No sanotaan sitten niin, että sinulla on liian suuri sydän, jos 13-vuotiaan tytön kivittäminen kuoliaaksi rangaistuksena raiskaamaan viettelemisestä on sinulle vain "kulttuurin piirre, josta et pidä".

Shemu P

Saivartelevalle trollille on lähes turha vastata, mutta teen sen silti. Minulla on varmasti liian suuri sydän sinun kaltaisten saivartelijoiden mielestä, ketkä luulevat tietävänsä ja tuntevansa eri kulttuurit muutamien irrallisten tapausten perusteella. Meillä on liian suuri ero tavassamme muodostaa näkemys asioista. Sinulle riittää yksi lause tekemään suuristakin asiakokonaisuuksista johtopäätöksiä, minulle ei.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Selvä. Minun mielestäni kulttuureja ei tarvitse kunnioittaa, jos niitä pitää mätinä.

Se ei edellytä rajojen laittamista kiinni niiltä, joiden kulttuuri ei ole mätä.

On muuten jännää, että nimimerkin takaa haukutaan oikeaa nimeä käyttävää trolliksi.

turunen (nimimerkki)

Islam sopii hyvin vain joihinkin lämpimiin maihin. Pidetään se siellä.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Hyvä kirjoitus. Kiitos Jiri.
Kyselyn mukaan 65% Suomen muslimeista kannattaa Shariaa. Kummaa, kun 46% somalinaisista on parin vuoden välein synnyttäviä yksinhuoltajia.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset